Marmara Bölgesi

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Marmara Bölgesi, Marmara Bölgesinin Genel özellikleri, Marmara Bölgesi özellikleri, Marmara Bölgesi Hakkında Bilgi

COĞRAFİ KONUM

Marmara Bölgesi ülkemizin kuzeybatı köşesinde yer alır. Yüz ölçüm bakımından altıncı büyük bölgemizdir.

Karadeniz, Marmara ve Ege olmak üzere üç denize komşudur. İstanbul ve Çanakkale boğazları bu bölgede yer alır. Hem Asya, hem de Avrupa kıtasında yer alır.

YER ŞEKİLLERİ

Türkiye'nin ortalama yükseltisi en az olan bölgesidir. Bölge'nin en önemli yükseltilerini, güneyde Samanlı Dağları ile Uludağ, kuzeyde Yıldız Dağları oluşturur.

Bölgenin en yüksek dağı ise 2543 metre ile Uludağ'dır.

Bölgede alçak tepelik alanlar ile hafif dalgalı düzlükler geniş alan kaplar. Bölgenin en önemli ovaları, Ergene, Sakarya (Adapazarı), Bursa ve Balıkesir ovalarıdır.

Güney Marmara kıyıları girintili - çıkıntılıdır. Erdek, Bandırma, Gemlik ve İzmit körfezleri önemli girintilerdir.

Kapıdağ Yarımadası dalga biriktirmesi sonucu oluşan tombolo özelliği gösterir.

Kuzey kıyılarında fazla girinti - çıkıntı yoktur. Burada dalga aşındırması ile falezler oluşmuştur.

İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile İstanbul’daki Haliç, ria tipi kıyı özelliği gösterir.

Yer şekillerinin sade olması nedeniyle;

•Ulaşım kolaydır.

•Tarım alanları fazladır.

•Gerçek yüz ölçümü ile izdüşüm yüzölçümü arasında fark azdır.

Ortalama yüksekliği az olduğundan;

•Fiziki haritalarda yeşil rengin en fazla kullanıldığı bölgedir.

•Akarsuların hidroelektrik potansiyeli azdır.

•Gerçek sıcaklık değerleri ile indirgenmiş değerleri arasında fark azdır.

AKARSU VE GÖLLERİ

Sakarya'nın aşağı kesimi, Meriç nehri ve Susurluk ırmağı başlıca akarsularını oluştururlar.

Bölgenin yükseltisinin az olması, akarsuların akış hızını azaltır. Bu nedenle bölge akarsularının enerji potansiyeli azdır.

Ayrıca akarsuların yatak derinliklerinin azlığı ve yüzey şekillerinin elverişli olmaması, baraj yapımını zorlaştırır.

Bölgedeki Manyas (Kuş Gölü), Ulubat , İznik ve Sapanca gölleri tektonik kökenlidir. Büyük ve Küçük Çekmece gölleri ile Durusu (Terkos) gölü ise kıyı set gölüne örnektir.

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Marmara Bölgesi’nde Akdeniz, Karasal ve Karadeniz iklimlerinin geçiş özellikleri görülür.

Bölgeye ortalama 600 - 700 mm yağış düşmektedir. Bölge genelinde en fazla yağış cephelerin etkisiyle kışın düşmektedir.

Güney Marmara’nın dağlık iç kesimleri ile Ergene havzası’nda karasal iklim görülür. Bu sebeple buralarda kışlar soğuk ve kar yağışlı geçmektedir. Bitki örtüsü ormanların tahrip edilmesiyle oluşan antropojen bozkırdır.

Marmara ve Ege Denizi çevresindeki yerlerde 300-400 m yüksekliğe kadar olan alanlarda Akdeniz geçiş iklimi etkilidir.

Akdeniz ikliminin görüldüğü bu yerlerde maki toplulukları bulunur. Güney Marmara’nın yüksek kesimlerinde ise iğne yapraklı ormanlar yer alır.

Karadeniz kıyı şeridinde Karadeniz iklimi görülür. Buralarda yağış miktarı fazladır. Bu sebeple buralarda ormanlar geniş alan kaplar. Orman varlığı bakımından bölge dördüncü sırada yer almaktadır.

NÜFUS VE YERLEŞME

Nüfus miktarı ve nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgemizdir.

Kentleşme oranının en fazla olduğu bölgemizdir.

Sanayi sektöründe çalışan nüfusun en fazla olduğu bölgemizdir.

Diğer bölgelerden en fazla göç alan bölgemizdir. Nüfusun hızla artmasının en önemli nedeni göçlerdir.

Bölgede nüfus düzenli dağılmamıştır. Nüfus yoğunluğu en fazla olan bölüm Çatalca-Kocaeli bölümüdür.

Yıldız Dağları Bölümü ile Biga ve Gelibolu yarımadaları seyrek nüfuslanmıştır. Nüfusun seyrek olmasında; yer şekillerinin engebeli olması, ulaşım ve sanayinin gelişmemiş olması etkili olmuştur.

TARIM VE HAYVANCILIK

Marmara Bölgesi, bölge yüzölçümüne göre ekili - dikili alanları oranının en fazla olduğu bölgemidir.

Bölgede yapılan tarımda modern yöntemler yaygın olarak kullanılır. Tarımda verim yüksektir. Ancak bölge nüfusu fazla olduğundan üretim tüketimi karşılamaz.

Bölgede aynı anda, üç değişik iklim tipinin görülmesi, tarım ürün çeşidini artırmıştır.

Bölgede yetiştirilen başlıca tarım ürünleri;

Ayçiçeği

Türkiye'de en yoğun olarak bu bölgede yetiştirilir. Özellikle Trakya'nın iç kısımlarında Ergene Havzası 'nda yetiştirilmektedir

Pirinç

Ülkemiz pirincinin yarıdan fazlası bu bölgeden elde edilir. Özellikle Ergene ve Meriç ırmağı çevresinde yetiştirilmektedir.

Zeytin

Bölgenin özellikle Akdeniz iklimi etkisi altındaki güney kıyılarında yetiştirilir. Gemlik zeytinleri ülkemizin en kaliteli sofralık zeytinlerini oluşturur.

Buğday

Buğday, bölgenin hemen hemen her tarafında yetiştirilir. Çeşitli endüstri bitkileri ile (özellikle şekerpancarı) nöbetleşe ekilir.

Mısır

Mısır, sulama imkanı olan yerler ile Karadeniz ikliminin görüldüğü bölgenin kuzey kıyılarında tarımı yapılmaktadır.

Şeker pancarı

Şeker fabrikalarının bulunduğu Alpullu, Adapazarı ve Susurluk çevresinde sulanabilen alanlarda üretilir.

Tütün

Bölgenin çeşitli yörelerinde üretimi yapılmakla beraber, kaliteli tütünler Adapazarı ovasında yetiştirilir.

Bölgede ayrıca fındık, keten, sebze ve meyve tarımı yapılmaktadır.

Marmara ahır ve kümes hayvancılığının en fazla geliştiği bölgemizdir. Bu durum bölgede tüketici nüfusun fazlalığı ve pazarlama sorununun çözülmüş olması ile ilgilidir.

Bölgede Yıldız Dağları Bölümü ile Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale çevresinde mera hayvancılığı şeklinde büyük ve küçükbaş hayvancılık yapılır.

Bölgede ayrıca Güney Marmara Bölümünde ipekböcekçiliği, boğazlarda balıkçılık yoğun olarak yapılmaktadır.

Balıklar mevsime göre sıcak denizlerden soğuk denizlere, soğuk denizlerden sıcak denizlere göçerler. Bu göçlerin yapıldığı boğazlar balıkçılığa elverişli alanları oluşturur.

YERALTI KAYNAKLARI

Bor mineralleri:Marmara bölgesi bor minerallerinin en fazla çıkarıldığı bölgemizdir. Çıkarıldığı yerler; Balıkesir (Bigadiç, Susurluk) ve Bursa (M.Kemalpaşa)’dır.

Mermer: Balıkesir -Marmara Adası Bursa ve Bilecik'te kaliteli mermer yatakları vardır.

Linyit: Çanakkale-Çan ve Bursa-Orhaneli’nde çıkarılır.

Doğalgaz:Kırklareli - Hamitabat ve Tekirdağ-Hayrabolu’da çıkarılır.

SANAYİ

Ekonomik yönden en gelişmiş bölgemizdir.

Sanayi kesiminde çalışan işçilerin yarıya yakını bu bölgemizdedir. Sanayi ürünlerinin üçte birinden fazlası bu bölgeden elde edilir.

Bölgede Sanayinin Gelişmesinde;

• Hammadde temininin kolay olması,

• Hinterlandının geniş olması,

• Ulaşım kolaylığı (en fazla etkili olmuştur),

• İşgücünün fazla olması,

• Pazarlama kolaylıkları,

• Tüketici nüfusun fazla olması, etkili olan faktörlerdir.

Pamuklu , Yünlü ve İpekli Dokuma: Bursa ve İstanbul

Hazır Giyim ve Trikotaj: Bursa ve İstanbul

Halı - Kilim Dokumacılığı: İzmit- Hereke

Deri Giyim ve Ayakkabı: İstanbul

Otomotiv: Bursa, Sakarya, Kocaeli, İstanbul

Gemi yapımı: İstanbul ve Kocaeli

Demir yolu araçları (Vagon): Sakarya

Elektrikli ev aletleri: İstanbul, Bursa

Savunma sanayii: Sakarya’da tank ve palet fabrikası vardır.

Petro-Kimya sanayii: İzmit (İpraş)

Otomobil lastiği: Kocaeli ve Sakarya

Kimyasal gübre: Balıkesir- Bandırma, Kocaeli-Yarımca, Bursa-Gemlik

Seramik ve Porselen:İstanbul, Çanakkale, Bilecik (Söğüt ve Bozüyük), Kocaeli-Yarımca

Cam Sanayii: Kırklareli, Kocaeli-Gebze

İlaç Sanayii: İstanbul ve Sakarya

Boya Sanayii: İstanbul ve Kocaeli

Kağıt: Kocaeli ve Balıkesir

Mobilya: İstanbul ve Bursa-İnegöl

Konserve Sanayii: İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale

Şeker Sanayii: Kırklareli -Alpullu, Balıkesir- Susurluk, Sakarya

Bitkisel Yağ Sanayii: Bursa, Balıkesir, Edirne ,Tekirdağ

TİCARET

Türkiye’de iç ve dış ticaretin en fazla geliştiği bölgemizdir. Bölge ticaretinde tarım , sanayi ve ulaşımın çok gelişmiş olmasının rolü büyüktür.

Ülkemize gelen ithal mallarının büyük bir kısmı İstanbul’a getirilmekte ve buradan Türkiye’ye dağıtılmaktadır.

Bölge’de üretilen tarımsal ve sanayi ürünleri İstanbul limanından ihraç edilmektedir.

TURİZM

Doğal güzellikleri ve tarihsel değerleri ile İstanbul, Bursa, Çanakkale, Marmara kıyıları önemli turistik merkezlerdir.

Özellikle Güney Marmara kıyılarında yaz turizmi gelişmiştir. Uludağ, yalnızca bölgenin değil, ülkemizin de en önemli kış turizmi alanıdır. Marmara Bölgesi, turizmden en çok gelir elde eden bölgedir (%48).

BÖLÜMLERİ

YILDIZ DAĞLARI BÖLÜMÜ

Bölümde Kırklareli ili bulunmaktadır.

Bölüm Karadeniz'in kuzeyinde Karadeniz'e paralel uzanan Yıldız Dağları'nı (Istranca) ve çevresini içine alır. Ortalama yükseltisi 800 m civarındadır.

Karadeniz ikliminin etkisiyle bölümde daha çok yayvan yapraklı ormanlar yaygındır.

Bölüm, Marmara'nın diğer bölümlerine göre işlek ulaşım yollarından uzakta yer alır. Bundan dolayı bölgenin en seyrek nüfuslu bölümüdür. Yerleşim merkezleri İstanbul'a doğru uzanan yolların üzerine kurulmuştur.

Bölümün dağlık kesimlerinde küçükbaş hayvancılık yapılırken, dağ eteklerinde ahır hayvancılığı (mandıra) gelişmiştir.

Tarım, Yıldız Dağları'nın güney eteklerindeki plâtoluk alanlarda yapılmaktadır. Ancak, tarım yapılan yerler sınırlıdır.

Yıldız dağları bölümünde halkın bir kısmı ormancılıkla uğraşmaktadır.

Ekonomimize en büyük katkısı hayvancılık ve ormancılıktır.

ERGENE BÖLÜMÜ

Edirne ve Tekirdağ illerini içine alan bölümdür.

Bölümde özellikle kışın Balkanlar'dan gelen soğuk hava kütlelerinin etkisiyle kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları sıcak ve kurak olan karasal iklim şartları yaşanır. Bundan dolayı tabii bitki örtüsü bozkırdır.

Ekili - dikili alanların en fazla olduğu bölümlerden biridir. Verimli topraklara sahip olması nedeniyle bir çok tarım ürünü bu bölümde yetiştirilir. Bunların başında ayçiçeği, pirinç, şekerpancarı ve buğday gelir. Özellikle ayçiçeğinin en fazla üretildiği bölümdür.

Ahır hayvancılığı gelişmiştir. Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayan kara ve demir yolları, bu bölümde yer alan Edirne'den Avrupa'ya açılır.

GÜNEY MARMARA BÖLÜMÜ

Bursa, Bilecik, Yalova, Balıkesir ve Çanakkale illerini içine alan bölümdür.

Bölümde, özellikle kıyı şeridinde Akdeniz iklimi görülür. Buna bağlı olarak karakteristik bitki örtüsü makidir.

Bölümdeki eğimli arazilerde ve kıyı kesimde zeytin yetiştiriciliği yaygındır. İç kısımlarda ise şekerpancarı, tütün, ayçiçeği, pamuk gibi tarım ürünleri yetiştirilir.

İpekböcekçiliğinin en fazla geliştiği bölümümüzdür. Özellikle Bursa-Gemlik çevresi gelişmiştir.

Bölümün dağlık kesimlerinde küçükbaş hayvancılık gelişmiştir. Ancak son yıllarda en fazla gelişme gösteren hayvancılık kolu kümes hayvancılığıdır.

Ova kenarlarında kurulmuş modern çiftliklerde ahır hayvancılığı yapılır. Karacabey harasında devlet tarafından yarış atları yetiştirilmektedir.

Bölümde nüfus, Bursa çevresi gibi verimli ovalarda toplanırken, bölümün batı kesiminin dağlık ve engebeli olmasından dolayı nüfus yoğunluğu azalmıştır.

Bölümün en büyük şehri Bursa'dır. Bursa, sanayi şehri olmakla birlikte aynı zamanda tarım ve turizm şehridir.

ÇATALCA-KOCAELİ BÖLÜMÜ

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya illerini içine alan bölümdür.

Bölüm, Anadolu'yu Trakya'ya bağlayan yolların üzerinde iki yarımadadan oluşur. Bu bölüm, aşınarak düzleşmiş platolardan meydana gelmiştir.

Bölümün Karadeniz kıyılarında Akdeniz iklimi ile Karadeniz ikliminin geçiş özelliği görülür. Marmara kıyılarında ise daha çok Akdeniz iklimi görülür.

Marmara Bölgesi'nin en fazla nüfuslanmış bölümüdür. Sanayileşmeye bağlı olarak İstanbul ve İzmit birbirine bağlanmış durumdadır.

Bölümün (aynı zamanda Türkiye'nin) en büyük şehri İstanbul'dur. Her türlü sanayi kolunun bulunduğu iç ve dış ticaretin yapıldığı, bütün ulaşım yollarının yoğun olarak kullanıldığı kültür ve ticaret merkezidir

Bölümde, tarım daha çok Aşağı Sakarya Ovası'nda yapılır. Bu bölümde ayçiçeği, mısır, tütün, patates, fındık ve şekerpancarı gibi bitkilerinin tarımı yapılır.

Türkiye’de sanayinin en fazla gelişmiş olduğu bölümdür. Sanayileşmeye paralel olarak bölüm sermayenin en fazla toplandığı yerdir. Bankacılık ve sigortacılık sektörünün oldukça gelişmiş olduğu bölüm Türkiye’de iç ve dış ticaretin en fazla geliştiği yerdir.

Türkiye’nin en büyük limanı olan İstanbul limanı bu bölümdedir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
15B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
19B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
LAL
Üst