Mamogram

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Mamogram Nedir ?

Mamogram, doktorunuzun muayenede hissedemeyece i kadar küçük tümörleri tespit edebilen özel bir meme röntgenidir. Mamografi, meme kanserlerini hala tedavi edilmeleri imkan dahilinde olan bir devrede tanımlayarak hayat kurtarır. Ancak yanılmaz de ildir. Bazen bir tümörü göstermeyebilir veya hiçbir sorun olmadı ı halde varmış gibi gösterebilir. En iyisi mamografi taramasını, doktor muayenesi ve kendinizin düzenli olarak yapaca ınız kontrollerle birlikte götürmektir.
Tıp mesle inde, kadının düzenli mamogram yaptırmaya başlaması gereken yaş üzerinde çeşitli tartışmalar vardır. Genç kadınlarda meme kanseri ender görülür ve zaten gö üslerinin yo unlu u o kadar fazladır ki iyi röntgen çekilemez.
Tıp uzmanlarının ço u yüksek risk grubunda olmayan 35 yaşından genç kadınların mamogram çektirmesine gerek olmadı ı ve 50 yaşın üstündeki kadınların yılda bir defa mamogram çektirmelerinin şart oldu u konusunda anlaşmaktadırlar. Tartışmaların merkezini, 40 yaşındaki kadınlara mamogram gerekli midir, ve bir kadın 35 yaşında, ilerideki uygulamalarda esas kabul edilmek üzere (Memelerin normunu belirleyebilmek için) bir mamogram çektirmeli midir? konuları teşkil etmektedir. Son çalışmalar göstermiştir ki, 40 yaşındaki kadınlar arasında düzenli mamogramların hayat kurtardıkları olmuşsa da 35 yaşında temel bir mamogram çektirmenin de eri şüphelidir.
Günümüzdeki en uygun tavsiyeler şunlardır:
- 40 yaşından gençseniz, bir sorununuz olmadı ı veya yüksek risk grubuna (örne in ailenizde meme kanseri yakası) girmedi iniz takdirde mamogram çektirmenize gerek yoktur.
- E er 40-49 yaşları arasında iseniz ve ailenizde meme kanseri varsa, yılda bir mamogram çektirin;
- E er 40-49 yaşları arasında iseniz kendiniz kontrol ederken memenizde bir kitleye rastlamamış iseniz ve ailenizde meme kanseri yoksa iki yılda bir mamogram çektirin;
- 50 yaşından sonra yılda bir mamogram çektirin.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Üst