Maddenin Halleri

deep Harbi Aktif Üye
Maddenin katı, sıvı, gaz olmak üzere üç hali vardır. Bunun yanında dünya dışında evrendeki maddenin %99'u iyonlaşmış gaz (plazma) halindedir.

Katı haldeyken, madde bir şekle ve hacme sahip olup atom ve moleküller arasında bir düzenlilik vardır. Maddenin en düzenli hali katı halidir. Sıvı haldeki maddenin ise belirli bir şekli yoktur. Akışkan olduğundan bulunduğu yerin şeklini alır. Rastgele dolaşır, ama yine de birbirlerini çekerler. Katılardan daha düzensizdirler. Bir sıvının hacmi sıcaklık ve basıncına bağlıdır. Gaz hali ise atom veya moleküller arasındaki boşluğun en fazla olduğu haldir. Düzensiz hareket ederler ve birbirleri ile homojen olarak karışabilirler. Gaz hacmi sıcaklık ve basınç ile değişebilir ve sıkıştırılabilirler.

Plazma hali ise eğer gaz halindeki maddeye enerji verilmeye devam edilirse atomun dış kabuğundaki elektronlar atomdan ayrılır ve bu durumda artı ve eksi yüklü yüksek enerjili bir gaz oluşur.

Ortam şartları uygun hale getirilirse ısı alarak veya ısı vererek madde de hal değişimi olabilir. Katı eriyerek sıvıya, süblimleşerek gaza dönüşür. Sıvı ise donarak katıya buharlaşarak gaza, dönüşür. Gaz depozisyon ile katıya, yoğunlaşarak sıvıya dönüşür.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
29B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
21B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
23B
Üst