LYS YGS Sınav Giriş Belgesi Hakkında

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
LYS ve YGS Sınav Giriş Belgesini Almayan Gelmeyen veya Giriş Belgesini Kaybeden Öğrenciler Ne Yapmalı
Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ellerine geçmeyen veya kaybeden adaylar belgelerini, Sınav Merkezi Yöneticiliklerinin yanı sıra ÖSYM bürolarından, Sınav Sonuç Belgesini yeniden edinmek isteyen adaylar ise bu belgeyi ÖSYM’den ücreti karşılığında edinebilecek.

Dağıtımı başlayan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) kılavuzunda, başvuru işlemleri, puanların hesaplanması, ikinci aşama sınavı olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

İnternet aracılığıyla sınava başvuran adaylara, başvuru işlemi sonrasında internet erişim şifresi verilecek. Adaylar bu şifreyle bilgilerini ÖSYM’nin sitesinden görebilecek. Bu şifre hem 2010-ÖSYS’nin bütün aşamalarında hem de adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle saklanması gerekiyor.

Yeni şifre edinmek isteyen adayların ise nüfus cüzdanları ile ÖSYM sınav merkezi yöneticilikleri ile ÖSYM bürolarına başvurmaları ve 2 TL hizmet ücreti ödemeleri gerekiyor.

Adaylar, sınava başvurduktan sonra kimlik ve öğrenim bilgilerinde olan değişiklikleri ÖSYM’ye bildirecek.

Sınava başvurduktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik olan adaylar bu değişikliği önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde yaptıracak. Daha sonra adaylar bu değişikliği ÖSYM’ye bildirecek.

Sınava başvurduktan sonra kimlik bilgilerinin ”uyruğu” alanında değişiklik yapmak isteyen adaylar kılavuzda yer alan Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurabilecek.

Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ellerine geçmeyen veya kaybeden adaylar, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinin yanı sıra ÖSYM bürolarından da sınav haftasında 3 TL karşılığında belgelerini yeniden edinebilecek.

Sınav Sonuç Belgesini yeniden edinmek isteyen adaylar ise bu belgelerini ÖSYM’den ücreti karşılığında yeniden sahip olabilecek.

AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI

Sınava başvuran her aday için hesaplanacak Ortaöğretim Başarı Puanı’nın (OBP) değeri en az 100, en çok 500 olacak. OBP hesaplandıktan sonra ise bu puanlar ağırlıklandırılarak her aday için 3 tane Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) hesaplanacak.

Her aday için hesaplanmış olan AOBP’ler adayın alanı ile ilgili yükseköğretim programlarına yerleştirme yapılırken 0.15 ile çarpılacak. Adayın alanı dışındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme yapılırken 0.13 ile çarpılarak sınav puanlarına katılacak ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacak.

YGS ve LYS sonucu oluşan her puan türünde Türkiye genelinde ilk 1000 kişi arasına giren adayların, ilk 1000′e girdiği puan türünde yerleştirme puanları hesaplanırken AOBP’leri tercih edeceği bütün programlar için alan içi katsayısı (0.15) ile çarpılacak.

2010-ÖSYS sonuçlarına veya Sınavsız Geçiş kurallarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacak. Bu kontenjan ve koşullar ”2010-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacak. Bu kılavuz, başvuru merkezlerinden 2010 Temmuz ayı içerisinde adaylar tarafından satın alınabilecek.

AÇIKÖĞRETİM İÇİN KULLANILACAK PUANLAR

Açıköğretim programlarına yerleştirmede kullanılacak puanlar da yeni sisteme göre belirlendi.

Açıköğretim Okul Öncesi Öğretmenliği programına yalnız kız meslek liselerinin çocuk gelişimi, çocuk gelişimi ve bakımı ile çocuk gelişimi ve eğitimi alanlarından mezun olan ve YGS puan türlerinin en az birinden 140 ve üzeri puan alan adaylar tercih edebilecek. Yerleştirmede, adayın en yüksek YGS puanı kullanılacak.

Açıköğretim İngilizce Öğretmenliği programını tercih edebilmek için DİL-1 (İngilizce) puanının en az 180 olması gerekiyor.

Açıköğretimin kontenjanı bulunan programlarını tercih edebilmek için ilgili YGS puanının en az 140 olması gerekiyor. (Sınavsız geçiş sonrası boş kalan kontenjanlar için)

Açıköğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına YGS puan türlerinin en az birinden 140 ve üzeri puan alan adaylar tercih ettikleri takdirde yerleştirilecek.

AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT

Örgün yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından, meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar; lisans programlarında okuyan veya mezun olanlar; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ön lisans veya lisans programlarından mezun olanlar koşullarını karşıladıkları açıköğretimin ön lisans veya lisans programlarından sadece birine (okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla) sınava girmeden ve örgün öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesi’ne başvurarak kayıt yaptırabilecek.

Açıköğretimin kontenjan sınırlaması olan programlarından birine yerleştirilmiş bir adayın, yerleştiği programa kaydının yapılabilmesi için örgün öğretimdeki kaydının silinmesi gerekecek.

LYS’NİN İÇERİĞİ

LYS’lerde her test için ayrı soru kitapçığı bulunacak ancak tek cevap kağıdı kullanılacak. Bir test için tanınan süre bittiğinde ilgili teste ait soru kitapçıkları toplanırken ve diğer teste ait soru kitapçıkları dağıtılırken ara verilmeyecek.

Matematik Sınavı (LYS-1) 19 Haziran Cumartesi günü saat 10.00′da tek oturumda yapılacak ve 120 dakika sürecek. LYS-1′de Matematik ve Geometri testleri bulunacak. Matematik testinde 50 soruya 75 dakika, Geometri testinde 30 soruya 45 dakika cevaplama süresi verilecek. Geometri testindeki soruların 8′i Analitik Geometri sorusu olacak.

Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) 27 Haziran Pazar günü saat 10.00′da tek oturumda yapılacak ve 135 dakika sürecek. LYS-2′de Fizik, Kimya ve Biyoloji testleri yer alacak. Testlerde 30′ar soru bulunacak ve 45′er dakika cevaplama süresi verilecek.

Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3) 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.00′da tek oturumda yapılacak ve 120 dakika sürecek. LYS-3′te Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya-1 testleri yer alacak. Türk Dili ve Edebiyatı testinde 56 soruya 85 dakika, Coğrafya-1 testinde 24 soruya 35 dakika cevaplama süresi verilecek.

Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4) 20 Haziran Pazar günü, saat 10.00′da tek oturumda uygulanacak ve 135 dakika sürecek. LYS-4′te Tarih, Coğrafya-2, Felsefe Grubu testleri yer alacak. Tarih testinde 44 soruya 65 dakika, Coğrafya-2 testinde 16 soruya 25 dakika, Felsefe Grubu testinde 30 soruya 45 dakika süre verilecek. Felsefe Grubu testinde 10 Psikoloji, 10 Sosyoloji ve 10 Mantık sorusu bulunacak.

Yabancı Dil Sınavı (LYS-5) 19 Haziran Cumartesi günü saat 14.30′da tek oturumda uygulanacak ve 120 dakika sürecek. LYS-5, İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere 3 dilde yapılacak. Adaylara 80 soru sorulacak. Bu soruların 20’si kelime bilgisi ve dil bilgisi, 12’si çeviri, 48′i okuduğunu anlama ile ilgili olacak. Testler tek soru kitapçığında bulunacak ve tek cevap kağıdı kullanılacak.

LYS PUANLARININ HESAPLANMASI

LYS’de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Her adayın katıldığı her sınavda yer alan her test için bir standart puan hesaplanacak.

Hesaplanan standart puanlar, testlerin ağırlık oranları kullanılarak Ağırlıklı LYS puanları (ALYS) hesaplanacak. ALYS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek LYS puanları oluşturulacak.

LYS’de 180 ve üzeri puan alanlar, LYS puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecek.

LYS sonuçları internet aracılığıyla internetten adaylara duyurulacak. Sınava giren ve sınavı geçerli sayılan tüm adaylara LYS Sınav Sonuç Belgesi gönderilecek. Bu belgede adayın her testteki doğru ve yanlış cevap sayısı, LYS puanları ve başarı sıraları, OBP ve AOBP’leri, yerleştirme puanları ve başarı sıraları yer alacak. Sınav Sonuç Belgesi’nde bir adayın yerleştirmede kullanılmayacak olan puanları yer almayacak.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
34B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Üst