Kuyruklu Yıldızlar nedir

deep Harbi Aktif Üye
Kuyruklu Yıldız nedir
gökyüzünde bazen gördüğümüz arkalarında uzun ya da kısa, çatal gibi ayrılmış ışıklı bir yol bırakarak gezen yıldızlara verilen ad Gözlenen bir kuyruklu yıldız, genel olarak üç bölüme ayrılabilir a – Kuyruklu yıldızla en parlak ve yoğun yeri olan çekirdek, b – Çekirdeği çep çevre soran, ışıklı bir gaz kitlesinden meydana gelen bürüçük c – Kuyruklu yıldızın başından sonra gelen, az çok uzanan kuyruk kısmı

Kuyruklu yıldızlar, gözle görülenler, teleskopik olanlar şeklinde görünümlerine göre ikiye ayrıldıkları gibi gelip geçici olanlar, periyodik olanlar diye, devir sürelerinin bilinip bilinmemesine göre de ikiye ayrılırlar

Kuyruklu yıldızların yörünge düzlemleri, tutulma düzlemi ile her türlü açı yaparlar Bir çoklarının yörüngelerinin elips olduğu tespit edilmiştir Bazılarının yörüngelerinin basıklık oranı şok büyük olduğundan yörüngelerinin uzunluklarını bulmak kabil olmamış, bundan dolayı bir Kısım astronomlar bazılarının yörüngelerinin parabol olduğunu da kabul etmişlerdir

Aynı yörünge üzerinde yürüyen bir takım kuyruklar vardır Bunlara (Kuyruklu yıldız grubu) denildiği gibi, yörüngelerinin düğüm ve görüntü noktaları bir gezegenin yörüngesi yakınında bulunduğundan dolayı (Gezegenin ailesi ) adını alan kuyruklar da vardır

Eneke kuyruklu yıldızı, devir süresinin en kısa oluşu ile beraber devir süresindeki ivmesini değiştirici olmasından, Halley kuyruklu yıldızı da ilk devirli olduğu bulunan kuyruklu yıldız olmasından dolayı ün alan kuyruklu yıldızlardandır
 

Benzer Konular

M
Yanıtlar
0
Görüntülenme
32B
Misafir
M
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
50B
Üst