Kütlenin Korunumu Konu Anlatımı

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Kütlenin Korunumu Konu Anlatımı, Kütlenin Korunumu Kanunu, Lavoisier Kanunu nedir, Mol Kütleleri nedir
kutlenin korunumu.jpg
Kütlenin Korunumu

Bir kimyasal tepkimede pratik olarak tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkime sonunda oluşan ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. Ancak gerçekte tepkime sonunda bir miktar kütle enerjiye dönüşür. Fakat bu kütle oldukça az olduğundan ihmal edilir.
 • Ca + Br2= CaBr2
 • 40g + 160g= 200g
 • 20g + 80g= 100g
 • 10g + 40g= 50g
 • 5g + 20g= 25g
 • 1g + 4g= 5g
 • 2g + 8g= 10g
Bir kimyasal tepkimede atom cinsi ve sayısı kesinlikle korunur. Elementlerin mol - atom sayıları kesinlikle korunur. Kütle kesinlikle korunur. Enerji kesinlikle korunmaz. Kimyasal özellikler kesinlikle korunmaz. Mol sayısı korunabilirde korunmayabilirde. Molekül sayısı, basınç ve hacim tepkimenin cinsine maddelerin yapısına ve ortamın şartlarına göre korunabilir de korunmayabilirde

 • N2(gaz)+3H2(gaz)
 • 2NH3(gaz) + ısı
Atom Cinsi ve Sayısı
 • 2 tane N atomu + 6 tane H atomu
Kütle
 • 28g. + 6 gram= 34g.

Mol – atom sayısı
 • 2 mol-atom
 • Azot + 6 mol-atom
 • hidrojen
 • 2 mol-atom N
 • 6 mol-atom H

Enerji + 22 Kkal

Mol sayısı 1 mol N2 + 3 mol H2= 2 mol NH3

Molekül sayısı
 • 1 tane N2 molekülü + 3 tane H2 molekülü= 2 tane NH3 molekülü
 • Basınç (V,Tsabit) P atm + 3 P atm= 2P atm
 • Hacim (P,Tsabit) 1 Litre + 3 Litre= 2 Litre
 • H2 (gaz) + I2 (gaz)= 2 HI (gaz)
 • Atom cinsi ve sayısı: 2 tane H atomu + 2 tane I atomu= 2 tane H atomu
 • Kütle: 2 gram + 254 gram= 256 gram
 • Mol – atom sayısı: 2 mol-atom hidrojen + 2 mol-atom İyot= 2 mol-atom Hidrojen, 2 mol-atom İyot
 • Mol sayısı: 1 mol H2 + 1 mol I2= 2 mol HI
 • Molekül sayısı: 1 tane H2 molekülü + 1 tane I2 molekülü= 2 tane HI molekülü
 • Basınç (V,Tsabit): 1 atm + 1 atm= 2 atm
 • Hacim (P,Tsabit): 1 litre + 1 litre= 2 litre
 • C (katı) + O2 (gaz)= CO2 (gaz)
Atom cinsi ve sayısı= 1 tane C atomu + 2 tane O atomu= 1 tane C atomu, 2 tane O atomu

Kütle 12 gram + 32 gram= 44 gram

Mol – atom sayısı= 1 mol atom C + 2 mol atom O, 1 mol atom C, 2 mol atom O

Enerji= Mol sayısı 1 mol + 1 mol= 1 mol

Molekül sayısı= + 1 tane O2 molekülü= 1 tane CO2 molekülü, Basınç (V,Tsabit) + P atm= P atm, Hacim (P,Tsabit) + V Litre= V Litre

SABİT ORANLAR YASASI (PROUST YASASI)

Bir bileşikteki elementlerin, kütlelerinin oranı, kütlece yüzde bileşimi sabittir.

Örn; Al=27, S=32 olduğuna göre Al2S3 bileşiğinde:

Mol sayıları oranı : nAl = 2 Kütleleri oranı : mAl = 2.27 = 9 ‘dır.

nS = 3 mS = 3.32 16

9 gram Al + 16 gram S = 25 gram bileşik oluşturur.

25 gram bileşikte 9 gram Al, 16 gram S vardır.

100 gram bileşikte 36 gram Al, 644 gram S vardır.

Bileşikte kütlece %36 Al, %64 S vardır.

KATLI ORANLAR YASASI (DALTON YASASI)

İki element aralarında iki bileşik oluşturuyorsa, bu elementlerden birinin sabit miktarları ile birleşen diğer elementin değişen miktarları arasında basit bir oran vardır.

Örn; NO2 – N2O4 bileşik çiftinde:

Aynı miktar N ile birleşen O kütleleri arasında.

2/ NO2 = N2O4 = 4

1/ N2O5 = N2O5 5

Aynı miktar O ile birleşen N kütleleri arasında

HACİM ORANLARI YASASI (GAY – LUSSAC YASASI)

a) Kimyasal bir tepkimeye giren gazlarla, tepkimede oluşan gaz halindeki ürünlerin aynı koşullarda (aynı sıcaklık ve basınç) hacimleri arasında sabit bir oran vardır.

b) Aynı koşullarda gazların hacimleri mol sayıları ile doğru orantılıdır.

Örn; H2(g) + Cl2(g) ® 2HCl(g) tepkimesine göre, 1 mol H2 1 mol Cl2 ile birleşerek 2 mol HCl oluşturur.Hacimler mol sayıları ile doğru orantılı olduğundan, aynı olayı anlatmak için “1 hacim H2 gazı, 1 hacim Cl2 gazı ile birleşerek eşit koşullarda 2 hacim HCl gazı oluşturur.” İfadesi de kullanılabilir.

Aynı şekilde, N2(g) + 3H2(g) ® 2NH3(g) tepkimesine göre 1 hacim azot gazı 3 hacim hidrojen gazı ile birleşerek eşit koşullarda 2 hacim NH3 gazını oluşturur diyebiliriz.

İyonlaşma enerjisi

Bir atomdan bir elektron koparmak için gerekli olan enerjidir.bu enerji her atomda aynı değildir.örneğin helyum atomundan bir elektron koparmak için en büyük enerjiyi vermeniz gerekir(helyum iyonlaşma enerjisi en büyük olan atomdur.).bir atomun iyonlaşma enerjisi demek onun kimyasal tepkimeye girme isteği demektir.Bu nedenle soygazlar çok nadir tepkime yaparlar.Eğer bir atomun iyonlaşma enerjisi büyükse o atomu kimtasal tepkimeye sokmak da o kadar zordur.zaten atomlar değerlik orbitallerini doldurmak için kimyasal tepkimeye girerler.Değerlik orbitalleri dolu olan bir atomu kimyasal tepkimeye sokmak demek ondan elektron koparmak demektir bu nedenle değerlik elktronları dolu olan atomlar çok nadir tepkimeye girerler.

Molar Hacim (Gazlar İçin)

0°C derecede 1 atm basınç altında deniz seviyesindeki koşula normal şartlar denir.Normal şartlar altında 1 mol gazın hacmi 22,4 lt dir.yani 6,02*1023 atomdur.

Mol Kütleleri
Her atom belli sayıda proton ve belli sayıda nötron içerir.Nötron
ve proton kütleleri birbirrine yakın olduğu için her elementin mol kütlesi bulunur.

İzotop atomlar nedeniyle her atomun mol kütlesi sabit değildir(ama bu fark o kadar küçüktür ki dikate alınmaz.). Örneğin C yani karbon atomunun 1 molü 12g gelmektedir.hidrojen atomunun 1 molü 1g gelmektedir.Nerdeyse her atomda nötron ve proton sayısı eşittir. Ama kütlelere baktığımızda bunun eşit olmadığını görüyoruz.Örneğin bildiğimiz demir (Fe)simgeli elementin atom numarası 26 dır.Yani 26 tane proton içerir.Ama nötron sayısı her demir atomu için sabit değildir. Fakat demir atomunun kütle numarası 55,85 dir.26 nın iki katı 52 dir.Burda 3,85 likbir fak oluşur.Buda bazı atomların 1 yane fazla nötron içerdiğini gösterir.Bunların yüzdeliğiyle atomun doğadaki kütlesi yani ortalama kütlesi bulunur.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst