Kurt Lewin-Alan Teorisi

SüKuN Harbi Aktif Üye
Kurt Lewin (09/09/1890 – 12/02/1947), Alman asıllı ABD’li psikologdur. Almanya’nın Mogilno yöresinde doğdu. On beş yaşındayken ailesi Berlin’e taşındı. Freiburg Üniversitesi’nde tıp öğrenimi gördü, Münih Üniversitesi’nde biyoloji öğrenimi gördü ve 1910 yılında, felsefe ve psikoloji doktorasını aldığı, Berlin Üniversitesi’ne girdi. 1914’ten sonra da Berlin Üniversitesi’nde çalıştı. Öğrencileriyle arasındaki rahat ve eğlenceli ilişkisiyle dikkat çekti: Okulun kantininde, öğrenci gruplarıyla çeşitli sosyal sorunları tartışırdı. Berlin Üniversitesi’nde Gestalt psikolojisi okuluna önemli katkılarda bulundu. Burası Lewin’in Gestalt grubunun üretken ve yaratıcı bir üyesi olduğu, üç kıdemli gestaltçinin bir meslektaşı olarak görüldüğü yerdir. 1933’te ABD’ye gitti. Stanford, Cornell, Iowa üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptı. Çağrışım ve motivasyon üzerine önemli araştırmalar yaptı ve alan teorisini geliştirmeye başladı.

Kurt Lewin 1917’de, bir öğretmen olan, Maria Landsberg ile evlendi. Agnes (1919) adında bir kızı ve Fritz (1922) adında bir oğlu oldu. Maria Landsberg ile sadece on yıl süren evliliğinin ardından, 1929 yılında Gertrud Weiss ile evlenen Kurt Lewin’in, Miriam (1931) adında bir kızı ve Daniel (1933) adında bir oğlu daha oldu. 1944 yılında annesi Nazi kampında öldürüldü.

1932 yılında misafir profesör olarak Stanford Üniversitesi’nde altı ay geçirdiği dönemde ABD’de zaten iyice tanınmıştı. 1933 yılında Nazi tehdidinden ötürü Almanya’yı dönmemek üzere terk etti.

Cornell Üniversitesi’nde iki yıl kaldı ve 1935 yılında deneysel çocuk sosyal psikolojisi üzerine bir dizi araştırma yapacağı Iowa Üniversitesi’ne geçti. Sosyal psikoloji alanındaki araştırmaların bir sonucu olarak, 1944 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ndeki (MIT) yeni Grup Dinamikleri Araştırma Merkezi’ni geliştirmek ve başkanlığını yapmak üzere davet edildi. Bundan kısa süre sonra ölmüş olmasına rağmen (1947), çalışmaları öylesine etkili olmuştu ki, şimdi Michigan Üniversitesi’nde bulunan araştırma merkezi, faaliyette kalmaya devam etti.


Lewin, 30 yıllık profesyonel faaliyetleri boyunca, kendini, insan motivasyonunun genel olarak tanımlanmış alanına adadı. Araştırmaları insan davranışının toplam fiziksel ve sosyal bağlamı üzerinde yoğunlaştı. Deneysel yöntem ile matematik yöntemi uyumlu kıldı. Kişilik ve toplumsal psikolojideki alan teorilerini geliştirmesi ve grup dinamikleri araştırmalarına yaptığı katkılarla tanındı.

Başlıca eserleri: Principals of Topological Psychology ( Topolojik Psikolojinin İlkeleri; 1936), Field Theory in Social Science: Selected Theoretical Papers ( Toplumsal Bilimde Alan Teorisi: Seçme Teorik Yazılar; 1963).II- P s i k o l o j i ’ y e K a t k ı l a r ı

1. Alan Teorisi

19. yüzyıl bilimindeki eğilim, alan ilişkileri açısından düşünmek ve atomistik ve elementçi çerçeveden uzaklaşmaktı. Psikoloji içersindeki alan teorisi kavramı, fizikteki güç alanları kavr¤¤¤¤¤ bir analoji olarak uyanmıştı.

Psikolojideki alan teorisi (field theory) hemen hemen yalnızca Gestalt psikolojisinin aktif taraftarlarından birisi olan Kurt Lewin’in çalışmasını kapsar. Bununla birlikte, Lewin’in Gestalt psikolojisiyle ilişkili durumu çok açık değildir. Kimi zamanlar Gestalt psikologları arasında sınıflandırılmış olmasına rağmen, ayrı fakat ilişkili bir sistemin geliştiricisi olarak görülmüştür. Bağımsız olarak çalışmaya başlamış, fakat daha sonra Gestalt hareketinin merkezi olan Berlin’de Köhler ve Wertheimer ile birleşmiştir. Kariyerinde Ortodoks Gestalt düşüncesi çatısının ötesine geçmiştir.

Lewin’in çalışmaları Gestalt yönelimlidir. Ancak Gestalt psikologları algı ve öğrenme üzerinde dururken; Lewin, ihtiyaçlar, kişilik ve sosyal faktörler üzerinde durmuştur. Gestalt psikologları davranışı açıklamak amacıyla fizyolojik yapılar üzerinde dururken, Lewin psikolojiyi bir sosyal bilimden daha fazlası olarak görmüştür.
İki sebepten ötürü Lewin’in sistemini Gestalt hareketinin bir detaylandırılışı veya doğal sonucu olarak ele almak, konuyu daha anlaşılır kılacaktır:
a) Lewin bir süre gestaltçilerle Berlin’de yakın çalışmalar yapmıştı.
b) Lewin’in düşünceleri diğer sistemlerden daha çok Gestalt sistemine uygundu.

2. Yaşam Alanı

Fizikteki alan teorisi Lewin’i bir insanın psikolojik faaliyetlerinin bir tür psikolojik alanda veya yaşam alanında (life space) ortaya çıktığını düşünmeye yöneltmişti. Yaşam alanı bir insanı etkileyebilme ihtimaAlan teorisi (fıeld teory), sosyal psikolojinin önemli figürlerinden biri olan Kurt Lewin tarafından ortaya atılmıştır. Lewin, fiziksel alan kavramını (manyetik alan, çekim alanı, vb.), psikolojiye taşı¤¤¤¤¤, birbiriyle karşılıklı bağımlı olan ve dinamik bir sistem oluşturan psişik süreçler bütününü ifade eden psikolojik alan kavramını geliştirmiştir. Psikolojik alan, belirli bir anda belirli bir birey veya grup için söz konusudur ve bu birey veya grubun davranışlarını etkileyen temel dinamiktir. Psikolojik alanın öğeleri, yaşam alanı, çevre ve kişi olarak ayırdedilebilir.

Alan teorisi, dar anlamda bir teori olmaktan ziyade, geştaltçı bir perspektiften, nedensel ilişkilerin analizine ve teorik kavramların ve hipotezlerin oluşturulmasına uygun bir yöntemdir. Yaşam alanı ile davranışı etkileyen güçler (gerilimler, değerler, enerji, vb.) karşılıklı bağımlılık içinde bulunurlar. Birey veya grup, birbiriyle karşılıklı etkileşen bu öğelerin dinamik bir bütünüdür
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
Üst