Kuranı Kerim Surelerinin iniş Sırası

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Kuranı Kerim Surelerinin iniş sıraları,
Kuran Surelerinin iniş sırası


Sureler, Hz. Muhemmed'e vahiy edilme yerine göre de ikiye ayrılır. Mekke'de inen sureler Mekki'dir. Hicretten sonra Medine'de inen sureler de Medeni olarak isimlendirilir. Mekki surelerin sayısı 86, Medeni surelerse 28'dir.

Mekki Sureler

Sure Adı - İniş Sırası - Kuran'daki Sırası

Alak Suresi - 1 - 96
Kalem Suresi - 2 - 68
Müzzemmil Suresi - 3 - 73
Müddessir Suresi - 4 - 74
Fatiha Suresi - 5 - 1
Tebbet Suresi - 6 - 111
Tekvir Suresi - 7 - 81
A'la Suresi - 8 - 87
Leyl Suresi - 9 - 92
Fecr Suresi - 10 - 89
Duha Suresi - 11 - 93
İnşirah Suresi - 12 - 94
Asr Suresi - 13 - 103
Adiyat Suresi - 14 - 100
Kevser Suresi - 15 - 108
Tekasür Suresi - 16 - 102
Ma'un Suresi - 17 - 107
Kafirun Suresi - 18 - 109
Fil Suresi - 19 - 105
Felak Suresi - 20 - 113
Nas Suresi - 21 - 114
İhlas Suresi - 22 - 112
Necm Suresi - 23 - 53
Abese Suresi - 24 - 80
Kadr Suresi - 25 - 97
Şems Suresi - 26 - 91
Büruc Suresi - 27 - 85
Tin Suresi - 28 - 95
Kureyş Suresi - 29 - 106
Kari'a Suresi - 30 - 101
Kıyame Suresi - 31 - 75
Hümeze Suresi - 32 - 104
Mürselat Suresi - 33 - 77
Kaf Suresi - 34 - 50
Beled Suresi - 35 - 90
Tarık Suresi - 36 - 86
Kamer Suresi - 37 - 54
Sad Suresi - 38 - 38
A'raf Suresi - 39 - 7
Cin Suresi - 40 - 72
Yasin Suresi - 41 - 36
Furkan Suresi - 42 - 25
Fatır Suresi - 43 - 35 -
Meryem Suresi - 44 - 19
Ta-Ha Suresi - 45 - 20
Vakıa Suresi - 46 - 56
Şu'arâ Suresi - 47 - 26
Neml Suresi - 48 - 27
Kasas Suresi - 49 - 28
İsra Suresi - 50 - 17
Yunus Suresi - 51 - 10
Hud Suresi - 52 - 11
Yusuf Suresi - 53 - 12
Hicr Suresi - 54 - 15
En'am Suresi - 55 - 6
Saffat Suresi - 56 - 37
Lokman Suresi - 57 - 31
Sebe Suresi - 58 - 34
Zümer Suresi - 59 - 39
Mü'min Suresi - 60 - 40
Fussilet Suresi - 61 - 41
Şura Suresi - 62 - 42
Zuhruf Suresi - 63 - 43
Duhan Suresi - 64 - 44
Casiye Suresi - 65 - 45
Ahkaf Suresi - 66 - 46
Zariyat Suresi - 67 - 51
Gaşiye Suresi - 68 - 88
Kehf Suresi - 69 - 18
Nahl Suresi - 70 - 16
Nuh Suresi - 71 - 71
İbrahim Suresi - 72 - 14
Enbiya Suresi - 73 - 21
Mü'minun Suresi - 74 - 23
Secde Suresi - 75 - 32
Tur Suresi - 76 - 52
Mülk Suresi - 77 - 67
Hakka Suresi - 78 - 69
Me'aric Suresi - 79 - 70
Nebe Suresi - 80 - 78
Nazi'at Suresi - 81 - 79
İnfitar Suresi - 82 - 82
İnşikak Suresi - 83 - 84
Rum Suresi - 84 - 30
Ankebut Suresi - 85 - 29
Mutaffifin Suresi - 86 - 83

Medeni Sureler

Sure Adı - İniş Sırası - Kuran'daki Sırası

Bakara Suresi - 87 - 2
Enfal Suresi - 88 - 8
Al-i İmran Suresi - 89 - 3
Ahzab Suresi - 90 - 33
Mümtehine Suresi - 91 - 60
Nisa Suresi - 92 - 4
Zilzal Suresi - 93 - 99
Hadid Suresi - 94 - 57
Muhammed Suresi - 95 - 47
Ra'd Suresi - 96 - 13
Rahman Suresi - 97 - 55
İnsan Suresi - 98 - 76
Talak Suresi - 99 - 65
Beyyine Suresi - 100 - 98
Haşr Suresi - 101 - 59
Nur Suresi - 102 - 24
Hac Suresi - 103 - 22
Münafikun Suresi - 104 - 63
Mücadele Suresi - 105 - 58
Hucurat Suresi - 106 - 49
Tahrim Suresi - 107 - 66
Teğabun Suresi - 108 - 64
Saff Suresi - 109 - 61
Cuma Suresi - 110 - 62
Fetih Suresi - 111 - 48
Maide Suresi - 112 - 5
Tevbe Suresi - 113 - 9
Nasr Suresi - 114 - 110
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
12B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst