Kuranı Kerim ile hayat bulmak

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Kur’ân-ı Kerîm; Allah Teâlâ’nın, insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak için, Habîbi Hazret-i Muhammed -sallallahü aleyhi ve sellem-’e indirdiği ilâhî kelâmdır. O’nu ta’zîm ve saygı ile, Hak Teâlâ Hazretleri’nin kelâmı oldduğunu bilerek, engin mânâsı üzerinde derin derin düşünerek okumalıdır. Bu şekilde Kur’ân-ı Kerîm okumanın sevâbı, fazîleti ve bereketi çok büyük olup, her harfin karşılığında on sevâb verilir. Nitekim hadîs-i şerîfte şöyle buyurulur:

“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevâbı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevâptır. Ben, “elif lâm mîm” bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tîrmizî, Fezâilü’l-Kur’ân,16)

Dînî kitaplarda nerede bir fazîlet zikredilse, onlardan birinin mutlaka Kur’ân-ı Kerîm okumak olduğu görülür. Meselâ:

“On şey ömrü uzatır.” denilir. Bunlardan biri; “Kur’ân-ı Kerîm okumak.” diye zikredilir. (R.Mahmûd Sâmî,Musâhabe 4, s.119)

“Beş şey bedenin kuvvetini artırır.” buyurulur. “Kur’ân-ı Kerîm okumak.” bunlardan biri olarak zikredilir.(R.Mahmûd Sâmî, Musâhabe 4, s.119)

“Beş şey gözün nûrunu artırır.” diye bahsedilir. Bunlardan biri; “Kur’ân-ı Kerîm okumak.” diye zikredilir. (R.Mahmûd Sâmî, Musâhabe 4, s.118)

“Kalbin devâsı beştir.” denilir. Bunlardan biri olarak; “Kur’ân-ı Kerîm okumak.” zikredilir. (R.Mahmûd Sâmî, Musâhabe 4, s.164)

“Dört şey vardır ki, bunların zâhirleri fazîlet, bâtınları farîzadır.” buyurulur. Bunlardan biri olarak; “Kur’ân-ı Kerîm okumak fazîlet, onunla amel farîzadır.” diye zikredilir.(R.Mahmûd Sâmî, Musâhabe 4, s.124)

“Şu sekiz şey hâfızayı kuvvetlendirir.” diye zikredilir. Bunlardan biri; “Kur’ân-ı Kerîm okumak.” diye bahsedilir.(R.Mahmûd Sâmî, Musâhabe 4, s.170)

“Altı şey mürüvettendir.” denilir. Bunlardan biri olarak; “Kur’ân-ı Kerîm okumak.” zikredilir. (R.Mahmûd Sâmî, Bakara Sûresi Tefsîri, s.178)

Hadîs-i şerîfte Peygamber -sallallahü aleyhi ve sellem- Efendimiz:

“Üç ses vardır ki Allah Teâlâ sever.”buyurur. Bunlardan biri; “Kur’ân-ı Kerîm okuyan müminin sesidir.” diye geçer.(R.Mahmûd Sâmî, Musâhabe 4, s.115)

“Dört şey, mü’minin kabrini nurlandırır.” buyurulur. Bunlardan biri; “Kur’ân-ı Kerîm okumak.” diye ifâde edilir.(Ebü’l-Leys Semerkandî, Gafletten Kurtuluş, s.43)

Hadîs-i şerîfte; “Cennet, ümmetimden dört kişiye müştâktır.” buyurulur. Bunlardan biri de; “Kur’ân-ı Kerîm okuyanlara.” diye zikredilir.

Evzâî Hazretleri; “Dört şey vardır ki, Rasûlullah -sallallahü aleyhi ve sellem-, Ashâb-ı kirâm ve tâbiîn hazerâtı bunlar üzerinde dâim idiler.” buyurur. Bunlardan biri yine, “Kur’ân-ı Kerîm okumak.” olarak zikredilir. (Ebü’l-Leys Semerkandî, Gafletten Kurtuluş, s.381)

“Mü’minin sığınakları üçtür.” buyurulur. Bunlardan biri, “Kur’ân-ı Kerîm okumak.” diye geçer. (Ebü’l-Leys Semerkandî, Gafletten Kurtuluş, s.381)

“Kabir azâbından kurtulmak isteyen dört şeye sarılmalıdır.” buyurulur. Bunlardan biri yine, “Kur’ân-ı Kerîm okumak.” diye zikredilir. (Ebü’l-Leys Semerkandî, Gafletten Kurtuluş, s.43)

“On haslet vardır ki, kişi bunlarla en yüksek derecelere nâil olur.” buyurulur. Bunlardan biri, “Kur’ân-ı Kerîm’i çok okumak.” diye geçer. (Ebü’l-Leys Semerkandî, Gafletten Kurtuluş, s.404)

Kur’ân-ı Kerîm okumak, kalbi nurlandırır ve günahlardan arındırır. Nitekim bir sohbetinde Peygamber -sallallahü aleyhi ve sellem- Efendimiz:

“-Kalpler demirin paslandığı gibi paslanır.” buyurdu. Sahâbe-i kirâm sordular:

“-Yâ Rasûlallah! Kalbin pası ne ile silinir?”

Peygamber -sallallahü aleyhi ve sellem- Efendimiz:

“-Kur’ân-ı Kerîm okumak ve ölümü hatırlamakla silinir.” buyurdu. (Tirmizî)
 

Benzer Konular

Yanıtlar
2
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst