Kuran-ı Kerim'de hangi konular yer alır?

Ömer
Yönetici
Kuran-ı Kerim'de bahsedilen konular hem dünyevi hem de ahiret hayatına dokunur. Allah-ü Teala tarafından Hz. Muhammed'e (s.a.v) gönderilmiş, dinimizin yüce kitabından bazı ayetlerde "ahkam", yani hüküm bildiren konular yer alırken, bazı ayetlerde ibret alınması için geçmiş peygamberlerin yaşadığı kıssalar yer almaktadır. Bunun yanında imani hususlar hakkında da ayetler bulunmaktadır. Örneğin şeytan, cin, melek, ahiret hayatı, kıyamet günü gibi bizim imani mevzuların anlatıldığı ayetler vardır.

Ahkam ayetleri müslümanların hangi ibadetlerle sorumlu olduğuna, nelerin insana yasaklandığına dair kesin hükümlerin yer aldığı ayetlerdir. Bununla birlikte ahkam ayetleri, içtimai hayat ile de ilgili net sınırlar çizerek, müminler bir birileriyle olan hukuki haklarına da ışık tutar. Yine bu hüküm ayetlerinde evliliğin nasıl olacağı, çiftlerin birbirleri ve çocuklarıyla olan hakları hakkında da kesin hükümler bildirilmiştir.

Yüce Rabbimiz insanın kamil manada nasıl iyi bir kul olacağını da yine Kuran'da bize yaptığı öğüt ve tavsiyelerle gösteriyor.

Kuran'da ayrıca ilmi gerçeklerden de bahsedilir. Örneğin iki denizin suyunun bir birine karışmadığı gerçeğini insan oğlu çok sonraki yıllarda keşfederken Kuran bunu bize bildiriyordu. Bunun gibi pek çok örnek verebiliriz.

Belki de en önemli konulardan birisi de insanın imtihan gayesi olan vaadler ve vaidler. Allah salih amel işleyen, koyduğu yasaklara riayet eden ve vazife olarak verdiği ibadetleri yerine getiren müminleri; altlarında ırmaklar akan cennete koyacağını vaad eder. Yine Allah'a inanmayıp, şirk edip, sapkınlık yapıp, bozgunculuk yapanları da ebedi cehennemine koyacağını vaad etmektedir.

Kuran'da ayrıca önceki peygamberlerin duaları ve Allahın bizlere öğrettiği dualar da yer almaktadır. Bu dualara sarılıp, yine Rabbimizi Kuran'da geçen isimleriyle tesbih etmeliyiz.

Kısaca Kuran-ı Kerim'de bahsedilen konular nelerdir diye özetleyecek olursak bunlar; İtikat konuları, ibadet konuları, muamelat konuları, ukubat konuları, ahlak konuları, nasihatler ve tavsiyeler, vaadler ve vaidler, ilmi gerçekler, kıssalar ve dualar.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
16B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
9B
Üst