Kredi kartıyla kurban kesilir mi ?

Ömer
Yönetici
Kredi kartıyla kurban kesilmez. Bayraktar Bayraklı'nın Gazete Habertürk'teki ilk yazısı...

Tanrı fikrinin, inancının olduğu yerde kurban ibadeti de var olmuştur. Onun için putperestlik denen çoktanrılı dinlerde de kurban olmuştur. Hz. Peygamber’in doğduğu Mekke toplumu müşrik idi. Çoktanrılı dinleri vardı. Putlarına kurban keserlerdi. Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar gelen peygamberlerin getirdiği İslam dininde de kurban ibadeti var olmuştur. Bu konuda sorulan soruları şu şekilde cevaplandırabiliriz:

1 - Kurbanla ilgili olarak Kuran’da geçen kavramlar nelerdir ve bu kavramların manası nedir?
Hz. Adem’in İslamdininde kurban için, Allah’a yaklaştıran anlamında “kurban” kelimesi yer almıştı. “Hani birer kurban takdim etmişlerdi” (Maide, 27). Bu kurbanı,
Hz. Adem’in oğulları takdim etmişlerdi. Hz. İbrahimile başlayan “adak kurbanı” da Saffat Suresi’nin 107. ayetinde kurtuluş kurbanı anlamına gelen “zibh” kurbanıdır.
Hz. Peygamber’in getirdiği son İslam dininde de kurbanla ilgili üç kelime yer almaktadır. Bunlardan biri “şükür kurbanı” anlamına gelen ve hacda kesilen “hedy kurbanı”dır. Bizim hacda değil de sılada, yaşadığımız ülkede kestiğimiz kurbana “nüsük veya mensek” denmektedir. Bu tür kurban kelimeleri En’am 162’de geçer: “De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm, hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.” Bir diğer ayet de Hac 34’tür: “Allah’ın kendilerine rızık olarak
verdiği kurbanlıklar üzerine ansınlar diye, biz her ümmet için kurban kesmeyi farz kıldık.” Bu ayetlerde aynı anlama gelen nüsük ve mensek kelimeleri “kurban”
anlamında yer almaktadır. Ayrıca Kevser Suresi’nde, kurban kesmek anlamında “nahr” kelimesinin emir kalıbı geçmektedir. Kısaca kurban, hedy, nüsük/mensek, zibh, nahr kelimeleri Kuran’da yer alan kurbanla ilgili kavramlardır. Kurban Bayramı’nı ifade etmek için de “udhiyye” kelimesi kullanılmaktadır. Bayramı ifade ederken “Kurban Bayramı” terimini kullanmaktayız.

2 - Kurbanlık hayvanlara yazık değil mi?
BİR yılda dünyada et için kesilen hayvanların adedini düşünün. Kurban için kesilen hayvanların sayısı onun karşısında çok az kalır. Yüce Allah, hayvanları insanın gıdası için yaratmıştır. Eti yenen hayvanlar kesilmezse hem büyük bir gıda kaybı, hem de büyük ekonomik değer kaybı olacaktır. Hayvanları haksız yere öldürmemeli. Ama gıda için onlardan istifade etmek için kesilebilirler, avlanılabilirler. Onlar bırakılıp, ayakta ölüp leş mi olsunlar? Bütün dünya insanlığının, özelde İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, geleceklerinin barışlı, ışıklı ve bereketli olmasını Yüce Allah’tan diliyorum.

3 - Kurban nasıl kesilmeli?

KURBANA nazik davranılmalı. Tekbir ve besmele ile kesilmeli. En’am Suresi’nin 79 veya 162. ayeti dua olarak okunabilir. İğne yapılıp uyuşturulan hayvan kurban
edilemez. Çünkü şuurunu kaybeden hayvan sakat hale gelmiştir. Sakat hayvan da kurban edilemez.
4- Kurban ibadeti niçin Allah tarafından emredilmiştir?

“NİÇİN” sorusunun cevabı, kurban ibadetinin amaçlarını belirlemektedir. Bu sorunun cevabını şu şekilde vermemiz mümkündür:
a) İnsanın doğuştan sahip olduğu saldırganlık içgüdüsünü terbiye etmek için kurban farz kılınmıştır. Hayvan kanı akıtarak, insan kanı akıtmasını önlemek amaçlıdır. Kurban ibadetinin birincil anlamdaki amacı bu psikolojik eğitimdir. Bakara 30 ile Maide 27-30. ayetlerini bir araya getirince bu amacı görmemiz mümkündür.
b) Yüce Allah’ın bize lütfettiği hayvanlar üzerinde O’nun ismini anmak, bir diğer amaçtır. Bir bakıma kurban kesmek, bir zikir, bir şükür ibadetidir.
c) Kurban ibadeti, insanın gönlündeki sahte Tanrıları oradan çıkarmakta, tevhit inancının eğitimini vermektedir. Hac Suresi’nin 34. ayetinde buna, samimiyetle boyun eğmek anlamına gelen “muhbitlik” denmektedir.
d) Kesilen kurbanın etlerinden bir kısmını fakirlere dağıtmak, yani infak etme, kurbanın sosyal etkinliğidir.
e) Her ibadetin olduğu gibi kurbanın da nihai amacı, insanın takvasını artırmaktır. Bütün ibadetler, ruh olgunluğu anlamına da gelen takva denizine akarlar. Bu nehirlerden biri de kurban ibadetidir. Takva denen manevi gıdanın bir parçası da
kurbandır.

5 - Kurban hangi hayvanlardan kesilir?
Kuran’da yer alan “En’am” kelimesinin anlamına bakarsak hangi hayvanların
kurban için kesileceğini görebiliriz. Bu kelime, En’am Suresi’nin 138, 139, 142;
Hac Suresi’nin 28 ve 34. ayetlerinde geçmektedir. Çifte tırnaklı, dört ayaklı,
otobur ve geviş getiren anlamına gelmektedir. Çifte tırnaklı olması, pençeli hayvanların; otobur olması etoburların; geviş getiren olması geviş getirmeyenlerin;
dört ayaklı olması çift ayaklıların kurban olamayacağını ifade etmektedir. İşte
bu özelliklere sahip olan hayvanlar da; koyun, keçi, inek, deve ve mandalardır.

6 - Kurban ibadetinin hükmü nedir?
KURBANIN sünnet veya vacip olduğunu söyleyenler var. Sünnet diyenler çok büyük yanlış yapmaktadır. Çünkü kurban, sadece bizim peygamberimiz zamanında yoktu. Hac Suresi’nin 34. ayetine göre Yüce Allah, bütün topluluklara kurbanı farz kılmıştır. Hz. Adem’den itibaren var olduğuna göre, nasıl bizim peygamberin sünneti olabilir? Kaldı ki Allah’ın emri olmasaydı, Hz. Peygamber kurban gibi bir ibadeti koyamazdı. Kevser Suresi’nin 2. ayetinde “Namazı kıl” emri farz olur da “Kurban kes/kan akıt” şeklindeki emir nasıl sünnet olabilir? Kurban kes emrini Allah vermektedir. Ayrıca Hac Suresi’nin 34. ayetinde geçen “cealna” kelimesi “farz kıldık” anlamına gelmektedir. Diğer taraftan Yüce Allah, Hac
Suresi’nin 36. ayetinde kurban etini taksim etmektedir. Kurban kesen yiyecek, doymuş komşusuna ve fakirlere verecektir. Hac Suresi’nin 28. ayetine göre de, hac kurbanının etleri ikiye taksim edilmektedir. Bu dağıtım şekilleri Allah’ın emri olduğu için farzdır; sünnet olamaz.

7 - Kredi kartıyla kurban kesilir mi?
BİR kurbanın bedeli en çok 600, bilemedin 700 TL olsun. Bu paraya sahip olamayan, kurban kesmek zorunda değildir. Kesti desinler diye kurban kesilmez.
Onun için kartla değil, peşin parayla kesmek gerekiyor. Sen ölebilirsin, kurbanı aldığın insan ölebilir.
 
Son düzenleme:

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
47B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
100B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Üst