Katabolik reaksiyon nedir

Ömer
Yönetici
Katabolik reaksiyon ne demektir

Büyük moleküllerin parçalanıp küçük moleküller oluşturması.

Metabolizma hücrede yapım ve yıkım olayları içerir. Hücre metabolizması ikiye ayrılır:

1. Anabolik reaksiyonlar: Hücrelerin sindirimle aldıkları küçük moleküllerden kendi yapılarında kullanabilecekleri yeni moleküller sentezlemesi olayına anabolizma denir.

2. Katabolik reaksiyonlar: Anabolizma sonucu meydana gelen maddelerin enerji elde etmek için yıkılmasına katabolizma denir. Hücre, çevresinden aldığı ya da yapısında bulunan karbonhidrat, lipit ve protein moleküllerini küçük moleküllere parçalar.

Besinlerin sitoplazma ve mitokondride oksidasyonu sonunda ısı ve serbest enerji (ATP) oluşur. Bu olay hücre solunumu olarak da adlandırılır.

Atılması gereken karbondioksit, su, amonyak, ürik asit ve üre gibi yan ürünler meydana gelir. Enerji sağlamak için önce karbonhidratlar kullanılır. Kandaki glikoz miktarı oldukça sabittir. Glikoz miktarı %45'in altına düşerse kramp, kas titremesi, bilinçsizlik ve sonuçta ölüm ortaya çıkar. Vücudumuzda aynı anda hem katabolik hem de anabolik tepkimeler yapılır. Hücre katabolik tepkimelerle hem enerji hem de küçük yapı taşları elde eder.

Besin maddelerinin hücreye alınmasından, metabolizma sonucu oluşan artık maddelerin atılmasına kadar geçen olaylar şöyle özetlenebilir:

Hücre zarından difüzyon ve aktif taşımayla geçebilen besin molekülleri, herhangi bir değişikliğe uğramadan enerji elde edilen tepkimelere ya da sentez tepkimelerine doğrudan katılabilir.

Hücre zarından difüzyon kurallarına göre geçemeyen besin maddeleri ise endositozla besin kofulu oluşturarak hücre içine alınır. Alınan besin lizozomdaki sindirim enzimlerinin etkisiyle koful içinde sindirilir. Sindirilen besin (amino asit, yağ asidi, glikoz gibi) sitoplazmaya geçer. Atık maddeleri taşıyan koful sitoplazmanın hareketi ile hücre zarına doğru ilerler. Besin kofulunun parçalanmasıyla sindirilmemiş atıklar ekzositozla hücre dışına atılır.

Sitoplazmaya geçen besinlerden amino asitler ribozomlarda anabolik tepkimelerle proteine dönüştürülür. Böylece enzimler, hormonlar ve antikorların temeli olan proteinler üretilmiş olur.

Yağ asitleri ve gliserol, enerji sağlamak amacıyla kullanılacaksa sitoplazma ve mitokondrilerde metabolik tepkimelerle enerjiye dönüştürülür. Yağ asitlerinin bir kısmı zarın yapısına katılırken fazlası da yağ dokuda depo edilir.

Glikoz, hücrede en çok kullanılan enerji verici karbonhidrat molekülüdür. Sitoplazma ve mitokondride katabolik tepkimelerle enerjiye dönüştürülür ve hücrenin yaşamsal olaylarında kullanılır. Metabolizma sonucunda oluşan artık maddeler, hücreden uzaklaşır.

Bu yazı harbiforum.net için yazılmıştır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
50B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
101B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
5
Görüntülenme
8B
Üst