Kartel nedir

Ömer
Yönetici
Kartel ne demektir

Aynı alanda faaliyet gösteren şirketlerin veya bireylerin, bir malın üretiminde veya satışında tekelci bir konum elde etmek için oluşturdukları birlik. Kartel üyeleri ortak politikaları benimserken, farklı kimliklerini ve ekonomik bağımsızlıklarını korurlar.

Birlik anlaşması, işletmeler arasında yapılır ve bu anlaşmalar rekabeti engeller. Bu tip anlaşmalarda güç birliği oluşturularak diğer rakiplerin sektöre girmesini engelleyici işletme tavır ve faaliyetleri sergilenir.

Kartellerin kurulmasında genellikle öne sürülen ana gerekçe, sanayinin tümünde karların çok düşük olmasına neden olduğu iddia edilen yıkıcı rekabetten korunmadır. Kartelleşmenin, toplam pazarın bütün rakip şirketler arasında adil olarak paylaşılmasını sağladığı öne sürülür.

Kartel oluşumu, tüketici açısından, rekabet ortamına göre daha yüksek bir fiyatla sonuçlanır. Hükümetler bu tip anlaşmaları önlemeyi ve rekabeti ülke içerisinde yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
1
Görüntülenme
42B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
5B
Üst