Karl Marx Eserleri

deep Harbi Aktif Üye
Karl Marx kitapları, Karl Marx eserleri nelerdir

- 1844 Elyazmaları (1844)
- Kutsal Aile (1845)
- Feuerbach Üzerine Tezler (1845)
- Alman İdeolojisi (1845-1846)
- Felsefenin Sefaleti (1847)
- Komünist Manifesto (1847-1848)
- Ücretli Emek ve Sermaye (1848-1849)
- Fransa'da Sınıf Savaşımları (1850)
- Louis Bonaparte'in 18 Brumaire'i (1852)
- Grundrisse (1857-1858) (Marx'ın Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı ve daha sonra Kapital'i oluşturacak ön çalışmalarını ve taslak notlarını içeren defterlerinden oluşan bu eser ilk kez 1939 yılında yayımlanmıştır)
- Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı (1859)
- Artı-Değer Teorileri (1862-1863) (Yine Marx'ın el yazmalarından oluşan ve Kapital'in dördüncü cildi diyebileceğimiz bu eser 1905-1910 yıllarında Kautsky tarafından yayımlanmıştır)
- Das Kapital I. cilt (1867) (ikinci cilt 1885'te ve üçüncü cilt 1894'de Marx'ın taslaklarına uygun olarak onun ölümünden sonra Engels tarafından düzenlenerek yayımlanmıştır)
- Fransa'da İç Savaş (1871)
- Gotha Programı'nın Eleştirisi (1875)
 
Üst