Karadeniz Teknik Üniversitesi

AKGÜN Üye
EĞİTİM-ÖĞRETİM
Akademik Takvim

KTÜ'de bir eğitim - öğretim yılı, yarıyıl sonu sınavları hariç 14'er haftalık iki yarıyıldan oluşur. Eylül - Ocak aylarını kapsayan 1. yarıyılla "Güz Yarıyılı", Şubat - Haziran aylarını kapsayan yarıyıla da "Bahar Yarıyılı" adı verilir.

Yaz Okulu

Yaz okulu, üniversitenin eğitim-öğretim imkanlarının yaz aylarında da değerlendirilmesini amaçlar. Yaz okulunda açılan dersleri daha önceden başarısız kalmış öğrenciler alabileceği gibi, başarılı öğrenciler de üst sınıftan dersler alarak erken mezun olabilirler. Ayrıca Çift Anadal ve Yandal öğrencileri ile lisansüstü öğrenciler de yaz aylarında derslere devam edebilirler. Yaz okulunda eğitim-öğretim süresi 7 hafta olup, normal eğitim-öğretim döneminde yapılan ders saatini kapsar.

İngilizce Hazırlık

Karadeniz Teknik Üniversitesi; globalleşen dünyada lisan bilmenin önemine binaen, öğrencilerinin yarışabilme özelliklerini artırabilmek için modern bir Yabancı Diller Yüksek Okulu kurmuş ve bir çok bölümde kısmen veya tamamen İngilizce eğitim-öğretime başlamıştır. Bu tür bölümlerde okuyan öğrencilere bir yıl süreyle İngilizce Hazırlık Programı uygulanmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Fizik, Kimya, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Güverte, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi bölümleri ile Tıp Fakültesi şu ana kadar İngilizce hazırlık programına alınan bölümlerdir. Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otel İşletmeciği Programı da önümüzdeki dönemden itibaren bu bölümlere katılacaktır.

Üniversitenin İngilizce Hazırlık Sınıfı olan bölümlerinden birine kayıt yaptıran öğrencilerden muafiyet sınavını geçemeyenler, seviye gruplarına göre 20-25 kişilik U sınıflarda interaktif bir ortamda çağdaş eğitim teknolojilerini kullanarak ders görmektedir. Okulda konuşma, dinleme, okuma ve yazma olmak üzere çeviri ve mesleğe yönelik İngilizce verilmektedir. Öğrenci merkezli olarak programlanan derslerde öğrenciler tarafından sürekli olarak yapılan proje sunumları, derslerin daha kolay öğrenilir ve daha kalıcı olmasını sağlamaktadır.

Danışmanlık

Karadeniz Teknik Üniversitesi, öğrencilerinin her türlü sorunlarıyla yakından ilgilenmek ve onlara çözüm bulmaya çalışmak adına danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Her öğrenci üniversiteye kayıt yaptırdığı andan üniversiteden ilişiği kesilene kadar, kayıt olduğu ilgili bölüm başkanlığınca görevlendirilen bir öğretim üyesi ile irtibata geçerek sorunlarını aktarabilmekte ve çözüm yolları arayabilmektedir. Ayrıca, öğrencilerin gerek ortamsal değişiklikten ve gerekse farklı nedenlerden kaynaklanabilen sağlık problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak üzere isteyen öğrenciye ücretsiz olarak psikolojik rehberlik hizmeti de sunulmaktadır.

Oryantasyon Programı

Üniversitemize kayıt olan yeni öğrencilere üniversiteyi ve çevreyi tanıtmak amacıyla, derslere başlamadan önce Oryantasyon (Uyum) Programı uygulanır. Bu programda öğrencilerin yeni ortama uyum sağlamaları ve çevreyi tanımaları için gerekli bilgilendirme yapılır.

Çiftanadal Uygulaması

Çift Anadal uygulaması; Karadeniz Teknik Üniversitesinde her hangi bir lisans programına devam etmekte olan ve bu programda üstün başarı sergileyen lisans öğrencilerinden isteyenlerin, aynı zamanda ikinci bir lisans diploması almasına yönelik bir uygulamadır. Öğrencilerin bu uygulamadan faydalanabilmeleri için, başvuru anına kadar kendi lisans programındaki tüm derslerini başarıyla tamamlamış olması ve genel akademik not ortalamasının da en az 4 üzerinden 3.2 olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan öğrenciler, istemeleri ve kontenjan olması durumunda istedikleri diğer bir bölümün derslerine de devam etmek ve en az 40 kredilik dersi tamamlamak suretiyle ikinci bir diploma almaya hak kazanmaktadırlar. Başarılı öğrenciler, Çift Anadal programına, kendi lisans eğitimlerinin en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılları arasında başvurabilirler.

Yandal Uygulaması

Yandal uygulaması, Çift Anadal uygulamasının daha dar kapsamlısı olup, Karadeniz Teknik Üniversitesinde her hangi bir lisans programına devam etmekte olan ve bu programda üstün başarı sergileyen lisans öğrencilerinden isteyenlerin, aynı zamanda başka bir bölümden yan dal sertifikası almasına yönelik bir uygulamadır. Bu uygulamadan faydalanmak için başvuru anına kadar genel akademik ortalamanın 4 üzerinden en az 2.7 olması ve seçilen diğer bölümden en az 20 kredilik dersin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Bölümlerarası Geçiş

Bölümler arası geçiş; ÖSS sınavı ile her hangi bir bölüme yerleştirilmiş öğrencilerden, ilk yıl sonunda akademik ortalaması en az 4 üzerinden 2.70 olanların, kaydoldukları bölümün ait olduğu fakülte içinde bulunan ve kendi bölümüyle aynı puan türünde öğrenci alan bir diğer bölüme geçiş yapmasına olanak tanımaktadır. Her yıl sonunda bölümler tarafından ilan edilen kontenjana bağlı olarak, başvuran öğrenciler yıl sonu akademik ortalamalarına göre sıralanmakta ve buna göre seçim yapılmaktadır.

Yurtdışı Eğitim İmkanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim programlarından Socrates-Erasmus programı kapsamında yurt dışına öğrenci göndermek üzere seçilen ilk üniversitelerden biridir. Şu ana kadar Avrupa Birliği ülkelerinden çok sayıda üniversite ile ikili anlaşmalar yapılmış olup, üniversitemizin değişik bölümlerinden yaklaşık 50 öğrenci, eğitimlerinin 6 aydan bir yıla kadar değişen bir bölümüne, anlaşma yapılan üniversitede devam etme üzere bu üniversitelere gönderilmişlerdir. Bu uygulamadan faydalanmak için, öğrencilerin en az dört yarıyılı başarıyla tamamlamış olması ve bir Avrupa Birliği ülkesinin dilini ders dinleyebilecek ve anlayabilecek düzeyde bilmesi gerekmektedir.

Kariyer Planlama

Öğrencilerimizin daha üniversite eğitiminin ilk yıllarında iş ve piyasa koşullarına hazırlanması ve yönlendirilmesi, kendilerini ve içinde bulundukları çevreyi değerlendirerek, iş hayatı ile ilgili hedefler belirlemesi amacına yönelik olarak üniversitemizde kariyer planlama etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede, çeşitli özel sektör ve devlet kuruluşlarının temsilcileri ile Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrenci kulüpleri arasındaki işbirliği ile yürütülmeye çalışılan kariyer günlerinde, mezuniyet durumunda olan öğrencilerimizin çeşitli şirketlerle iş görüşmesinde bulunmaları sağlanmakta; özgeçmiş hazırlama, iş arama yöntemleri ve benzeri konularda öğrencilerimize yıl boyunca çeşitli seminerler verilmektedir. Bu amaçla Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ve KOSGEB ile çok sıkı bir işbirliği içerisindedir. İşbirliği çalışmalarını koordine etmek için Merkez Kampüs’te TTSO ve KOSGEB’in bir irtibat bürosu bulunmaktadır. Ayrıca, zaman zaman lise öğrencilerine de meslek seçimine yönelik yönlendirme ve tanıtım etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.

EĞİTİM ve ARAŞTIRMA OLANAKLARI
Kütüphane


Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, çağdaş iç ve dış görünümü, sahip olduğu materyal çeşit ve sayısı, nitelikli personeli ve tam otomasyona geçmiş hizmet anlayışı ile Türkiye’nin örnek kütüphanelerinden biridir. Kütüphane, 15 kişilik peryodik salonu, 20 kişilik müracaat salonu, 400 kişilik kitap salonu, 110 kişilik bağımsız girişe sahip serbest okuma salonu ile iki ayrı büyük yayın arşivi ve diğer çalışma birimlerinden oluşmaktadır. Toplam 100000’den fazla Türkçe ve yabancı dilde yazılmış kitap ile 2000’den fazla peryodiğin bulunduğu kütüphanede, bütün yayınlar LC sistemine uygun şekilde düzenlenerek açık raf sistemine göre hizmete sunulmuştur.

Kütüphane içerisindeki bütün materyaller (kitap, dergi, tez, vb.) YORDAM-2001 otomasyon programı yardımıyla bilgisayar ortamına aktarılmış olup; bilgi tarama ve sorgulama, süre uzatma, ayırtma gibi işlemler doğrudan bilgisayar ortamından yapılabilmektedir. Ayrıca, birçok uluslararası yayınevi ile anlaşmalar yapılarak binlerce dergi, kitap, yüksek lisans ve doktora tezleri elektronik veritabanları bünyesinde internet ortamından kullanıma açılmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenler, kütüphaneye gelmeden bilgisayar ortamında istedikleri materyale ulaşabilmektedir. Kütüphanede bulunmayan materyaller “Kütüphanelar-Arası-Ödünç” sistemi ile sağlanıp, üyelerin kullanımına sunulmaktadır.

Laboratuvarlar


Karadeniz Teknik Üniversitesi, öğrencilerinin eğitimde kaliteyi yakalamasına katkıda bulunmak ve uygulamalı derslerinde kendilerine zemin hazırlamak için bir çok bölümünde modern laboratuvarlarıyla eğitim-öğretim imkanları sağlamaktadır. Modern eğitim kurumları için kaçınılmaz olan bu laboratuvarlarda, öğrencilerin, aldıkları teorik bilgileri deneysel olarak uygulaması veya gözlemesi sağlanmaktadır. Ayrıca, tüm öğrencilerin bu iletişim çağında bilgisayar teknolojisinden faydalanabilmesi için her fakültede ve hemen hemen tüm bölümlerde modern donanımlı bilgisayar salonları oluşturulmuş ve bu salonlar yazıcılar ve projektörlerle donatılmıştır. Temel Bilgisayar derslerinin de verildiği bu laboratuvarlardaki tüm bilgisayarlar internete bağlıdır. Öğrenciler, boş saatlerinde de bilgisayar ve internet hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

Öğrencilere eğitim amaçlı hizmet veren bu laboratuvarların dışında, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde çalışmakta olan akademisyenler ile yüksek lisans ve doktora çalışması yürüten öğrencilerin bilimsel araştırma faaliyetlerinde kullanabilecekleri çok sayıda araştırma-geliştirme (AR-GE) laboratuvarı kurulmuştur ve kurulmaya da davam edilmektedir. Bunlardan en önemlileri şunlardır:

* Hidrolik Laboratuvarı,
* Geoteknik ve Ulaştırma Laboratuvarı,
* Akıllı Sistemler ve Otomasyon Laboratuvarı,
* DSP (Sayısal İşaret İşleme Laboratuvarı)
* Güç Elektroniği Laboratuvarı,
* Bilgisayarla Görme Laboratuvarı,
* Jeokimya (AAS ve Flame Fotometre) Laboratuvarı,
* XRF Laboratuvarı,
* Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Laboratuvarı,
* Fotogrametri Laboratuvarı,
* GPS Laboratuvarı,
* Elektrik ve Elektromagnetik Laboratuvarı,
* Gravite ve Manyetik Laboratuvarı,
* Sismoloji Laboratuvarı,
* Cevher Zenginleştirme Laboratuvarı,
* Kağıt Pilot Tesisi,
* Emprenye Pilot Tesisi,
* Ahşap Levha Pilot Tesisi,
* Orman Ürünleri Kimyası Laboratuvarı,
* KATO Herbaryumu,
* Topra İlmi ve Ekoloji Laboratuvarı,
* Entomoloji Laboratuvarı,
* Yaban Hayvanları ve Zooloji Laboratuvarı,
* Katı Hal Fiziği Araştırma Laboratuvarı,
* Atom ve Molekül Fiziği Araştırma Laboratuvarı,
* Sıvı Azot Üretim Tesisi,
* Analitik Kimya Laboratuvarı,
* Manyetik Rezonans (NMR) Laboratuvarı,
* LC-MS ve GC-MS Laboratuvarı,
* HPLC, GPC ve GC Laboratuvarı,
* Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
* Moleküler Biyoloji Laboratuvarı,
* Bitki Fizyolojisi ve Biyokimyası Laboratuvarı,
* Zooloji Laboratuvarı,
* Botanik Laboratuvarı,
* Deniz Simülasyon Laboratuvarı,
* Oşinografi Laboratuvarı,
* Balık Hastalıkları Laboratuarı,
* Elektron Mikroskop Laboratuarı,
* Biyokimya Araştırma Laboratuarı,
* Tıbbi Biyoloji Araştırma Laboratuarı,
* Kök Hücre Araştırma Birimi.
Araştırma Uygulama Merkezleri


Karadeniz Teknik Üniversitesi, dünya genelinde ve özellikle içerisinde bulunduğu coğrafyada yaşayan insanların her türlü sorunlarına eğilmek, araştırmak ve çözüm bulmak için son derece özverili çalışmalarda bulunmaktadır. Bu amaçla üniversitemiz bünyesinde çok sayıda araştırma ve uygulama merkezi kurulmuştur. Bir kısmı halkın geçim kaynakları ile doğrudan ilgili ve onların geliştirilmesine yönelik, bir kısmı da sosyolojik ve tarihsel amaçlara yönelik olan bu araştırma ve uygulama merkezleri şunlardır:

* Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi
* Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
* Bilgisayar Destekli Tasarım Mühendislik ve İmalat Uygulama ve Araştırma Merkezi
* Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
* Deniz Ekolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi
* Elektronik Haberleşme Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
* Fındık-Çay Uygulama ve Araştırma Merkezi
* Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi
* Kanuni Sultan Süleyman Uygulama ve Araştırma Merkezi
* Karadeniz Kafkasya ve Orta Asya Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
* Malzeme Bilimleri ve Üretim Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi
* Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
* Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi
* Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uluslararası İlişkiler


Karadeniz Teknik Üniversitesi; değişen, gelişen ve küreselleşen dünyada yerini alabilmek ve eğitimini üstlendiği gençliğin tüm dünyadaki diğer gençlerle giriştikleri yarışta sürekli önde ve aranan olmalarını sağlayabilmek için, gerek teknolojik ve gerekse eğitim-öğretim açısından yeni hedefler belirlemiştir. Avrupa Birliği ile müzakere sürecini yaşamakta olduğumuz bu dönemde, diğer alanlarda olduğu gibi, yüksek öğretim alanında da Avrupa Birliği’ne üye gelişmiş ülkelerdeki eğitim-öğretim sistemi ile uyumluluk ve bütünleşme nihai hedefimizdir. Üniversitemizde kurulmuş bulunan Dış İlişkiler Ofisi bu nihai hedefe yürümede son derece önemli bir rol oynamaktadır. Dış İlişkiler Ofisi aracılığıyla Avrupa, Amerika ve Japonya’da bulunan çok sayıda üniversite ve enstitüler ile ikili ilişkiler kurularak, üniversitemiz ile bu üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişiminden, ortak proje hazırlanmasına kadar her türlü bilimsel ve kültürel işbirliği başlatılmıştır.

Dış İlişkiler Ofisi Avrupa Birliği bünyesinde oluşturulan eğitim ve araştırma amaçlarına uygun bir şekilde yapılandırılarak, Karadeniz Teknik Üniversitesi’ndeki öğrencilerin ve akademik personelin Avrupa Birliği fonlarından faydalanabilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Öğrencilerin eğitimlerinin bir kısmını bir Avrupa Birliği üyesi ülkede tamamlamasını sağlayan Socrates-Erasmus programı üniversitemizde başarıyla uygulanmaya devam etmektedir. Leonardo Da Vinci ve Youth gibi organizasyonlar üzerine de başarılı uygulamalar yapılmıştır.

Öğretim üyelerimizin kendilerini geliştirmelerine, farklı imkanlarla donatılan ortamlarda araştırma faaliyetlerine katılmalarına ve bütçesi hayli yüksek Ar-Ge projeleri alabilmelerine imkan tanıyan Altıncı Çerçeve Programı, Cost ve Eureka gibi ülkemizin yeni dahil olduğu programlar önümüzdeki dönemlerde Dış İlişkiler Ofisi’nin daha aktif rol alacağı uygulamalar olacaktır.

E-Üniversite

E-Üniversite projesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen her türlü eğitim-öğretim, araştırma ve idari hizmetin bilgisayar teknolojilerinin sağladığı imkanlar ile sunulmasını sağlayan projeler grubudur. Böylece öğrencilerin, akademisyenlerin ve diğer personelin bir çok hizmete bilgisayar ortamında hızlı bir biçimde ulaşması sağlanmaktadır. Bu proje kapsamında E-Öğrenci, E-Akademisyen, E-Personel, E-Kütüphane, E-Sağlık ve E-Kart alt birimleri hazırlanmıştır.

E-Öğrenci ile, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerine derse yazılma, sınav sonuçlarını takip etme, transkript alma, e-posta adresi alma ve web sayfası alanı elde etme gibi temel hizmetler sunulmaktadır. E-Akademisyen ile akademisyenlere sınav sonuçlarını internet üzerinden ilan etmek, web sayfası açmak, derslerini internet üzerinden sunmak gibi imkanlar verilmektedir.

BURSLAR VE ÇALIŞMA OLANAKLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okuyan fakir ve yardıma muhtaç öğrencilere her yıl Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından beslenme ve giyim yardımı yapılmaktadır. Ayrıca Karadeniz Üniversitesi Güçlendirme Vakfı'ndan fakir öğrencilere para yardımı yapılmakta olup, çeşitli vakıf ve yardım kurumlarından da öğrencilere burs imkânı sağlanmaktadır. Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne giriş yapan öğrenciler arasından seçilen 600 öğrenciye her yıl düzenli olarak burs verilmektedir. Bu bursu almak için birinci sınıfta giriş puanı, üst sınıflarda ise başarı etkendir. Bütün bölümler arasında dağıtılan burs, (eğitim görülen bölüme göre) dört veya 6 yıl boyunca geçerlidir ve karşılıksızdır.

Üniversitemizde okuyan başarılı ve yardıma muhtaç öğrencilere yarı zamanlı çalışma imkânı sunulmaktadır. E-Üniversite Projesi kapsamında yürütülen teknik destek, yazılım, web programlama konuları ile bilgisayar salonları, Rektörlük Proje Üretim Merkezi, Kütüphane, Kültür Merkezi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Dış İlişkiler Ofisi, sağlık, spor ve sosyal tesislerde kısmi statüde çok sayıda öğrenci sigortalı olarak çalışabilmektedir.
 
Son düzenleme moderatör tarafından:

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Üst