Karadeniz Bölgesinin En Belirgin Yeryüzü Şekilleri Nelerdir

Ömer
Yönetici
Karadenizin en belirgin yeryüzü şekilleri
Karadenizin En Belirgin Yeryüzü Şekilleri Nelerdir


Karadeniz Bölgesi’nin büyük bir bölümün kıyıya paralel uzanan sıradağlar oluşturur.

Bölgenin yeryüzü şekillerini III jeolojik devirde Alp kıvrımları sonucu oluşan doğu- batı yönündeki Kuzey Anadolu Dağları ile bu dağlar arasındaki oluklar oluşturmaktadır

Batıda üç kuşak halinde uzanan bu dağlar kuzeyden güneye doğru; Küre, Bolu-Ilgaz ve Köroğlu dağları şeklindedir Ortada Canik Dağları ve Doğuda ise iki kuşak halindedir Bunlar; kuzeyde Giresun-Rize Dağları, güneyde ise Mescit, Kop ve Çimen dağları şeklindedir

Karadeniz boyunca uzanan dağların yükseltileri batıda 2000 m civarında olup, Orta Karadeniz'de 1000 m'ye kadar inmekte, doğuda ise yükselti 4000 m'ye çıkmaktadır (en yüksek yer Rize’de Kaçkar dağıdır) Dağların kıyıya paralel uzanması nedeniyle kıyıları fazla girintili - çıkıntılı değildir Küçük koylar hariç, kıyılarda önemli girinti ve çıkıntı yoktur Bu nedenle Sinop limanı dışında, büyük gemileri barındıracak doğal limandan yoksundurGüçlü dalgalar, kıyıda falez oluşumuna neden olur Kıyılar boyuna kıyı tipi özelliğini taşır Kızılırmak ve YeşilırmakZigana geçidi Trabzon'un gelişmesine neden olmuştur Sinop, doğal limana sahip olduğu halde, dağların ulaşımı zorlaştırması nedeniyle diğer liman kentleri kadar gelişmemiştir Dağların kıyıya paralel olması tarım alanlarını sınırlandırmıştır Dağlarda eğimin fazla olması makineli tarımı zorlaştırmıştır Bölgede hayvan ve insan gücüne halâ ihtiyaç duyulmaktadır Dağların geniş yer kaplaması büyük kentlerin kurulmasını önlemiş, kentlerin kıyıda birbirine yakın ve küçük olmasına yol açmıştır ağzında oluşan deltalar dışında, kıyı çoğu yerde diktir Bölgenin kuzeye bakan yamaçlarında, yamaç yağışları artmıştır Kıyı kesim ile iç kesim arasında önemli iklim farklılıkları ve buna bağlı olarak da tarımı yapılan ürün çeşidinde değişiklikler görülmektedir Yağış ve eğimin fazla olması, zeminde killi toprağın bulunması, bölgede heyelanlara yol açar Heyelan olayının en fazla görüldüğü bölgemizdir Dağların yükselti ve doğrultusu, ulaşım, iklim ve tarımsal faaliyetleri de etkiler Orta Karadeniz dışında ulaşım Zigana (Kalkanlı) ve Kop geçitler gibi önemli geçitlerden sağlanmıştır
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
12B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
13B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
LAL
Üst