Karadeniz bölgesi

SüKuN Harbi Aktif Üye
Karadeniz Bölgesi, ismini Karadeniz’den alan, Sakarya Ovası’nın doğusundan Gürcistan sınırına kadar uzanan Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Türkiye’deki bölgeler arasında büyüklük bakımından üçüncü sırada yer almaktadır.
Kıyıda yıl boyu yağışlı ve ılıman Karadeniz İklimi görülür. Bu iklimin oluşmasının sebebi; Karadeniz’den gelen nemli hava kütlelerinin kıyıya paralel uzanan Kuzey Anadolu dağ yamaçlarına bol yağış bırakmasıdır. Türkiye’nin en yağışlı bölgesi olan Karadeniz’de yağışlar bir mevsimde yoğunlaşmamış, yıl geneline yayılmıştır. Karadeniz Bölgesi’nde yaz kuraklığı yaşanmaz. Nemlilik ve bulutlanmanın fazla olması nedeniyle yıllık ve günlük sıcaklık farkları en az bu bölgededir. Dağlar kıyıya paralel uzandığından, dağların gerisinde kalan iç kesimleri deniz etkisi altına alamamış ve iklim karasallaşmıştır.
Bölgenin doğal bitki örtüsü, kıyılarda nemlilik ve yağışın fazla olması sebebi ile geniş yapraklı gür ormanlardan oluşur. Türkiye ormanlarının %25’ini barındırır ve sahip olduğu ormanlar bakımından Türkiye’nin en zengin bölgesidir.
Doğu Karadeniz Bölümü ise Karadeniz Bölgesi’nin en dağlık, en fazla yağış alan, bulutlanmanın çok olduğu, nem oranının en fazla olduğu bölümdür. Bölgede en çok balıkçılık ve tarımcılık olan bölümdür ve halk geçimini balıkçılık ve tarımdan kazanır. Ayrıca Karadeniz Bölgesi’nin en çok çay, fındık ve mısır yetiştirilen bölümüdür. Ulaşımın en zor olduğu bölümdür. Engebeli ve en çok göç veren bölümdür. Tarım alanı kıyı şeridi boyunca dardır. Bölgenin engebeli olmasından dolayı makineleşme azdır. Trabzon, Rize ve Giresun önemli yerleşim merkezidir. Bölgenin en gelişmiş illeri Trabzon ve Rize’dir. Türkiye’de yaylacılık merkezi olan alpin çayırlıkların en güzel örnekleri Doğu Karadeniz Bölümü’nde, özellikle Rize çevresinde görülür. Ayder, Anzer, Çağırankaya yaylaları bunlara örnektir. Yıllık yağış oranı 2500 milimetreye kadar ulaşır.
2000 yılı nüfus verilerine göre gösterilen bölgenin toplam nüfusu 3 131 546 kişidir.(Başbakanlık Devlet İstatistikleri Enstitüsü, 2000)
Bölgede eski adı Şerah olan bir krater gölü Uzungöl bulunur. Uzungöl yaklaşık 1000 metre boyu, 500 metre eni ve ortalama 15 metre derinliğe sahip bir dağ gölüdür. Kıyı ile iç kesimler arasında iklim ve bitki örtüsü birbirinden tamamen farklıdır. Kıyı şeridinde tipik Karadeniz İklimi hüküm sürer. Doğu Karadeniz Bölümü’nde işletilen en önemli yeraltı zenginliği, Artvin yakınlarındaki Murgul’da bulunan bakır madenidir. Türkiye’de üretilen bakırın büyük bir kısmı bu bölümdeki yataklardan elde edilir. Trabzon’daki Atatürk Köşkü; Giresun Kalesi, Doğu Karadeniz’deki tek ada olan mitolojik Giresun Adası, Kümbet Yaylası ve Bektaş Yaylası, Maçka’daki Sümela Manastırı ve her yıl düzenlenen yayla şenlikleri bölümün önemli turizm değerleridir
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
12B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
12B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Üst