Kadeş Savaşı ve Anlaşması

Ömer
Yönetici
Kadeş Savaşı ve Anlaşması Hakkında Bilgi

MÖ 1299 yılında Hititler ile Mısır arasında yapılmış olan savaş ve tarihte bilinen ilk yazılı barış anlaşması. İlk Çağın en büyük meydan savaşıdır. Bu savaşın özelliği tarihin en fazla savaş arabasının kullanılmasıdır. Savaşın nedeni bugünkü Suriye sınırları içinde kalan Amurru ve Amka toprakları gibi büyük ticaret yollarını ele geçirmektir.

Hitit ordusunda 3.000 savaş aracı ile 17.000 zırhlı asker bulunuyordu ve ordunun başında Hitit Kralı Muvattali vardı. Mısır ordusu 4 bölükten oluşuyordu. 20.000 asker ve 2.000 savaş aracı vardı. Bu savaş sırasında Mısır Firavunu II. Ramses tümenlerin en büyüğü Amon'un başında duruyordu.

Hitit casusları Mısır ordusu içine "Mısır ordusu Asi Nehri'ni geçmeden Hititlerin Halep yakınlarında olduğunu" yaydı. Bunun üzerine II. Ramses diğer tümenlerle arasını çok fazla açtı. Hitit Kralı Muvatalli birliklerin arasının açılmasını fırsat bilerek Mısır ordusuna bir baskın düzenledi. Savaşı kazandıklarını düşünen Hitit ordusu savaş ganimetlerini toplamaya başladı. Bunun üzerine Mısır ordusu toparlanıp karşı taarruza geçti ve böylece II. Ramses yenilgiden kurtuldu. Ancak savaşın sonucunda Hititler galip gelmiş ve Amurru ve Amka toprakları ellerinde kalmıştır. Mısır kayıtlarına göre ise II. Ramses bir zafer kazanmıştır.

Bu savaşın sonucunda Hititler ve Mısır arasında tarihin ilk yazılı barış anlaşmalarından biri olarak sayılan Kadeş Barış Anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmaya göre taraflar birbirlerinin egemenlik haklarına saygı gösterecek, Suriye'yi iki ülke arasında bölüştüren sınırın güvenliği ortaklaşa sağlanacak, dostluk sonsuza dek korunacak ve düşman saldırıları karşısında birlikte hareket edilecektir. Bu anlaşmanın Hitit cephesi tutanağını oluşturan iki parçası İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunmaktadır. Belge, pişmiş toprak üzerine Akad dilinde yazılmıştır. Amerikan Genelkurmay Başkanlığının duvarında bu anlaşmanın büyütülmüş bir kopyası asılıdır.

Bu yazı harbiforum.net için özel olarak yazılmıştır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst