Kablosuz Ağ (Wireless) Giriş Kurulum & Yapılandırması

hortLak c ε ή κ
Nedir Kablosuz Network ?

Kablosuz yerel alan ağı (Wireless Local Area Netowrk), kablolu ağların yerini alan hatta bu ağlara göre daha fazla fonksiyonu bulunan yeni haberleşme şeklidir. Radyo frekans (RF) teknolojisini kullanan WLAN ile, veri iletimi/alımı havadan, duvarlar arasından geçerek sınır tanımayan bir iletişim, kablosuz olarak sunulmaktadır. Bazı hız kısıtlamaları dışında WLAN iletişimi, geleneksel LAN iletişim teknolojilerinin tüm özelliklerini kapsamakta hatta daha da fazla özellik içerebilmektedir.

WLAN iletişimi ile artık yeni bir alt yapı kazanılıyor... Bu altyapının yarattığı en önemli avantaj ise insanlara çalışma ortamında dinamizm kazandırmasıdır. Örneğin, işadamları iş yerlerinde bu şekilde iletişimde daha verimli çalışabilmekteler, hatta üniversitelerde öğrenciler/öğretmenler labaratuvar ortamlarında daha rahat bir çalışma ortamına sahip olmaktadırlar. WLAN konfigrasyonu iki temel şekilde uygulanabilmektedir:

Peer to peer (Noktaya noktaya) :

Yöntem, kablosuz ağ kartlarıyla donatılmış 2 yada daha fazla PC’nin haberleşmesinden oluşmaktadır (Şekil 1).

Bu yöntem prensip olarak, daha hızlı kurulumu sağlayan ve altyapı gereksinimi olmayan en basit yöntemdir. İstemci ve sunucu bilgisayarlarda sade-ce kablosuz ağ kartlarının takılı olması yeterlidir. Sunucu ve diğer bilgisayarlar arasında ağ iletişimi, kablosuz olarak en basitçe bu şekilde olmaktadır.Client/Server (İstemci/Sunucu) Modeli:

Bu modelde bir ağın alt yapısı mevcuttur. Burada tüm bilgisayarlar, erişim noktası (acces point) adlı ürünle mevcut olan kablolu ağa bağlanmıştır. Acces Point adlı cihazlar ile kablosuz ağ ortamı kablolu ağ ortamıyla bağlantısı yapılırken veri iletişimi daha geniş alanlara aktarılır. Bu yapıyı Şekil 2’de görmekteyiz.Çoğu WLAN 2.4 GHz’deki bandı kullanarak haberleşmeyi sağlamaktadır. Dünyada tüm ülkeler, lisans ihtiyacı olmayan bu haberleşme cihazlarına 2.4 GHz band tahsis etmektedirler.

WLAN Donanım

Kablosuz ağ yapılandırılmasındaki donanımlar 3 grupta toplanmaktadır:

1- LAN Adaptörleri: Kablosuz ağ adaptörleri, kablolu ağ adaptörleri ile aynı formlarda yapılmaktadır. PCMCIA, Cardbus, PCI, USB formları gibi... Kablosuz ağ kartları (adaptörleri) da, kullanıcıların ağa erişmesi için diğerleri gibi aynı fonksiyonları sunabilmektedir. Aralarındaki tek ve önemli fark, kablolu adaptörlerin ağla bağlantısı kablo ile gerçekleşirken kablosuz adaptörün ağ ile olan bağlantısının bir anten aracılığıyla yapılmasıdır.

2- Erişim Noktaları (Access Points): Temelde bir Erişim Noktası konumundaki cihaz, kablolu ortamda çalışan bir hub’a denk gelmektedir. Bu ürünler kablolu ağ ile kablosuz ağ arasındaki verileri iletip, almak için kullanılmaktadırlar. Bir erişim noktası, standart bir ethernet kablosu ile kablolu ağ omurgasına bağlanmaktadır. Bu şekilde anteniyle kablosuz ağ adaptörleri arasındaki haberleşmeyi sağlarken aynı zamanda kablolu ortam ile kablosuz ortamı da birbirine bağlamaktadır. Erişim cihazları birden fazla kullanılarak kablosuz çalışabilme alanını genişletmek mümkündür. Örneğin bir erişim cihazı ile büyük bir ofisin 1. ve 2. katlarındaki bilgisayarlar birbirleriyle kablosuz haberleşmede sorunlar yaşıyorsa birden fazla erişim noktası kullanılarak daha çalışabilir bir ortam yaratılabilir.

Bu sistemi GSM baz istasyonları gibi düşüne-biliriz, sinyalin zayıfladığı alana yeni bir erişim cihazı konularak erişebilirlik arttırılabilir (Bkz. Şekil 3).Erişim cihazlarının erişim alanları, minimum 20m.’den maksimum 500m.’ye kadar alanları kapsamaktadır. Tek bir erişim cihazı kullandığı teknolojiye, konfigürasyona, kullanım şekline bağlı olarak minimum 15 kullanıcıdan maksimum 250 kullanıcıya kadar destek verebilmektedir.

3- Outdoor LAN bridges (Açık alanlar için yerel alan ağlarına uygun köprüler): Bu cihazlar ise farklı binalardaki LAN’ları birbirine bağlamak için kullanılmaktadır. Eğer bir şirket iki farklı binaya sahipse ve bu binalar birbirine yakınsa haberleşmeyi iki şekilde yapılandırabilir. Bunlardan biri iki bina arasına fiber çekerek yüksek gigabit teknoloji kullanabilir. Diğeri ise bu tür cihazlar kullanarak alt yapı maliyeti olmaksızın iki bina arasındaki haberleşmeyi daha ekonomik olarak çözebilir. Hem ikinci yöntemle kiralık hat için ekstra maliyetten de tasarruf edilir, kablosuz iletişimde bu maliyet ortadan kalkmaktadır. Tabi bu ürünlerin kapsama alanları da kullandıkları anten tipine göre değişmektedir. Bu tür cihazların kullanımı için telekomünikasyon kurumlarından onay almak da gerekmektedir.

Wireless Standardı:

Kablolu ağ teknolojisinde nasıl IEEE802.3 standart hale geldiyse, kablosuz yerel alan ağları için de IEEE802.11 stan-dart hale gelmiştir. Diğer IEEE802 standartlarında olduğu gibi, IEEE802.11 standardında da OSI(Open Systems Interface) tabakasının ilk iki katmanına (fiziksel katman, veri bağı katmanı) odaklanılmıştır. Herhangi bir bilgisayar uygulaması, ya da network işletim sistemi, ya da bir protokol; kablosuz yerel ağlar için olan IEEE802.11 üzerinde ethernet (kablolu) ortamındaki kadar kolay çalışmaktadır. 802.11 standardında iki tip iletişim şekli bulunmaktadır:

Frequency Hoping Spread Spectrum (FHSS) ve Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS). Spread spectrum kavramı ilk olarak Amerikan ordusu tarafından geliştirilmiştir. Günümüzde kablosuz ağ iletişimi için daha yüksek karakteristi-ğe ve potansiyele sahip olduğu için DSSS tercih edilen olmuştur. Yüksek hızlarda kablosuz iletişimin standartı olarak ön plana çıkan IEEE802.11b, aynı zamanda kendisini meydana getiren 802.11 DSSS standardıyla da uyumlu çalış-maktadır. 802.11 DSSS cihazları 1Mbps, 2Mbps hızlarında çalışmaktadır. IEEE802.11b standardındaki cihazlar ise 11Mbps gibi daha yüksek hızlarda çalışmaktadır. FHSS ise daha düşük karakteristiklere sahip olduğu için daha düşük uygulamarda kullanılmaktadır. FHSS cihazlarına örnek olarak kablosuz telefonlar verilebilir, fakat bu FHSS sistemnindeki cihazlar DSSS sistemindeki cihazlarla haberleşemezler.

Her haberleşmede olduğu gibi burada da güvenlik ön plandadır. 802.11b standardında veriler kriptolanarak (şifreleme ile verinin güvenilir iletilmesi) haberleşmeye sunulmaktadır. Kriptolama sisteminde RC4 şifreleme algoritması kullanı-lır. Şifreleme işlemi genelde 40 bit üzerinden gerçekleşirken bu değer 168 bit şifreleme kadar çıkabilmektedir. Burada kullanılan protokole de WEP adı verilmektedir. Wireless Encryption Protokol (WEP) de kablosuz yerel alan ağlarında kullanılan cihazlar için bir standart haline gelmiştir.

Wireless Pazar Araştırmaları:

Bir çok araştırmacı tarafından 2000 yılında pazara giren ürünlerin 2001 yılında daha hızla artarak pazarda yer alacağı belirtiliyor. 2005 yılına kadar pazarın 2.2 milyon $’a kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. Bilgisayar endüstrisinin en önemli araştırma şirketlerinden Garner grup kablosuz ağ için “Yatırımlarınızı geç kalmadan çalışan insanları masa başından kalkabilecek şekilde yapılandırınız” gibi bir öneride bulunmaktadır. Geleceğin iş gücü ancak bu şekil de daha hızlı ve verimli , kazançlı olacağına da işaret ediyorlar. Dünyadaki büyük şirketlerin %75’i bu haberleşme şeklini kullanmak için yatırımlarını ayarlamaya başladılar


---------


Kablosuz Ağlara Giriş

Bugün artık kablosuz teknoloji bir çok cihaza yayılmış durumda PC, Laptop, Printer, PDA vs.. derken bu cihazların iletişimde kablosuz haberleşmeleri hem bizim özgürce hareket etmemize izin veriyor, hem de kablonun oluşturduğu o karmaşadan kurtulmamıza olanak sağlıyor.Kablosuz ağlar için 802.1x Standartları

Çevrenizdeki her bir ürünün bir çok farklı üretici tarafından üretebileceğini biliyoruz. Bu ürünlerin kendi bünyesinde belli standartlar çercevesinde üretilebilmesi ve buna uyulması gereklidir. Bu standartların belirlenmesi beraberinde belli bir kalite , uyum ve sürekliliği getirir. Konumuz olan kablosuz ağlar için bu standartı belirleyen kurum olan IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers), bilgi teknolojileri, telekominikasyon, enerji-güç vs.. gibi endüstri alanları için standartları da belirlemektedir.

IEEE 802 Kablolu-Kablosuz ağlar için LAN/MAN stadartlarını belirleyen komite ve alt çalışma gruplarından oluşmaktadır.

802.11 WLAN (Wireless Local Area Network)

Bugünkü konumuz olan kablosuz yerel alan ağlarının WLAN standartı 802.11, sürekli gelişmekte olan Wi-Fi için standartları temsil eder. Wi-Fi cihazlar radyo dalgasıyla iletişim kurarlar. Bu radyo dalgaları ISM(Industrial, Scientific, and Medical) frekansından yayın yapıyorlar. ISM frekansı lisans gerektirmeyen bir band. FCC (Federal Communications Commission) izin verdiği 902-928Mhz, 2400-2483.5 Mhz ve 5725-5850Mhz aralığında 1 Watt gücün altında lisans gerektirmeden bütün cihazlar haberleşme yapabilir. Tabii bu frekansı kullanan Wireless cihazlarınızla telsiz telefon gibi cihazlarda frekans çarpışmaları sonucu performans düşüşü söz konusu olabiliyor. Veri iletiminde Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) (Frekanas aralığını izin verilen aralıkta sık sık değiştirme), Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) gibi teknolojiler kullanılmaktadır.

-IEEE 802.11 : 2.4 GHz ISM frekansında 2 Mbps veri iletimi desteği vardır.
-IEEE 802.11b :2.4 GHz ISM frekansında 11 Mbps veri letimi desteği vardır.
-IEEE 802.11a :5 Ghz ISM frekansında 54 Mbps veri iletimi desteği vardır.
-IEEE 802.11g :2.4 Ghz ISM frekansında 54 Mbps veri iletimi desteği vardır.

802.15 WPAN (Wireless Personel Area Network)
Kişisel alan ağları adında anlaşılacağı üzere ufak alanlarda örneğin bir oda içersinde kablosuz iletişimi sağlarlar Örneğin Bluetooth, HomeRF teknolojileri bu standartı destekliyor.Örneğin Bluetooth'a sahip cihazlar 10m mesafe içinde çalışabilmektedir.

802.16 WMAN (Wireless Metropolitan Area Network)
Km'lerce mesafedeki cihazlarla haberleşmek için geliştirilmiş bu protokol daha güçlü bir anten ve lisansa sahip frekansta çalışmak zorunda. Tahmin edersiniz ki pahalı bir ekipmana sahip.

Kablosuz ağlarla ilgili olarak IEEE 802 Wireless çalışma grupları sürekli bu standartları geliştirmek için çaba gösteriyorlar.

Kablosuz Ağ Topolojisi

Ad-Hoc (Peer to Peer) (Doğrudan Bağlantı)
Üzerinde kablosuz ağ kartı bulunan iki istasyon bu şekilde peer to peer haberleşme sağlayabilirler. Aynı kablolu ağlardaki "cross" bağlantı gibi.Infrastructure

Ortada bulunan AP (Erişim noktası) diğer istasyonlarla haberleşmeyi sağlıyor. Kablolu ağlarda Hub ya da Switch bu görevi görüyordu.Kablosuz Ağlarla İlgili bazı Terimler

* Access Point: Kablosuz erişim noktası. AP, diğer istasyondaki kablosuz ağ bağdaştırıcısına sahip ürünlerle haberleşme sağlayan merkez olarak düşünebilirsiniz.
* STA-Station: AP'ye bağlanacak istasyonlara deniliyor.
* HotSpot: AP'lerin bulunduğu çevreye verilen ad. Havaalanları, Oteller ve yakın çevreleri.
* SSID : Kablosuz cihazların birbirlerinin ağına girebilmeleri için gerekli ağ ismi gibi düşünün.
* Channel: 802.11g için 1-13 arası kanallar mevcut Bu kanalar 54-1Mbps arası hızlara takabül ediyor. Eğer Auto modda ise sinyal gücüne göre hızı ve dolayısıyla kanalı kendi belirliyor. Böylece sinyalde herhangi bir sorun olursa kanal otoamtik olarak düşerek düşük hızda fakat daha kararlı bir ağ'a sahip olabilirsiniz.

Kablosuz Ağlarda Güvenlik

Kablosuz ağlar fizikselsel anlamda eğer gerekli güvenlik ayarları yapılmasşa güvenliksiz bir ortam içindesinizdir. Birazdan sizlerede incelemeler sırasında aktaracağım olayda da göreceksiniz.

Kablosuz ağlar varsayılan ayarlarda güvenlikten yoksul bir şekilde geliyorlar. Güvenlik için ise daha çok standartlaşmış WEP (Wired Equivalent Privacy) kullanılmaktadır.

1) Authentication Metod (Doğrulama Metodu)

* Open System (Açık Sistem): Adı üzerinde güvenlik sistemi kapalı.
* Shared Key (Paylaşılmış anahtar): Şifrelenmiş belli bir anahtara sahip olan kişiler aynı güvenlik ayarlarını kendilerinde yaparak girebilir.

2) Encyrptions (Şifreleme)

* 64 bit WEP (Shared Key aktifken): 5 ASCII karekter ya da 13 Hexadecimal numaradan oluşuyor
* 128 bit WEP(Shared Key aktifken): 10 ASCII karekter ya da 26 Hexadecimal numaradan oluşuyor.

Bu rakamları diğer istasyonlarda kablosuz ağ kartınızın yazılımınının güvenlik kısmına girmeniz gerekiyor. Tabi bu kadar uzun ve karışık karekterleri akılda tutmak zor olur. O yüzden Passpharase denilen kendinizin belirleyeceği kısaltılmış şifreyle otomatik olarak şifrelemeyi yapabilirsiniz. Ayrıca WPA denilen daha güvenli başka bir bir teknolojide mevcut. Ama tüm cihazlar tam olarak bu teknolojiyi desteklemiyor henüz.

3) MAC adres Filtreleme

AP'in güvenlik kısmından sadece ağınıza izin verdiğiniz kablosuz ağ bağdaştırıcıların MAC adreslerini girerek filtreleme yapabilirsiniz.

4) SSID Yayın Engelleme

AP'lerde SSID (Ağ isimleri) normal olarak direk ortama yayın yaparlar "Ben buradayım" diye. Eğer güvenlik önlemlerinizi almışsanız sorun değil. Ancak güvenliksiz bir AP her türlü saldırıya açıktır. Eğer gerekli ayar varsa, SSID'yi yayın yapmasını engelleyebilirsiniz. Böylece istasyondan bağlanacak kişi manuel olarak SSID ismini kendisi girmesi gerekecektir.
Asus WL-167G: Kablosuz USB Ağ Bağdaştırıcısı İncelemesiKablosuz ağ bağdaşcıları genelde PC'ler için PCI, Laptop'lar için PCMCIA arayüzünü kullanıyorlardı. Asus WL-167G USB arabirimi ile dikkat çekiyor. ASUS WL-167G bize USB disk izlenimi veriyor ve çoğu kişi uzaktan öyle zannediyor.

Genel Özellikler

* Standart: IEEE 802.11g
* Arayüz : USB 2.0
* Teknoloji : Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
* Veri tranferi : 802.11g: 54Mbps otomatik modda 48, 36,24, 18, 12, 9, ve 6Mbps belirleme
802.11b: 11Mbps otomatik olarak 5.5, 2,and 1Mbps belirleme
* Ağ bağlantısı tipi : Infrastructure ve Ad-hoc
* Frekans bandı : 2.4GHz ~ 2.5GHz
* Güvenlik : 64-bit/128-bit WEP şifreleme
* Çalışma mesafesi : Kapalı alanda @ 11Mbps : 40 m
Kapalı alanda @ 54Mbps : 25 m
Açık alanda @ 11Mbps (Görüş alanı içinde) : 310 m
Açık alanda @ 54Mbps (Görüş alanı içinde) : 60 m
* Uyumluluk : IEEE 802.11g ve IEEE 802.11b aygıtlarıyla uyumlu
* Güç : Gücü USB 'den alıyor.
* İşletim Sistemi destesi : Windows® 98SE/ME/2000/XP

Gördüğünüz üzere Asus WL167-G, bir erişim noktası değil. WL167-G'yi, sisteminizi varolan bir kablosuz ağa bağlanmak için kullanabileceğiniz gibi, ad-hoc (peer to peer - bire bir) bağlantılar için de kullanabilirsiniz. Ad-hoc bağlantı şekli, sadece 2 bilgisayarın kablosuz iletişim kurması gerektiği noktalarda kullanılması tavsiye ediliyor. Ama WL167-G ile, bir çok bilgisayarın bağlanması için gereken alt yapıyı (infrastructure) sağlamak için gereken access point (erişim noktası) özelliğini sunmuyor.

Kutu İçeriği ve KullanımıKutu içerisinden;

* USB 2.0 uzatma kablosu
* USB 2.0 eklem aparatı
* Boyun askısı
* Kurulum CD'si
* Hızlı başlangıç rehberi çıkıyor.USB eklem aparatını WL-167G'ye taktığımız zaman anten şeklini alıyor. Böylece değişik açılara getirebiliyorsunuz ama eklem yeri biraz gevşek bazen istenilen pozisyonda durmuyor.Windows XP SP2 kurulu sistemime WL-167G'yi taktığım zaman hiç bir sürücüye gerek kalmadan otomatik olarak 802.11g aygıtı tanıyor. Biz ürünün kurulum CD'sinden daha detaylı ayrıntılara bakmak için yazılımını kurduk.

Süpriz bir konuk

Ben yazılımı incelerken birden evimin yakın çevresinden birilerinin Wireless AP (kablosuz erişim noktasına) sahip olduğunu farkettim. Üstelik güvenlik ayarları yapılmamış, yani direk bağlantı kurabiliyordunuz. Bende fırsat bu fırsat deyip hemen bağlantı kurdum. Tabii erişim noktasını bulmasının PC'min pencerinin hemen yanında olması büyük etken, çünkü daha sonraki denemelerimde odanın ortalarında bulamıyor.

Kablosuz ağlarda bir ağa bağlanmak için SSID ismini ve eğer güvenlik ayarları yapılmışsa güvenlik anahtarını girmek zorundasınız. Ben elimdeki Asus WL-330G' yi diğer bilgisayara takmadan bu ufak aleti incelemek için uğraşıyordum. WL-167G ilen gelen yazılımın "Survey" kısmından bir arama yaparken birden karşımda SSID'si "USR9106" olan bir ağ gördüm! Tabi tanıdık geldi bu isim.Ağa bağlandıktan sonra işim hemen IP adreslerini kontrol etmek oldu. Varsayılan ağ geçidimde duran bu IP benim rastgele bulup bağlandığım kablosuz erişim noktasından başkasının IP'si değildi. Üstelik bir de otomatik IP almıştım.Daha önceden de bir çok ADSL Router'la tecrübem olduğu için web tarayacısına 192.168.1.1 yazıp girdim. Karşımda U.S Robotics Wireless ADSL Router'ının Web Konsola erişmem için giriş ekranı vardı.Kullanıcı adı ve şifresini kendi yazmış olduğum bir algoritmayla çözdüm lafını beklemeyin Bildiğimiz şifre ve kullanıcı adı varsayılan olarak gelen "admin" imiş.Ben karşıma gelen web konsolun ekranını görünce biraz da şaşkına dönmüş bir haldeyken bir yandan da çevre apartmanlarda ya da apartmanımda oturan kişiler gelip gidiyordu kafamda.Evet ekran görüldüğü gibi SSID ismi varsayılan olarak gelen USR9106. Kablosuz ağ aktif ve SSID yayınlama seçeneği aktfi; yani herkese "ben buradayım" diye duyuru yapıyor. Arkadaşımız "Disable SSID Broadcast"i işaretleseydi eğer ASUS yazılımında ağ arattığımda bulamayacaktım. Ama SSID'yi elimle girdiğim zaman ağa yine bağlanabilecektim."Wireless Security", yani güvenlik kısmı, yine varsayılan ayarlarda kalmış. Burada "Network Authentication" devre dışı. Burada da bunu aktif hale getirseydi, benim SSID'sini bilsem bile ağ'a bağlanmam için gerekli şifreyi bilemediğim için yine giremeyecektim.

Aslında sizlere bir de U.S Robotics yazısı yazacak kadar ekran görüntüsü aldım ama ben kablo neti kapatıp biraz US Robotics üzerinden sörf yaptıktan sonra kendi işime döndüm. Bu kadar görüntü yeterli sanırım. Kendimin nasıl otomatik IP aldığını söylememe gerek yok sanırım: USR üzerinde DHCP kurulu; ağ'a katılan herkese otomatik IP atıyor.

WL-167G'ye ağ kurulum rehberinde tekrar değineceğiz; şimdi WL-330G'ye geçelim.

Asus WL-330G: Kablosuz Ağ Bağdaştırıcısı + Cep Erişim Noktası İncelemesi

İnceleyeceğimiz ikinci ürün ise Asus WL-330G. Bu cihaz'ın iki modu mevcut. Hem kablosuz ağ bağdaşdırıcısı olarak çalışabiliyor hem de erişim noktası (Access Point) olarak çalışabiliyor. Gömlek cebine sığacak kadar ufak. Böyle olması sayesinde her yere taşıyıp diğer kablosuz bilgisayar ve cihazlarla ağ kurabilir ve kaynak paylaşımı yapabilirsiniz.Genel Özellikler

* Standart: IEEE 802.11g
* Teknoloji : Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
* Veri tranferi : 802.11g: 54Mbps otomatik modda 48, 36,24, 18, 12, 9, ve 6Mbps belirleme
802.11b: 11Mbps otomatik olarak 5.5, 2,and 1Mbps belirleme
* Çalışma Modları: Erişim Noktası
Ağ bağdaştırıcısı
* Frekans bandı : 2.4GHz ~ 2.5GHz
* Güvenlik : 64-bit/128-bit WEP şifreleme
Wi-Fi Protec Access (WAP)
* Çalışma mesafesi : Kapalı alanda @ 11Mbps : 40 m
Kapalı alanda @ 54Mbps : 25 m
Açık alanda @ 11Mbps (Görüş alanı içinde) : 310 m
Açık alanda @ 54Mbps (Görüş alanı içinde) : 60 m
* Uyumluluk : IEEE 802.11g ve IEEE 802.11b aygıtlarıyla uyumlu
* Güç : DC adaptör yada USB 'den alıyor.
* Boyutları: 86mm x 62mm x 17mm
* İşletim Sistemi destesi : Windows® 98SE/ME/2000/XP
* Anten: 2 dahili 3D çevirilmiş F anten
* Montaj: Masaüstü yada Duvara monte edilebilirWL 330G'nin arkadan görüntüsü.

Kutu içeriğiKutu içindekiler;

* USB adaptör
* DC adaptör
* RJ 45 bağlantı kablosu
* Kurulum CD'si
* Hızlı Kurulum Rehberi
* Taşıma çantasıDetaylarla WL-330GRJ 45 girişi - Güç bağlantısı - Reset düğmesi. WL-330G, sisteme ethernet portundan bağlanıyor.Ön tarafta: Ethernet - Wireless - Power durum ışıklarıArka taraftan çalışma modunu anahtarla değiştirebilirsiniz. Eğer ofisinizdeki 10 bilgisayarı kablosuz ağ ile aynı çatı altında tutmak istiyorsanız, erişim noktası özelliğini aktif hale getirerek, kablosuz ağ yayını yapabilmeniz mümkün. Ethernet adaptörü moduna geldiğinde ise, ad-hoc(bire bir) bağlantı şeklinin kullanabilir, evinizdeki diğer bilgisayarla bir kablosuz ağ kurabilirsiniz.DC ve USB adaptör. Gücü ister USB'den, ister elektrik şebekesinden alabiliyor.WL-330G'yi taşımanız için gayet şık bir çanta.Arka taraftaki anahtardan çalışma modunu ayarladıktan sonra Wireless ayarlarını yaptığınız ekranda hangi modda çalıştığı gözüküyor.Ürünle ilgili ayarları web tabanlı konsoldan da yapmanız mümkün.

Şimdi iki üründen faydalanarak hazırladığımız kablosuz ağ kurulum rehberine geçelim. Değinmediğimiz noktaları göz gezdirelim.

Kablosuz Ağ Kurulum Rehberi

Test Sistemi 1
PC üzerinde Asus WL-330G
USB 2.0 girişi
100 Mbps'lik Ethertnet

Test Sistemi 2
Laptop üzerinde Asus WL-167G
USB 2.0 girişi
100 Mbps'lik Ethernet

WL-330G'nin enerji girişini USB'den alıp RJ45 kablo ile PC'nin 100 Mbps'lik ethernet girişine taktım. WL -167G ise Laptop'un USB 2.0 girişine bağladım. Sonuçta 2 ürünü de bilgisayara gerekli şekilde bağladık.WL 167G'nin Laptop'a bağlanmış görüntüsü.

Kablosuz ağ kurarken adım adım planlı bir şekilde kurmaya çalışacağız.1) Fiziksel Olarak Mesafe:

Kablosuz ağ kurarken aradaki mesafeyi dikkat etmeniz gerekli. Biz normal test aşamasında daha çok 1-2 metre mesafede çalıştıysakta aynı apartman içinde (4 katlı bina) ve bahçede bu ikili ile bir sorun yaşamadan bağlantı gerçekleştirdik. ASUS'un incelediğimiz ürünlerinde harici anten desteği olmadığı için, daha geniş mesafelerde sorunlar çıkacaktır. Bunu aşmak için, anten desteği sunan erişim noktaları kullanmak mümkün.

2) Kullanacağınız Temel Ağ Topolojisi:Yukarıda anlatığımız gibi temel olarak 2 tane topolojiden söz etmek mümkün Ad-Hoc (peer-to-peer) ya da infrastructure. Eğer sadece 2 sistemi kablosuz bağlnatı ile bağlayacaksanız ad-hoc, eğer birçok sistemi aynı çatı altında tutmak istiyorsanız "Infrastructure" network tipini kullanmanız gerekiyor. Tabii bu işlemleri erişim noktası özelliği sunan kablosuz ağ kartında yapmak gerekiyor.

3) Ağ adınızı (SSID) BelirleyinEğer bir erişim noktasına(AP) bağlanacaksanız ve erişim noktasında "SSID yayınlama" özelliği aktifse, istemci sistemdeki kablosuz ağ kartı tarafından yapılacak taramada erişim noktasının sahip olduğu SSID'yi bulabilirsiniz. Ya da manuel olarak SSID'yi sisteme girebilirsiniz.SSID'nin ereişim noktası tarafında ayarlaması ise sadece kendinize bir isim belirlemekten ibaret. Tabi, ereişim noktası kullandığımız bu yöntem "infrastructure" topolojisi oluyor.Add-Hoc modunda, iki istasyonu bağlıyacaksanız ayarlamaları her iki istasyonda da aynı SSID'yi vererek tamamen manuel olarak gerçekleştirebilirsiniz.

4) Güvenlik AyarlarıBütün ürünler genelde varsayılan ayarlarda güvenlik ayarlarından yoksun olarak gelirler. Bu ayarları siz boş geçmeyin. Örneğin artık kablosuz ağ ürünlerinde standart hale gelen 64/128 WEP şifreleme'yi kullanabilirsiniz.Passphrase:Girdiğiniz kelime size 26 basamaklı Hexadecimal kodu diğer istasyonlarda girmekten kurtarıyor.

Eğer şifreleme yaparsanız diğer istasyonlarında şifreleme kısmında aynı ayarları yapmanız gerek.

Sonuç olarak bir kablosuz ağ'a kurarken önemli iki nokta mevcut: SSID ve varsa güvenlik ayarları ikisininde bütün istasyon ve AP(Erişim noktalarında) aynı şekilde ayarlanması gerek. SSID'yi mutlaka kendi atayacağınız bir isimle değiştirmenizi ve güvenlik ayarlarını mutlaka aktive etmenizi öneriyoruz.

5-) Diğer Önemli Hususlar ve Ağ Bağlantısının Sağlanması

Bildiğiniz gibi normal şartlarda(ortamda bulunana herhangi bir routerın ayarlanmamış olduğu) bir ağ'da haberleşebilmek için aynı subnet'te olmanız gerek. Yani İki istasyonun da IP adresini aynı aralıkta vermeniz gerek.

Örneğin 192.168.0.1 ve 192.168.0.2 eğer ortamda DHCP(Kısa olarak tekrar değinirsek belirlenmiş bir aralıkta IP adreslerinin otomatik olarak istemcilere atanması) varsa ve her iki istasyonda otomatik IP adresi almaya ayarlanmışsa IP sorunu yaşamayacaksınız.

Gelişmiş ereişim noktalarında, DHCP Server görevini gören fonksiyonuda mevcut. Örneğin benim çevremde bulunan USR9106 Wireless ADSL modemde şak diye bağlanmamda ve Internete çıkmamda üzerindeki DHCP'ninde aktif olması önemli bir rol. Elimizdeki ASUS WL-330G bu cep erişim noktasında böyle bir özellik yok. Ama siz bu özelliği basit olarak üzerinizden Microsoft'un ICS ile hem Interneti kablosuz olarak paylaştırabilir, hem de istasyonlara otomatik olarak IP ataması da sağlayabilirsiniz.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
1
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst