Jeofizik Nedir

Ömer
Yönetici
Jeofizik Nedir, Jeofizik Ne Demek

Fiziğin ve matematiğin temel ilkelerinden yararlanarak, yeryüzü suları ve atmosferi de içerecek biçimde Yerküre'nin araştırılmasını konu edinen bilim dalı.

Ayrıca Güneş sistemimizdeki gezegenler, uydular ve Güneş'in yapısal ve fiziksel özelliklerini de inceler. Yerküre ve uzay ortamının özelliklerinin anlaşılabilmesi, hem jeoloji hem de jeofizik bilim dallarının amaçlarındandır. Ancak araştırma yöntemlerindeki farklılıklar nedeniyle birbirlerinden ayrılırlar.

Jeofizik bilimi, inceleme ve araştırmalarında aletler kullanarak fiziksel değerlerlere ait topladığı verileri, fiziksel ve matematiksel yöntemlerle bilgisayar ortamında analiz ederek yorumlar.

Jeofizik biliminin yöntemleri, deprem ve levha tektoniği araştırmalarında kullanılır. Ayrıca, sismik yöntemlerle denizde ve karadaki jeolojik yapıların, yer altı kaynaklarının araştırılmasında, atmosfer ve uzay araştırmalarında, arkeolojik incelemelerde, çevre ve termal alan araştırmalarında ve jeolojik dönemlerdeki yerküre manyetik alanının belirlenmesinde de jeofiziğin bilimsel yöntemleri kullanılmaktadır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Üst