Jean Calvin Kimdir

Ömer
Yönetici
Jean Calvin Hayatı
Fransız din reformcusu; Kalvinizm'in kurucusu; Katoliklikten büyük farklılık gösteren Protestanlık inancının Martin Luther'den sonraki ikinci büyük savunucusu.

Jean Calvin 1509 yılında Paris'in yakınlarındaki Noyon şehrinde doğdu. 14 yaşında okumak üzere Paris'e gitti. Burada en ünlü kolejlerde eğitim aldıktan sonra, hukuk okudu. Öğrencilik yıllarından itibaren din üzerinde çalışmalar yaptı. Luther ve Erasmus'un yapıtlarına duyduğu hayranlığın bir sonucu olarak, 1533'te reform hareketine katıldı. Luther'in eserlerinin etkisi altında kalan Calvin, 1534 yılında Katoliklikten Protestanlığa geçti ve bunun arkasından İsviçre'ye gitti.

Calvin, 1536'da Cenevre'de iken "Hristiyan Dininin Kuruluşu" adlı ünlü eserini kaleme aldı. Aynı yıl protestan bir din adamının teşvikiyle din eğitimi vermeye başladı. 1537'de "İnanç Bildirge"sini yazdı ve tüm Cenevreliler'i bu bildirgeyi imzalamaya davet etti. Şehirde çatışma çıktığı için şehirden kovuldu ve Strazburg'a gitti. 1541'de tekrar Cenevre'ye döndü ve burada katı bir teokratik yönetim kurdu; kiliseyi ve şehri örgütlemeye başladı. 1564 yılında Cenevre diktatörü olarak öldü.

Calvin'in arkasından gelen Theodore de Beze, Kalvinizmi bir doktrin haline getirmeye başlayan kişidir. Kalvinizmin temel görüşleri, "Hidayet doktrinleri" veya "Kalvinizmin beş noktası" (diğer deyişle Dordecht hükümleri) olarak bilinir. Kalvinizm, İngiltere, Almanya, İsviçre, Macaristan, İskoçya, Hollanda ve Fransa'da yayıldı. Daha sonra ilk püriten göçmenlerle birlikte Amerika'da da yaygınlaştı.
jeancalvin.jpg

Luther'in fikirlerini açıkça benimsediği için Paris'ten ayrılmak zorunda kaldı (1534) ve bir süre Strazburg ve Basel'de kaldıktan sonra 1541'de Cenevre'ye yerleşti. Başlıca eseri olan "Hıristiyan Dinin Kurumları"(1536), Tanrı'nın mutlak hakimiyetini tebliğ eder ve insanın cennete gidip gitmeyeceğini hareketlerinden çok Tanrı'nın iradesi demek olan yazgısının tayin edeceğini bildirir.
 
Üst