Jandarma nedir görevleri nelerdir

Ömer
Yönetici
Jandarma nedir görevleri nelerdir ne iş yapar?

Emniyet ve asayiş ile genel güvenliği sağlamanın yanı sıra kamu düzenini korumakla görevli, gerektiğinde yurt savunmasına katılabilen, T.C. İçişleri Bakanlığına bağlı askeri bir güvenlik ve kolluk kuvveti.

Jandarma Teşkilatı'nın genel görev ve sorumluluk alanı, polisin görev sahası dışında kalan yerlerdir. Yani il ve ilçe sınırları dışında kalan bölgelerde ve polis teşkilatının bulunmadığı yerlerde jandarma kuvvetleri görev yapar. Jandarma kuvvetlerinin sorumluluk alanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzölçümünün % 92'sini kapsamaktadır. Yasa ve nizamların koyduğu hükümleri ve verdiği görevleri yerine getiren jandarma kuvvetlerinin temel görevlerinden bazıları; suç işlenmesini engellemek, kırsal kesim ve köylerde güvenliği sağlamak, polisin olmadığı bölgelerde onların görevini yerine getirmek, illerde polislere yardımcı olmak, cezaevi ve karakolların dış güvenliğini sağlamak, sınır, kıyı ve kara sularının güvenliğini takip etmek, gümrük kaçakçılığını engelleyecek önlemler almaktır.

Osmanlı Devleti'nde güvenlik ve adaleti sağlamak için subaşılar görev almışlardır. Daha sonra zaptiye birlikleri asayiş için görevlendirilmiştir. 19. yüzyılda ortaya çıkan Batılılaşma hareketleri sırasında zabıta teşkilatları içinde de birtakım değişiklikler yapılmıştır. Nitekim arşivlerde ilk kez 1839 yılında 'jandarma' adıyla karşılaşılmaktadır. Türk Jandarma Teşkilatının kuruluşunun yıl olarak 1839 yılı olduğu anlaşılmış ise de gün ve ay tam olarak bilinmemektedir. Bu yüzden Türkiye'deki Jandarma Teşkilatının çekirdeğini oluşturan düzenlemelerin bulunduğu Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi'nin çıkarılış tarihi olan 14 Haziran 1869'un gün ve ayı alınarak 14 Haziran 1839 tarihi Jandarma Teşkilatının kuruluş günü olarak kabul edilmiştir.

Bugünün Jandarma Teşkilatı, 1706 sayılı, 10 Haziran 1930 tarihli kanuna göre görev ve teşkilatlanma yapısını düzenlemiştir. Jandarma Teşkilatının görevleri mülki, adli, askeri ve diğer görevler olmak üzere dört başlık altında toplanır.

Jandarma Teşkilatı barış zamanlarında emniyet ve asayişi sağlamakla görev alarak Emniyet Teşkilatı gibi İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Ancak savaş durumunda ordunun emrine girer. Dolayısıyla komuta, eğitim, teçhizat konularında Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıdır.

Jandarma Teşkilatı'nın başında Milli Savunma Bakanı'nın onayı alınarak, İçişleri Bakanı'nın seçtiği ve Cumhurbaşkanı'nın tayin ettiği Jandarma Genel Komutanı bulunur. Teşkilatta eğitim ve öğretim, Eğitim Birlikleri ve Okullar Komutanlığı'nca verilir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
16B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
12B
Üst