İstiklal Savaşı'nda Bir Kızın Duası

prenses MoNo MeLeği ♥
Allah'ım;

Ak saçlı ihtiyarlar, bağrı yanık analar, gönlü yaralanmış yetimler, bütün Türk ve Müslüman kulların hep birden duaya geldik. Sesimiz, sana minarelerden, memleketimin bütün müslüman dünyasına ses veren mabedlerinden yükseliyor... Kalbimizi sana açtık. Gözlerimizde senin nurun, kalbimizde senin vecdin, ruhumuzda senin aşkın var... Mabedlerinde ağlayan, surların üzerinde feryat eden, müslüman iklimlerinde matem tutan yeisli Türk sedasını işiten Allah ım. Bizi de dinle... Ruhumuzdan kopan feryadlara acı ve bizi koru Allah'ım...
Günahlarımıza tövbe ederek şehidlerimizin ruhundaki kutsiyete sığınarak sana secde ediyoruz... Müslüman ruhunu temsil eden camilerine haç diktirme Allah'ım...
Yedi yüz seneden beri minarelerinde okunan ezan sesine bizi hasret ettirme Allah'ım...
Topraklar altında millet için ölen şehitlerini mezarında ağlatma Yarabbi...
700 seneden beri denizlerin hâkimi, şarkın hâkimi olduk. Bizi düşmanlarımıza esir eyleme Yarabbi...
Şarkın üstünde dalgalanan matem sancağı bütün esir olan müslüman dünyasının matemini ilân ediyor. İşte, biz, bugün, o siyah bayrağın altında ruhumuzdan taşan hıçkırıklar arasında sana yalvarıyoruz Allah'ım...
Asırlardan beri hükümran olan Türkün, bugün bütün milletlerin telin edeceği bir zulm ile mukaddesatı, istiklâli hayatı, her şeyi mahvoluyor... Biz, Allah'ım, senin adâletine sığındık. Bizim, her adâletin fevkinde, her kavmin üstünde en büyük kuvvetimiz olan Allah'ım, seksen milyon Türkün kalbinde senin vecdin, senin aşkın var. Ve, biz bu aşk ile Türk'ün hakkını bütün cihana, milletlerine bağıracak ve anlatacağız. Türkler, ancak Türk sultanının, halifesinin hükmünde yaşar. Ve, biz hürriyetimiz için, seksen milyon Türk, genç, ihtiyar, kadın, çocuk sesimizi işittirinceye kadar bağıracağız. Cihadımıza sen zahir ol Yarabbi...
Sesini, sana ilâhi mabedlerinden tekbirler, tehlillerle yükselten Türk'ün sesini işit ve bizi kurtar Allah'ım...
Huzurunda diz çöktük, sana bütün vicdanımız, bütün imanımızla yalvarıyoruz. İmdat dileyen yaşlı gözlerimiz, merhametine sığınan matemli kalplerimiz, hicran dolu ruhumuzla sana ibadet ediyoruz ve yalvarıyoruz... Hükümran olduğumuz topraklarda bizi süründürme Allah'ım...
Camilerimizde yanan din ve iman kandillerini söndürme Allah'ım...
Fatihlerin, bütün hakanların şan ve şeref ülkesinde olan hilâlini eksik etme Allah'ım...
Düşmanlara hakkın kuvvetini tanıt ve bizi kurtar Allah'ım...

( Ömer Sami COŞAR'ın 1919 yılı gazetelerinden derlediği "İstiklal Harbi Gazetesi'nden
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
23B
Üst