İstanbul'un Fethinin Sonuçları

Ömer
Yönetici
İstanbulun Fethinin Sonuçları Nelerdir?

Türk tarihi açısından

Yükselme devri başladı.
Anadolu ve Rumeli toprakları birleştirildi.
Boğaz ticaret yolu Osmanlıların eline geçti.
Fener Rum Patrikhanesi Osmanlıların himayesine girdi.
II. Mehmed’e “Fatih” unvanı verildi,
Osmanlı Devletinin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı,

Dünya tarihi açısından

Ortaçağın sonu Yeniçağın başlangıcı oldu,
Bin yıllık Bizans İmp.luğu sona erdi
Toplar, Avrupa’da derebeyliğin sona ermesine neden oldu,
İstanbul’dan giden bilim adamları, Avrupa’da Rönesans ve Reformun başlama-sında etkili oldular,
Doğu ticaret yollarının Osmanlıların eline geçmesi ve teknolojik gelişmeler coğrafya keşiflerine neden oldu.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
14B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Üst