İnşaat Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgiler

Ömer
Yönetici
İnşaat Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgiler - İnşaat Mühendisliği Nedir ?

İnşaat mühendisliği
malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır. Medeniyetin temel taşlarını projelendiren ve uygulayan mühendislik türüdür. Mühendisliğin anası kabul edilir. İngilizcesi "Civil Engineering" olup, "Medeniyet Mühendisliği" olarak tanımlanmaktadır.

İnşaat mühendisliğinin genel faaliyet alanları


 • Bütün alt,üst,uzay ve su yapıları
 • Mühendislik yapıları, yani şehirleşmede altyapılar, köprü, karayolu, tünel, demiryolu, havalimanı, liman.
 • Su temini ve dağıtımı, kanalizasyon ağı, su arıtma istasyonu, su iletim hatları.
 • Elektrik enerjisi üretimi, sulama ve doğal afetlerden korunmak için baraj ve gölet.
 • Yapılarda hasar analizi, onarım ve güçlendirme.
 • Yapım ile ilgili her türlü konu
İnşaat mühendisleri, yapıların taşıyıcı sistemine ait hesaplamaları (tasarım ve dizayn) yapar (statik hesap). Bu hesaplamalara göre aks aralığı, kullanılacak malzemeye göre kolon, kiriş ölçü ve boyutları ile (betonarme ise) donatı yoğunluğu, (çelik yapı ise) profil tipi seçilir. Plan ve projeler, ölçeklere göre uygun uzunluk birimleri kullanılarak çizilir.
Sanılanın aksine inşaat mühendisleri, mekanları tasarlamazlar (baraj,yol, arıtma tesisleri vb. hariç), tasarım taşıyıcı sistemi direkt ilgilendirmiyorsa mimar tarafından yapılır. Taşıyıcı sistemi ilgilendiren tasarımlar mimar ve mühendis arasında birkaç kez gidip gelerek tamamlanır. Endüstri devrimi öncesi mimarlıkla birlikle yapılan meslek gelişen teknoloji ve hesaplamalarla mühendislik ve mimar olarak ayrılmıştır. Bir mimarın yapının taşıyıcı sistemi hakkında hiçbir sorumluluğu yoktur. Ancak yapıyı projelendiren mühendis tüm sorumlulukları üzerine almış kabul edilir.
Ülkemizde, Belediyeden bir projenin onay alabilmesi için lisanslı bir İnşaat Mühendisi tarafından yapıldığını belirten imzayı taşıması gerekir. Son yıllarda ülkemizde uygulamaya geçen "Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği" sayesinde her tür yapı inşaası eskiye nazaran daha sıkı bir biçimde denetlenmekte, özellikle yapının imal aşamasında yapılan yanlışlıklar ve hatalar önlenmektedir.
Modern ve donanımlı bir inşaat mühendisi olmak için; ileri düzeyde bilgisayar bilgisi (AutoCAD,SAP2000,ETABS,IDE,XSTEEL,VISUAL BASIC,İLERİ EXCEL,MATLAB vb. )yapı statiği (matris ve süperpzisyon ilkeleri) , deprem mekaniği (tdy,ts500,yapı cinsine göre zemin sınıfları,periyot,spektrumlar,eşdeğer deprem yükleri),malzeme (rijit malzeme,esnek,plastik ve elastik malzemeler) mukavemeti,yapı malzemesi (akıllı beton, dramix donatı, kalıp sistemleri,epoksi) ve her an geliştirilen binlerce yapı icadını çok iyi bilmesi, bilmiyorsa öğrenmesi gerekir.
Evrensel medeniyetimizin devam etmesi inşaat mühendislerinin var olmasıyla mümkündür.

Alt Mühendislikleri


Yapı Mühendisliği

Yapı mühendisliğinin amacı, yapıları belirli bir seviyesinde, yeterli bir rijitliğe sahip bir şekilde ve en ekonomik olarak boyutlandırmaktır. Yapı mühendisliğinin ilgi alanları yapıların statik modellemesini yapmak, statik analizini çıkarmaktır.Burada amaç oluşan kuvvet ve gerilmelerin en doğru şekilde hesaplanmasıdır.
Yapı mühendisi, yapıları zati yük altında ve deprem yükleri altında inceler ve her iki duruma göre en elverişsiz yüklemeleri belirler. Bu yüklemelerden oluşan gerilme ve kuvvetleri hesaplar.


Yapı Mühendisliği Alt Birimleri
 • Betonarme Yapılar
 • Çelik Yapılar
 • Ahşap Yapılar
...

Geoteknik Mühendisi


Geoteknik mühendisi zemin durumunu belirler ve zeminin statik analizini yapar. Zeminin kondisyon ve mukavemet özelliklerini inceler. Çeşitli zemin çeşitlerinin (kayaçlar, mineraller vb.) dinamik ve mekanik özelliklerini belirler. Temeller, yeraltı yapıları, derin kazılar , şev stabilitesi gibi mühendislik problemlerine çözümler getirir.


Ulaştırma Mühendisi

Ulaştırma(trafik) mühendisi, insan ve taşınacak malların ulaşımında, ulaşım yollarının güvenli dizaynını tasarlar. Trafik mühendisi; yolların, otobanların, tren yollarının, kavşakların projelendirmesini uygun standartlara göre yapar. imalat aşmasında proje müdürü, şantiye şefi,arazi mühendisi pozisyonun da yolun projeye uygun bir şekilde imal edilmesini sağlar. TC Karayolları, TCDD, TC. Köyhizmetleri gibi kamu kuruluşlarında görev alarak, işin hem imalatını hem de kontrolünü üstlenirler.

Hidrolik Mühendisliği

Su (Hidrolik) mühendisi, su yollarının ve su yapılarının inşaati ile ilgilenir. Savakların, barajların, su borularının, kanalların, galerilerin statik ve dinamik analizlerini yapar. Gunumuzde git gide azalan su miktarina bagli olarak bu alanin onemi de artmaktadir.

Malzeme Mühendisi

Malzeme mühendisi;yapılarda kullanılacak olan malzemelerin mekanik ve dinamik özelliklerini inceler. Avantaj ve dezavantajlarını ekonomiklik koşulunu da göz önüne alarak belirler. Malzemelerin dayanım ve dayanıklılık incelemelerini ve yeni mazleme araştırmalarını yapar. Yapıda kullanılan malzemelerin birbiri ile olan etkileşimlerini inceler.

Trafik Mühendisliği

Ulaştırma ve hidrolik mühendisliği hesaplarının başlangıcını teşkil eder. Bir yol, kavşak veya üst geçit projelerine yıllık geçen araç sayısı gibi bilgilere ihtiyaç duyulur. Ulaştırma amaçlı yapılarda sanat (su kanalları, hendekler vb.) yapılarında yani hidrolik mühendsiliğine giren kısımlarda da trafik ve nüfus bilgilerine ihtiyaç duyulur. Bir bakıma planlama mühendisliği ile beraber çalışmaktadır. Trafik bilgisi bölgenin nüfus (demografi), gelişmesi ile yakından alakalıdır.

Planlama Mühendisliği


Deprem Mühendisliği

Deprem mühendisliği çok genel bir konu olmakla birlikte jeofizik bilimiyle beraber çalışmaktadır. İnşaat mühendisleri için deprem temelden, jeofizik mühendisleri için odak noktasından başlar. Deprem konusu birçok bilimle beraber bu iki mühendisliğini yakından ilgilendirir. Bu noktada "veri" paylaşımı çok önemlidir. İnşaat mühendisleri yapıların analizinde daha önce meydana gelmiş olan önemli depremlerin karakteristik davranışlarıyla ilgilenir. Jeofizik ve jeoloji çalışmalarından elde edilen haritaları kullanır. Meydana gelen depremlerin "Spektrum Eğrilerini" kullanır. Kendi geliştirdiği ve hesaplarını kolaylaştıran formüllere burdan elde ettiği değerleri işler. Yapılar sabit değildir. Depremde hareket edecek biçimde yapılırlar. Bu nedenler elde edilen bu veriler yapının dizaynını temelden etkiler. O kadar önemlidir ki bunun için yönetmelik hazırlanmış bir çok ülke kendi deprem yönetmeliğini kullanmaktadır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler ve İlgili Fakülteler

 1. BOĞAZİÇİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 2. ORTA DOĞU TEKNİK - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 3. İSTANBUL TEKNİK - İNŞAAT FAKÜLTESİ
 4. GAZİ - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
 5. EGE - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 6. YILDIZ TEKNİK - İNŞAAT FAKÜLTESİ
 7. İSTANBUL - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 8. DOKUZ EYLÜL - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 9. ATILIM - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 10. ANADOLU - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
 11. İSTANBUL KÜLTÜR - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
 12. ÇUKUROVA - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
 13. AKDENİZ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 14. OSMANGAZİ - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
 15. KOCAELİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 16. GAZİANTEP - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 17. SELÇUK - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
 18. KIRIKKALE - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 19. KARADENİZ TEKNİK - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
 20. ONDOKUZ MAYIS - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 21. ERCİYES - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 22. DİCLE - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
 23. SAKARYA - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 24. OSMANGAZİ - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
 25. CELAL BAYAR - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 26. KOCAELİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 27. PAMUKKALE - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 28. BALIKESİR - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
 29. SÜLEYMAN DEMİREL - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
 30. ATATÜRK - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 31. TRAKYA - ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 32. DUMLUPINAR - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 33. FIRAT - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 34. CUMHURİYET - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 35. NİĞDE - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
 36. CELAL BAYAR - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 37. MUSTAFA KEMAL - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
 38. ZONGULDAK - KARAELMAS MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 39. KARADENİZ TEKNİK - GÜMÜŞHANE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 40. HARRAN - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 41. NİĞDE - AKSARAY MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 42. ERCİYES - YOZGAT MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
 43. YAKIN DOĞU - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 44. LEFKE - AVRUPA MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 45. ULUSLAR ARASI KIBRIS - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 46. BÜKREŞ TEKNİK İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
 47. CLUJ-NAPOCA TEKNİK
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
14B
Üst