İngilizceden Türkçeye geçen kelimeler

mahir Harbi Aktif Üye
İngilizceden dilimize geçen kelimeler hangileridir

İngilizceden Türkçeye geçmiş sözcükler den bazıları şunlardır,

perspektif : bakış açısı
entegre olmak : bütünleşmek
nıck name : takma ad
partner : eş
okeylemek : onaylamak
antipatik : sevimsiz, itici
mantalite : anlayış, zihniyet
exıt : çıkış
check etmek : kontrol etmek
feedback : geribildirim
full-tıme : tam gün
koordinasyon : eşgüdüm
absürt : saçma
adapte olmak : uyum sağlamak
laptop : dizüstü, dizüstü bilgisayar
provoke etmek : kışkırtmak
jenerasyon : nesil, kuşak
start almak : başlamak
center : merkez
relax olmak : rahatlamak
e-maıl : e-posta
komünikasyon : iletişim
cv : özgeçmiş
okey : tamam
trend : eğilim
spontane : kendiliğinden
link : bağlantı
imitasyon : taklit
save etmek : kaydetmek
optimist : iyimser
adisyon : hesap fişi
prınt out : çıktı
anons etmek : duyurmak
bodyguard : koruma
doküman : belge
izolasyon : yalıtım
data : veri
prezantasyon : sunum
fınısh : bitiş, varış
download etmek : indirmek
monoton : tekdüze
konsensus : uzlaşma
full : tam, dolu
emergency : acil
ambiyans : hava, ortam
illegal : yasadışı
tımıng (tayming) : zamanlama
caterıng : bölüm
revize etmek : yenilemek
global : küresel
sempatik : sevimli, canayakın
securıty : güvenlik
prınter : yazıcı
elimine etmek : elemek
objektif : nesnel, tarafsız
deklare etmek : bildirmek
star : yıldız
dizayn : tasarım
analiz : çözümleme
onlıne : çevrimiçi
kriter : ölçüt
part-time : yarı zamanlı
pesimist : karamsar
empoze etmek : dayatmak
drıver : sürücü
bye bye : hoşça kal
versiyon : sürüm, uyarlama
ekstra : fazladan
 
Üst