Influenza aşısı aşılama

SüKuN

Harbi Aktif Üye
İnfluenza aşısı . İnfluenza aşısı her yıl DSÖnün belirlediği üç suş ile hazırlanmaktadır. Altı aydan küçük çocuklara uygulanmaz. Her yıl yinelenmelidir. 6 ay ve üzerindeki yaş grubunda, influenzanın komplikasyonları açısından riskli hastalara aşı uygulanması önerilmektedir. İnfluenza ve boğmaca aşısı küçük çocuklarda febril reaksiyona neden olduğundan DBT aşısının yapılmasından sonraki 3 gün içinde influenza aşısının yapılmaması önerilmektedir.

İnfluenza aşısı için hedef gruplar:
1) İnfluenzaya bağlı komplikasyonlar yönünden riskli gruplar
• 65 yaş ve üzerindeki sağlıklı insanlar
• Kronik pulmoner veya kardiyovasküler hastalığı olan çocuk ve erişkinler
• Orak hücre hastalığı ve diğer hemoglobinopatiler
• Kronik renal ya da metabolik hastalığı olanlar
• Semptomatik HIV enfeksiyonu olanlar
• İmmünsuprese hastalar veya immünsupressif kullananlar
• 6 ay -18 yaş arasında olan ve uzun süreli aspirin tedavisi alan çocuk ve adölesanlar
• Bakımevlerinde kalanlar ve kronik tıbbi bakİma muhtaç olanlar

2)Yüksek riskli kişilere influenza bulaştırma riski olanlar
• Doktor, hemşire ve diğer sağlık personeli
• Yüksek riskli hasta ile teması olabilecek kişiler
• Yüksek riskli hastanın diğer aile bireyleri
• Bakımevlerinde çalışan personel
 

Benzer Konular

Yanıtlar
1
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
2B
ismail
I
Üst