İlk Osmanlı Fetihleri Hangileridir

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
İlk Osmanlı Fetihleri Hangileridir - Osmanlı'nın Feth ettiği ilk yerler

1280: Ertuğrul bey'in ölümü ve Osman Gazi'nin beyliğin başına geçmesi
1288: Karacahisar'ın alınması
1298: Yenişehir ve Yarhisar'ın alınması
1301: Osman Gazi'nin Baphasom (Koyunhisar) zaferi
1304: Türklere karşı Bizans hizmetinde Katılanlar: Menteşe Türkmenlerinin Efes'i fethi
1308: Aydın Türkmenlerinin Birgi'yi fethi, Son Selçuklu Sultanı II Mesut'un ölümü ve Türkiye Selçuklu Devletinin sonu
1313: Saruhan Türkmenlerinin Manisa'yı fethi, Bizans'ta iç savaşın patlaması
1324-26: Bursa'daOsmanlı fetihleri (6 Nisan), Osman Gazi'nin ölümü ve Orhan Bey'in tahta çıkışı
1327: Bursa'da ik Osmanlı gümüş parasının basılması
1331: Osmanlıların İznik'i fethi
1332: İzmir Beyi Umur'un ilk Balkan seferi
1333: Gemlik'in alınması ve Orhan'ın III Andronikos'a karşı Pelekonon (Maltepe) zaferi
1337: İzmit'te Osmanlı fetihleri
1344: Haçlıların İzmir limanını alması
1345: Osmanlıların Karesi Beyliğini Osmanlı topraklarına katması, Umur Bey'in Balkanlara son seferi
1346: Orhan'ın VI John Kantakuzen'in kızı ile evlenmesi
1352: Orhan'ın Cenovalılara kapatilasyonlar vermesi, Süleyman Bey'in Çimpe'yi fethi, Trakya'da Osmanlı fetihlerinin başlaması
1353-56: Cenovalılarla Venedikliler arasında savaş
1354: Osmanlıların Ankara ve Gelibolu'yu fethi (2 Mart)
1357: Süleyman Bey'in ölümü, Osmanlı-Bizans antlaşması
1359: Sultan Murat'ın tahta çıkışı, Anadolu'da Osmanlılara karşı ayaklanma
1363-65: Bulgaristan'ın güneyinde ve Trakya'da Osmanlı fetihleri, Filibe'nin fethi
1364: Bizans ile Bulgaristan arasında savaş, Sırp Sındığı savaşı ve zaferi
1366: Papa'nın Osmanlılara karşı Haçlı seferini ilan etmesi
1371: Sırp Prenslerine karşı Çirmen Savaşı'da Osmanlı zaferi (26 Eylül)
1375-80: Osmanlıların Germiyan ve Hamidili beyliklerini Osmanlı topraklarına katması
1383: Osmanlılar Seres'de (19 Eylül)
1385: Osmanlıların Sofya'yı fethi
1386: Osmanlılar Niş'te, Kuzey-Anadolu'da Amasya bölgesinde Osmanlı müdehalesi
1387: Osmanlıların Selanik'i fethi, Karamanlılara karşı zaferi
1388: Sırp, Bosna ve Bukgar ittifakı, Plaşnik'te Osmanlı yenilgisi (27 Ağustos), Kuzey-Bulgaristan'da Osmanlı fethi
1389: Kosava savaşı I Murat'ın şehit olması, I Bayezıd'ın tahta çıkışı
1389-90: Batı Anadolu'da Beyazıd'in fetihleri, Menteşe, Aydın, Saruhan, Germiyan ve Hamidili Beyliklerinin sonu
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
76B
Üst