ilk osmanlı fetihleri hakkında özet bilgi

soru Üye
ilk osmanlı fetihleri hangileridir, osmanlının fethettiği ilk şehirler
 
deep Harbi Aktif Üye
Fetihler

1280: Ertuğrul bey'in ölümü ve Osman Gazi'nin beyliğin başına geçmesi
1288: Karacahisar'ın alınması
1298: Yenişehir ve Yarhisar'ın alınması
1301: Osman Gazi'nin Baphasom (Koyunhisar) zaferi
1304: Türklere karşı Bizans hizmetinde Katılanlar: Menteşe Türkmenlerinin Efes'i fethi
1308: Aydın Türkmenlerinin Birgi'yi fethi, Son Selçuklu Sultanı II Mesut'un ölümü ve Türkiye Selçuklu Devletinin sonu
1313: Saruhan Türkmenlerinin Manisa'yı fethi, Bizans'ta iç savaşın patlaması
1324-26: Bursa'daOsmanlı fetihleri (6 Nisan), Osman Gazi'nin ölümü ve Orhan Bey'in tahta çıkışı
1327: Bursa'da ik Osmanlı gümüş parasının basılması
1331: Osmanlıların İznik'i fethi
1332: İzmir Beyi Umur'un ilk Balkan seferi
1333: Gemlik'in alınması ve Orhan'ın III Andronikos'a karşı Pelekonon (Maltepe) zaferi
1337: İzmit'te Osmanlı fetihleri
1344: Haçlıların İzmir limanını alması
1345: Osmanlıların Karesi Beyliğini Osmanlı topraklarına katması, Umur Bey'in Balkanlara son seferi
1346: Orhan'ın VI John Kantakuzen'in kızı ile evlenmesi
1352: Orhan'ın Cenovalılara kapatilasyonlar vermesi, Süleyman Bey'in Çimpe'yi fethi, Trakya'da Osmanlı fetihlerinin başlaması
1353-56: Cenovalılarla Venedikliler arasında savaş
1354: Osmanlıların Ankara ve Gelibolu'yu fethi (2 Mart)
1357: Süleyman Bey'in ölümü, Osmanlı-Bizans antlaşması
1359: Sultan Murat'ın tahta çıkışı, Anadolu'da Osmanlılara karşı ayaklanma
1363-65: Bulgaristan'ın güneyinde ve Trakya'da Osmanlı fetihleri, Filibe'nin fethi
1364: Bizans ile Bulgaristan arasında savaş, Sırp Sındığı savaşı ve zaferi
1366: Papa'nın Osmanlılara karşı Haçlı seferini ilan etmesi
1371: Sırp Prenslerine karşı Çirmen Savaşı'da Osmanlı zaferi (26 Eylül)
1375-80: Osmanlıların Germiyan ve Hamidili beyliklerini Osmanlı topraklarına katması
1383: Osmanlılar Seres'de (19 Eylül)
1385: Osmanlıların Sofya'yı fethi
1386: Osmanlılar Niş'te, Kuzey-Anadolu'da Amasya bölgesinde Osmanlı müdehalesi
1387: Osmanlıların Selanik'i fethi, Karamanlılara karşı zaferi
1388: Sırp, Bosna ve Bukgar ittifakı, Plaşnik'te Osmanlı yenilgisi (27 Ağustos), Kuzey-Bulgaristan'da Osmanlı fethi
1389: Kosava savaşı I Murat'ın şehit olması, I Bayezıd'ın tahta çıkışı
1389-90: Batı Anadolu'da Beyazıd'in fetihleri, Menteşe, Aydın, Saruhan, Germiyan ve Hamidili Beyliklerinin sonu
 
deep Harbi Aktif Üye
Moğol İmparatorluğu döneminde kaçan Süleyman Şah komutasındaki Kayılar ilk olarak 1227 yılında Anadolu'ya geldiler. Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı Alaeddin Keykubad, Kayıları Karacadağ ve bölgesine yerleştirdi. Kayılar bu sırada 50.000 kişiydiler.Süleyman Şah'ın Fırat Nehri'nden geçerken, boğulması üzerine, Kayı Boyu'na mensup bazı kişiler Erzurum ve Erzincan civarına göç ettiler.

Ertuğrul Gazi ise Söğüt ve civarına yerleştiler. Bu sırada buraları fethetti. Ertuğrul Gazi yaklaşık 1000 km2 civarı bir toprak fethetmişti. Ertuğrul Gazi tahminen 90 yaşında ölmüştü. Aşiret Osman'ı bey seçti. Osman Gazi, devlete adını vermiştir.

1299 yılına gelindiğinde Anadolu Selçuklu Devleti yıkılmak üzereydi. Bu sırada Osman Gazi, yakın arkadaşlarıyla Bilecik, Yarhisar ve son olarak da İnegöl'ü 1299 yılında fethetti. Osman Gazi, ardından Yenişehir ve civarını 1301 yılında fethetti. Yenişehir başkent yapıldı. Bazı yazarlarca devletin kuruluşu 1299, bazılarınca ise 1301 tarihi kabul edilir. Prof. Dr. Halil İnalcık ise 1302 yılındaki Koyunhisar Savaşı ile devletin kurulduğunu iddia etmiştir. 1302 yılında Doğu Roma İmparatorluğu kuvvetleri, Osman Gazi'yi durdurmak için yola çıktı. Osman Bey'in 2000, Bizans'ın ise 5000 civarında askeri vardı. Osman Bey, 27 Temmuz 1302'de yapılan savaşı kazandı. Ardından da Mudanya ve civarı fethedildi.

Osmanoğulları Beyliği'nin genişlemesi, Marmara bölgesindeki büyük Doğu Roma kentlerinden Bursa'nın 1326'da Osmanoğulları Beyliği'nin eline geçmesiyle sürdü. Bursa'nın alınışını göremeden o yıl ölen Osman Bey'in yerine geçen oğlu Orhan Bey zamanında da Osmanoğulları Beyliği'nin gelişmesi hızlandı.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
22B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Üst