İletkenin Direnci - İletkenin Direnci Nelere Bağlıdır

deep Harbi Aktif Üye
iletkenlerin direnci neya bağlıdır, maddelerin iletken özellikleri
Bir iletkenin direnci, iletkenin uzunluğuna, iletkenin cinsine ve kesit alanına bağlıdır .(iletkenin inceliğine, kalınlığına)

I .Bir iletken telin direnci, telin uzunluğu ile doğru orantılıdır
Telin uzunluğu arttıkça, direnci artar Bunu, içi çakıl dolu su borusu modeli ile açıklayabiliriz Içi çakıl dolu su borusunun uzunluğu arttıkça, suyun akış hızının azaldığı görülür

II. Bir iletken telin direnci, telin kesit alanı (kalınlığı) ile ters orantılıdır
Telin kesit alanı (kalınlığı) arttıkça, direnci azalır Kesit alanı S ile gösterilir Iletken telin kalınlığı arttıkça, direnç azalır, devrede dolanan akım artar

III. Bir iletkenin direnci, iletkenin cinsine bağlıdır

Bütün iletkenlerin aynı uzunluk ve kalınlıktaki parçalarının direnci farklı farklıdır Iletken bir maddenin, birim uzunluğunda ve birim kesitindeki parçasının direncine, öz direnç adı verilir Her iletkenin öz direnci farklıdır (Özdirenç, ϱile gösterilir rho, ro diye okunur)

Bazı maddelerin öz dirençlerinin küçükten büyüğe doğru sıralaması şu şekildedir:

Bir iletkenin direnci, telin uzunluğuyla doğru, kesit alanı ile ters orantılı ve iletkenin cinsine bağlıdır Metallerde iletkenliği sağlayan esas faktör, atomların çevresinde bulunan serbest elektronlardır Serbest elektronlar, atomların en dış yörüngelerinde bulunan elektronlardır Bunlar atom çekirdeğine çok uzakta bulunduğu için, atomlar arasında serbestçe hareket edebilirler

Elektrik Enerjisi Direnç Nedeniyle Isıya Dönüşür

Elektronlar iletken içinde rahatça akamayıp atomların engellenmesiyle karşılaşırlar Işte bu direnç yüzünden elektronların enerjisinin bir kısmı, iletken içinde ısı enerjisine dönüşür Elektrikli su ısıtıcıları, elektrik sobaları, elektrikli fırınlar, elektrik ampulleri içlerindeki direnç nedeniyle ısınır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
32B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst