iletişimi olumlu ve olumsuz etkileyen tutumlar nelerdir

soru Üye
iletişimi olumlu ve olumsuz etkileyen tutumlar nelerdir
 
deep Harbi Aktif Üye
iletişimin yedi unsuru vardır.

Bunlar:
Gönderici: Kendisine ulaşan bilgi, fikir, ve duygulara göre mesaj olarak iletilecek düşünceleri zihninde geliştirir ve düşünceleri kelimelere rakamlara, şekiller yani sembollere dönüştürür.
Göndericinin ve alıcının algılama ve değerlendirme biçimleri

Mesaj: Konuşulan kelimeler, yazılı kelimeler, grafik ve çizimler ile jest ve mimikler örneğin yüzün aldığı ifade şekli, kolun bir hareketi kodlanmış ve alıcıya gönderilecek bir mesajı oluşturur.

Kanal: Alıcı ile gönderici arasındaki bağdır.

Alıcı: Mesajın gönderildiği kişidir.

Geri besleme: Alıcı tarafından mesajın alındığının ve bir kanal tarafından göndericiye iletilmesidir.

Gürültü (Filtre): İletişimin doğruluğunu veya güvenilirliğini azaltan herhangi bir unsurdur.

İletişimi olumlu yada olumsuz etkileyen pek çok etken vardır. Bunlar kısaca;

Sözün başkaları yada çeşitli etkenler tarafından kesilmesi, zamanın kısıtlı olması, iletişimde bulunan kişilerde bilgi eksikliği olması, geçmiş deneyimlerden kaynaklanan önyargıların olması, iletişimde bulunulan kişi ile yeterli fiziksel uzaklığın olmaması, çok az yada çok fazla bilgi, kişisel ihtiyaç yada beklentilerin farklı olması, seçici algılama-önyargı ve varsayımlar, alıcıdan kaynaklanan ilgi eksikliği, inanç ve varsayımların anlamayı engellemesi, konuşmaya tepki ile yaklaşılması, mesajı veren kişinin kendini hazırlamaması, ortamın uygun şartları taşımaması sayılabilir.
 

Benzer Konular

M
Yanıtlar
2
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
19B
Üst