İlahiyat Bölümü Hakkında Bilgiler

Ömer
Yönetici
İlahiyat Bölümü Hakkında Bilgiler - İlahiyat Bölümü Nedir ?
İslam dinini incelemek ve öğrenmek için eğitim ve araştırma yapılır. Mezunlar önemli bir kısmı İmam Hatip Liselerinde meslek dersleri yapabilecekleri gibi diğer bir kısmında, vaiz veya müftü olarak çalışabilmektedirler.

Programın Amacı:
İlahiyat programının amacı başta İslam dini olmak üzere, çeşitli dinleri bilimsel yöntemlerle inceleyerek bilimsel tutumu benimsemiş ve geniş görüşlü aydın din adamı yetiştirmek için eğitim ve bu alanda araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: İlahiyat fakültesinde Arapça Kur'an-ı Kerim öğretiminden oluşan bir yıllık hazırlık sınıfı vardır. Hazırlık sınıfından sonraki yıllarda ise Kur'an-ı Kerim’in yorumu (Tefsir), Hz. Peygamber'in sözlerinin yorumu (Hadis), İslam hukuku, din felsefesi, dinler tarihi, din sosyolojisi ve din psikolojisi gibi lisans dersleri verilmektedir.

Gereken Nitelikler: İlahiyat fakültesine girmek isteyen bir kimselerin, üstün bir genel akademik yeteneğe, özellikle de sözlü düşünme yeteneğine, düşüncelerini, başkalarına aktarma gücüne sahip, felsefe, sosyoloji, psikoloji, özellikle sosyal psikoloji ve tarihe meraklı ve bu konularda iyi yetişmiş belleği güçlü olmaları gereklidir. Bu alanda çalışacak kimselerin ayrıca sabırlı, hoşgörülü, yeniliklere açık, öğrenmeye istekli olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Öğrenimlerini başarı ile bitirenler görev yerlerine göre "Din ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni", "Müftü" veya "Vaiz" olarak çalışırlar. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olanlar ortaokul, lise ve denge okullarda, din kültürü ve ahlak bilgisi dersini, imam hatip liselerinde meslek derslerini okuturlar. Müftü, bulunduğu il ya da ilçedeki ibadethanelerin yönetiminden sorumlu olup bunların müezzin, imam gibi din görevlisi gereksinmelerini saptar ve durumu Diyanet İşleri Başkanlığına bildirir; gereksinme duyulan din görevlilerinin atanması için girişimlerde bulunur; bölgesindeki din görevlilerinin çalışmalarını denetler; halkın dini konulardaki sorularını cevaplar; halka yararlı birleştirici konuşmalar yapar. Vaiz, camileri gezerek halka İslam dinini açıklayıcı konuşmalar yapar, yani vaaz verir.

Çalışma Alanları: Halen ilahiyat fakültesi mezunlarının önemli bir kısmı imam hatip okullarında meslek dersleri ve orta dereceli okullarda din ve ahlak dersleri öğretmeni olarak görev almakta, bir kısmı müftü ya da vaiz olarak çalışmakta, küçük bir kısmı da ya Diyanet İşleri Başkanlığında ya da fakülte ve yüksekokullarda öğretim ve araştırma alanında çalışmaktadırlar. Son yıllarda ülkemizde çok sayıda imam hatip okulları açılması, ilahiyat fakültesi mezunlarına öğretmen olma olanağı sağlamıştır. Ancak, müftü veya vaiz olarak çalışma alanının sınırlı olduğu söylenebilir.

İlahiyat Bölümü Olan Üniversiteler ve İlgili Fakülteleri

 • MARMARA - İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 • İSTANBUL - İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 • ULUDAĞ - İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 • SELÇUK - İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 • ANKARA - İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 • SAKARYA - İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 • ONDOKUZ MAYIS - İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 • ERCİYES - İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 • DOKUZ EYLÜL - İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 • ÇANAKKALE ONSEKİZ MART - İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 • ÇUKUROVA - İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 • SÜLEYMAN DEMİREL - İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 • ATATÜRK - İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 • KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 • KARADENİZ TEKNİK - RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 • FIRAT - İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 • CUMHURİYET - İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 • HARRAN - İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 • DİCLE - İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 • ANADOLU - AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
 • GAZİ - ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst