İdeoloji Nedir

Ömer
Yönetici
İdeoloji Ne Demek
Siyasal ya da toplumsal bir öğreti oluşturan, bir toplumsal sınıfın yapısını şekillendiren politik, hukuksal, bilimsel ya da felsefi fikirler sistemi. İdeoloji, bir toplumun işleyişini içine alan siyasi ve sosyal bir doktrini ortaya koyan ve bir hareket programını kapsayan görüş ve düşünce bütünüdür.

İdeolojilerin amacı, belirli bir sınıf veya kitle üzerinde etki oluşturarak iktidara gelmektir. İdeologlar kitleleri bir araya getirerek bir hırs ve bir değer aşılayabilir, telkinler ve sloganlar yardımıyla fikirleri doğru olduğu kanaatiyle zihinlere yerleştirebilirler. Tarih boyunca din dışı ideolojilerin kullandıkları araçlar çoğu zaman keyfi, gayrimeşru veya gayriahlaki olmuştur. Bu durumda ideoloji, kimi zaman gerçeğin yerine konmak istenen hastalıklı bir fikir sistemi olarak ortaya çıkabilmiştir. İdeolojiler bilimsel değildir. Çoğunlukla topluma ve zamana göre değişiklik gösteren ideolojiler, ancak belli bir zaman için geçerlilik taşırlar.

İdeolojilere bazı örnekler şunlardır: Kapitalizm, faşizm, liberalizm, siyonizm, Marksizm. İdeoloji teriminin tarihi 18. yüzyıl sonrasına aittir. Francis Bacon'ın çalışmalarında tanımlaması yapılmış olan ideoloji kavramı, Destutt de Tracy tarafından "fikirler bilimi" anlamında kullanılmıştır. İlk ortaya konduğunda tamamen pozitif bir anlam yüklenen ideoloji kavramı, başlangıçta mevcut fikirlerin doğruluk ve yanlışlıklarını, geçerlilik ve geçersizliklerini değerlendirme iddiasını taşımaktaydı.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
14
Görüntülenme
12B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
12B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Üst