Hz. Muhammedin çocuklarının ismi

#1
Hazreti Muhammedin (S.A.V) çocuklarının isimleri

Peygamberimiz (s.a.s.)'in Hz. Hatice'den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere sırasıyla, Kasım, Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Kasım ile Abdullah küçük yaşta öldüler. Kızları büyüdüler. Fakat Fâtıma'dan başka hepsi de babalarından önce vefât ettiler. Yalnız Fâtıma, Peygamber (s.a.s.)'in vefâtından sonra altı ay daha yaşadı.
İbrahim, Hazreti Âişenin rivayetine göre, onyedi veya onsekiz aylıkken vefat etmişti.
 
S

semanur

#2
HZ. MHAMMEDİN ÇOCUKLARININ İSMİ;
KASIM
ZEYNEB
RUKİYYE
ÜMMÜ GÜLSÜM
FATIMA
ABDULLAH
dır...
 
Top