Hz. Muhammed'in ayak izi nerede korunmaktadır?

mahir Harbi Aktif Üye
Hz. Muhammed'in ayak izi nerede korunmaktadır? Peygamber Efendimizin ayak izi nerededir?

Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetler bölümünde muhafaza edilir. İslam inancında kutsal sayılır. Kadem in türkçe anlamı ayak demektir. Kadem- i şerif ise Hz. Muhammed' in ayak izidir. İstanbul'da toplam 4 yerdedir.

- Eyüp Sultan Camii
- Birinci Abdülhamit türbesi
- Topkapı Sarayı
- Üçüncü Mustafa türbesi

Kadem-i Şerif ve Sultan I. Ahmed
hz-muhammedin-ayak-izi.jpg

Sultan I. Ahmed, Memluk Sultanlarından Kayıtbay’ın türbesinin içinde Efendimiz s.a.v.’e ait olan bir ayak izinin bulunduğunu haber alır. Mısır’a bir heyet göndererek İstanbul’a getirtir. Büyük bir merasimle Eyüb Sultan türbesine yerleştirir.

Aradan birkaç yıl geçer, kendi adını taşıyan o muhteşem mabet Sultan Ahmet Camiinin inşaatını tamamlar. Ve yine bir merasimle “ayak izi”ni Eyüb Sultan’dan Sultan Ahmed Camiine getirtir ve mûtena bir yere koydurur.

Aradan fazla bir zaman geçmeden bir rüya görür.
Bütün padişahların toplandığı yüce bir divan kurulmuştur. Peygamber Efendimiz kadılık makamındadır. Sultan Kayıtbay, Sultan Ahmed’i gösterir, der ki:
“Ey Allah’ın Resulü! Ümmetinden bu zât, benim türbemi ziyarete vesile olan ‘kadem-i şerifiniz’i aldırdı, kendi camiine koydurdu. Bu amelinden dâvâcıyım.”
Peygamber Efendimiz dâvâcıyı dinledikten sonra, kadem-i şerîfin alındığı yere geri verilmesi istikametinde karar verir.

Suçlu mevkiinde oturan Sultan Ahmed Han, kan ter içerisinde uyanır. Sabahleyin ilk iş olarak iâde işine koyulur. Ancak, kadem-i şeriften ayrı kalmaya yüreği dayanamaz ve tıpkı kadem-i şerîf şeklinde bir sorguç yaptırır, sarığına takar. Ayrıca bir tahta üzerine de kadem-i şerîf resmini çizdirip saltanat tahtının önüne astırır.

Resmin kenarına da kendi elleriyle şu dörtlüğü yazar:

No’la tâcım gibi başımda götürsem dâim
Kadem-i nakşını ol Hazret-i Şâh-ı Rusülün
Gül-i gülzâr-ı nübüvvet o kadem sâhibidir
Ahmedâ durma yüzün sür kademine o Gül’ün

Dörtlükte şu mânayı dile getirmektedir:

Ne olaydı, tacım gibi devamlı başımda taşısaydım,
O peygamberler şahının mübarek ayak izini.
Çünkü o ayağın sahibi peygamberlik bahçesinin gülüdür.
Ey Ahmed, durma, o Gül’ün ayağına yüzünü sür.
 
Son düzenleme moderatör tarafından:

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst