Hukuk Bölümü Hakkında Bilgiler

Ömer
Yönetici
Hukuk Bölümü Hakkında Bilgiler - Hukuk Bölümü Nedir ?

Toplumda bireylerin birbirleri ve devletle veya devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü konusunda çalışacak hukukçular yetiştirilir. Hukuk fakültesini bitirenler, genellikle Hakim, Savcı ve Avukat ünvanı ile çalışmaktadırlar.

Programın Amacı:
Hukuk programının amacı, toplumda bireylerin birbirleri ile ve devletle veya devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözümü konusunda çalışacak hukukçuları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:
Hukuk programında hukuk felsefesi ve sosyolojisi, Türk hukuk tarihi, anayasa hukuku, Roma özel hukuku, medeni hukuk, idare hukuku, devletler umumi hukuku, İslam hukuku, borçlar hukuku, ceza hukuku, ticaret hukuku ve vergi hukuku gibi meslek dersleri verilir.

Gereken Nitelikler:
Hukuk fakültesinde başarılı olabilmek için öğrencinin lisede aldığı felsefe, mantık, sosyoloji, kompozisyon ve Türkçe derslerinde başarılı olması beklenir. Hukuk fakültesi mezunları hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar üstün bir akademik yeteneğe, ikna gücüne, sağlam bir mantık ve seziye sahip olmalıdırlar. Hukuk fakültesine girmek isteyenler hukukun, sorumluluğu çok fazla olan bir meslek alanı olduğunu, sürekli çalışma, okuma ve araştırma gerektirdiğini öncelikle kabul etmelidirler. Sabır ve anlayış da bu alanda başarı için gerekli niteliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler:
Hukuk fakültesinde 4 yıllık lisans programını tamamlayanlar daha sonra yaptıkları stajın konusuna göre genellikle "Hakim", "Savcı" ve "Avukat" ünvanları ile çalışmaktadırlar. Bir kısmı da "Danışman" olarak görev yapar. Hakim mahkemede, vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkların hukuk kuralları çerçevesinde çözülmesine çalışır. Hakim veya savcı olabilmek için bir hukuk fakültesini bitirdikten sonra mahkemelerde staj yapmak gereklidir. Hakim veya savcı olmak isteyen bir kimse hukuk fakültesini bitirdikten sonra Adalet Bakanlığına başvurur. İsteklilerin ihtiyaçtan fazla olması halinde stajyer atamalarında hukuk diplomasının derecesine bakılır. Aynı dereceye sahip olanlar arasında önce başvuranlar sonrakilere, doktora yapmış olanlar hepsine tercih edilir. Stajyerlik dönemini bitirenlerin atanacakları yer kura ile belirlenir Hakimlere ve savcılara, kendi yasaları hükümlerince bazı maddi ayrıcalıklar tanınmıştır. Bu ayrıcalıklar, iki yılda bir ilerleme (diğer memurlar 3 yılda bir derece ilerlemesi yapar), maaşlarının yarıdan fazlası kadar tazminattır. Hakimlerin, görevleri gereği, siyasal etkilerden uzak tutulmaları ve kendilerini güvenlikte hissetmeleri için bazı önlemler alınmıştır. Sözgelişi, kendileri istemedikçe, hastalık veya yüz kızartıcı bir suç işlemiş olma durumları dışında, Anayasa'da gösterilen yaştan önce işten çıkarılamazlar, emekliye ayrılamazlar. Avukatlık genellikle serbest yürütülen bir meslektir. Avukatlar insanların hukuki sorunlarıyla uğraşırlar. Avukat kendisine başvuranın şikayetini dinler, gerekirse davanın açılması için yol gösterir, savunmayı hazırlar ve mahkemede yargıca yazılı ya da sözlü olarak sunar, davayı kovuşturur, gerekirse olay yerine gidip keşif yapan mahkeme heyetine katılır. Avukat olmak isteyen bir kimsenin hukuk fakültesini bitirdikten sonra bir yıl staj yapması gerekir. Staj süresinin yarısı mahkemelerde, yarısı tecrübeli bir avukatın yanında geçer. Eğitimini başarı ile tamamlayan bir avukat bir yazıhane açarak dava kabul etmeye başlayabilir. Bazı avukatlar kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda avukat veya hukuk müşaviri olarak görev alırlar. Her avukat, avukatlık mesleğini yürütmek için meslek üyelerinin çalışmalarını denetleyen bir kuruluş olan Türkiye Barolar Birliğine kaydolmak zorundadır. Avukatlık mesleğinde iş bulma olanağı; bulunulan bölgenin ekonomik ve toplumsal koşullarına ve avukatın yeteneklerine bağlıdır. Bunun dışında, hukuk fakültesini bitirenler hukuk danışmanlığı, müfettişlik, hariciye meslek memurluğu gibi mesleklerde de iş bulabilmektedirler.

Hukuk Bölümü Olan Üniversiteler Ve İlgili Fakülteler

 1. GALATASARAY HUKUK FAKÜLTESİ
 2. ANKARA HUKUK FAKÜLTESİ
 3. GAZİ HUKUK FAKÜLTESİ
 4. ÇANKAYA HUKUK FAKÜLTESİ
 5. DOKUZ EYLÜL HUKUK FAKÜLTESİ
 6. İSTANBUL HUKUK FAKÜLTESİ
 7. ANADOLU HUKUK FAKÜLTESİ
 8. AKDENİZ HUKUK FAKÜLTESİ
 9. KOCAELİ HUKUK FAKÜLTESİ
 10. MARMARA HUKUK FAKÜLTESİ
 11. UFUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
 12. KIRIKKALE HUKUK FAKÜLTESİ
 13. ATATÜRK ERZİNCAN HUKUK FAKÜLTESİ
 14. BAHÇEŞEHİR HUKUK FAKÜLTESİ
 15. SELÇUK HUKUK FAKÜLTESİ
 16. DİCLE HUKUK FAKÜLTESİ
 17. MALTEPE HUKUK FAKÜLTESİ
 18. YAKIN DOĞU HUKUK FAKÜLTESİ
 19. DOĞU AKDENİZ HUKUK FAKÜLTESİ
 20. BİLKENT HUKUK FAKÜLTESİ
 21. BAŞKENT HUKUK FAKÜLTESİ
 22. YEDİTEPE HUKUK FAKÜLTESİ
 23. ÇANKAYA HUKUK FAKÜLTESİ
 24. UFUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
 25. İSTANBUL BİLGİ HUKUK FAKÜLTESİ
 26. ÇAĞ HUKUK FAKÜLTESİ
 27. İSTANBUL TİCARET HUKUK FAKÜLTESİ
 28. KOÇ HUKUK FAKÜLTESİ
 29. İSTANBUL KÜLTÜR HUKUK FAKÜLTESİ
 30. DOĞU AKDENİZ HUKUK FAKÜLTESİ
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
29B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
28B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Üst