Honore de Balzac Kimdir

deep Harbi Aktif Üye
Honore de Balzac'ın Hayatı
Honore de Balzac.jpg
Fransız yazar. Tam adı Honoré de Balzac'tır. 1799 yılında Tours'da dünyaya gelen yazarın asıl adı Honoré de Balsa olmasına rağmen adını Balzac olarak değiştirmiş ve adına soyluluk ifade eden "de" ön takısını eklemiştir.
Köy kökenli bir ailenin çocuğu olan Balzac'ın babası tüccardı. Her ne kadar babası onun noter olmasını istemişse de, o hukuk okumuş ve sonra yazar olmuştur. İçinde bulunduğu dönemin siyasi şartlarından ve o günlerde moda olan Saint-Simonculuk'tan etkilenmiştir. Genellikle yalnız ve yoksul bir hayat sürmüştür.

İçinde bulunduğu dönemde edebiyat alanında başarılı olmak için tiyatro eserleri yazmak, hikaye ile uğraşmak gerekmiştir. İlk eseri olan Cromwell de böyle bir dönemde ortaya çıkmıştır. Fakat eser tam bir başarısızlık örneğiydi. O zamanlar Balzac'ın parasızlık dönemi olduğu için o da takma isimlerle romantizmi yeren kısa romanlar yazmıştır.

Balzac, bir süre basımcılık, yayıncılık, hatta dökümcülük bile yapmıştır. Başarılı olamayınca tekrar edebiyata geri dönmüştür. Tarihi bir roman olan Şuanlar adlı eserini kaleme almış, bunun hemen sonrasında, evlilik müessesesini sorgulayan Evliliğin Fizyolojisi ve Özel Yaşamdan Sahneler'i yayımlamış, aynı zamanda Paris Mektupları adlı politik fıkra kitabını yazmıştır.

Modern gazeteciliğin doğuşuna denk gelen bu dönemde, Balzac oldukça ün kazanmıştır. Gazetecilik onun hayatında artık sürekli bir yere sahip olmuştur. Sık sık aristokratik çevrelere girip çıkmaya başlamıştır.

Otobiyogratif bir roman olan Louis Lambert, Balzac'ın günde on sekiz saat çalıştığı günlerde yazılmıştır. Bu nedenle Balzac'ın içinde bulunduğu bunalımın izlerini taşır.

Balzac, eserlerinde aynı kahramanlara tekrar tekrar yer verme düşüncesini iyice geliştirmiş ve bunu gerçekçiliğin baş romanı olarak kabul edilen Goriot Baba'da uygulamıştır.

1845'te 137 roman ve 2000 kişilik karakterin bulunduğu İnsanlık Komedyası için bir taslak hazırlamıştır. Fakat 1850 yılında bu projeyi bitiremeden ölmüştür.

Hayatının son zamanlarında kaleme aldığı Vadideki Zambak, Bette Abla, Esrarlı Bir Vakıa, Cesar Brittoeau ve İki Gelinin Hatıraları onun doruk noktaya çıktığı romanlarıdır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
1
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst