Hicretin Sekizinci Yılının Önemli Olayları

Ömer
Yönetici
HİCRETİN SEKİZİNCİ SENESİNİN DİĞER MÜHİM HADİSELERİ
Umene bin Hısn'ın Müslüman Olması
Uyeyne bin Hısn, Gatafanların reisi idi. İslâm nûrunun gün geçtikçe etrafa parlak bir surette yayılması onu da düşündürüyordu. Bir gün hatırı sayılır birinden şunları dinlemişti:
"Ey Uyeyne! Sen bu dar görüşlülükten hâlâ vazgeçmeyecek misin? Muhammed, memleketler fethedip duruyor, sen ise hâlâ başka şeylerle meşgulsün."
Benî Nadirlerin, Hendek günü Benî Kurayzaların, ondan önce de Benî Kaynukaların, nihâyet Hayberlilerin işlerini sen de gördün. Halbuki, bunların hepsi de, Hicaz Yahudilerinin ileri gelenleri ve kuvvetlileri idiler.
"Uyeyne adamı tasdik etti:
"Evet! Bütün bunlar, aynen oldu.
"Nihayet, Hicretin sekizinci senesinde, Mekke'nin fethinden az önce Medine'ye gelerek Müslüman oldu.(Taberî, 3:99; Üsdü'l-Gâbe, 4:166-167)

Benî Süleymlerin Müslüman Olması
Resûl-i Ekrem Efendimiz, Mekke'yi fethe gittiği zaman sıradaydı. Kudeyd mevkiinde Süleymoğullarından 900-1000 kadar kişi gelip Peygamber Efendimizle buluştular ve orada Müslüman oldular. Mekke'nin fethinde, Huneyn ve Tâif savaşlarında İslâm ordusunda bulundular.(İbni Sa'd, Tabakât, 1:307-308.)

İlk Kısas Hükmü
Tâif Seferi esnasında idi. Peygamber Efendimize Benî Leyslerden bir adam getirildi. Bu adam, Huzeyllerden birini haksız yere öldürmüştü.
İki taraf Peygamber Efendimizin (a.s.m.) huzurunda iddialarını sıralayıp savunmalarını yaptılar.Sonunda Peygamber Efendimiz (a.s.m.), öldürülen adama karşılık, katilin de öldürülmesine hüküm verdi. Hüküm infaz edildi. Bu, İslâmda kısas ile neticelenen ilk kan dâvâsı idi.(İbni Hişam, Sîre, 4:125; Taberî, 3:133.)
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
13B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
27B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst