Hemşirelik Bölümü Hakkında Bilgiler

Ömer
Yönetici
Hemşirelik Bölümü Hakkında Bilgiler - Hemşirelik Nedir ?
Hemşirelik yüksekokulları birey, aile ve toplum sağlığının korunması, hastalık halinde hekim tarafından saptanan tedavinin uygulanması ve hasta bakımının planlanması, örgütlenmesi ile ilgili hizmetler konusunda eğitim yapar. Hemşire olmak isteyenlerin bedence sağlıklı, sabırlı, dürüst, hoşgörülü, soğukkanlı, sorumluluk dugusuna sahip ve insanlara (özellikle sağlığını kaybetmiş), yardım etmekten hoşlanan ve insamlarla olumlu iletişim kurmada becerikli olan insanlar olmaları gerekir.

Programın Amacı:
Hemşirelik programının amacı, birey, aile ve toplum sağlığının korunması, hastalık halinde, hekim tarafından saptanan tedavinin uygulanması, hasta bakımının planlanması ve örgütlenmesi ve uygulanması ile ilgili hizmetler yürütecek sağlık personelini yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Hemşirelik programında eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim önlisans ve lisans olmak üzere iki aşamada yapılır. Önlisansı başarıyla bitirenler lisansa geçmek için öngörülen koşulları yerine getirdikleri taktirde lisans programının üçüncü ve dördüncü yıllarına devam edebilirler. Eğitim programı, birbirine bağlı temel tıp bilimleri, fen ve sosyal bilimler, mesleki bilimler, hemşirelikte yönetim, hemşirelikte öğretim gibi temel araştırma derslerini ve bu derslerin uygulamalarını kapsar. Derslerin eğitim ve yaz dönemindeki klinik uygulama ve stajları öğretim elemanlarının denetiminde yaptırılır.

Gereken Nitelikler: Hemşirelik alanında çalışmak isteyenlerin bedence sağlıklı, insanlarla iyi iletişim kurabilen, uyanık, sabırlı, dürüst, hoşgörülü, soğukkanlı, sorumluluk duygusuna sahip ve insanlara, özellikle sağlığını kaybetmiş insanlara yardım etmekten doyum sağlayan kimseler olmaları ve mesleği sevmeleri gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Hemşirelik programını tamamlayanlara "Uzman Hemşire" ünvanı verilir. Uzman hemşireler, tedavi edici hizmetler ve koruyucu sağlık hizmetleri alanlarında görev yapmaktadırlar. Tedavi edici hizmet alanında hemşire, bireyi fizyolojik, psikolojik ve sosyal bir bütün olarak ele alır ve bakım verir. Bu bakımı verirken solunum, beslenme, boşaltım, hareket ve uygun pozisyon, uyku,dinlenme, uygun giyim, beden ısısı, temizlik gibi temel insan ihtiyaçlarını dikkate alır ve uygulama yapar, hasta için öngörülen tedavileri uygular, takip eder, hastayı gözler, yazılı rapor tutar. Hemşire ayrıca, polikliniklerde hastanın muayene ve teşhis işlemlerine yardımcı olur, hastaya açıklayıc ı bilgi verir, ameliyathanede, fiziksel ortamı hazırlar, ameliyat ekibine yardımcı olur, ayılma odasında hastanın ameliyat sonrası ön bakımını yapar. Koruyucu sağlık hizmetleri alanında hemşire, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık eğitiminin verilmesi, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve istatistiksel bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesinde görev alır. Endüstri, iş ve okul sağlığı programlarında sürekli kontrol ve tedavide yardımcı olur, sağlık eğitimi ve danışmanlığı yapar.

Çalışma Alanları: Hemşireler, özel veya resmi tüm sağlık kuruluşlarında servis hemşiresi, servis başhemşiresi, klinik hemşiresi ve hastane başhemşiresi olarak görev alırlar. Hemşirelik temel eğitimine ek olarak öğretmenlik sertifikası alan ve lisans düzeyinde eğitim gören hemşireler, sağlık meslek liselerinde ve hemşirelik yüksekokullarında çalışabilir, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine katkıda bulunurlar. Ülkemizde halen hemşirelerin çok az bir kısmı yüksekokul mezunu olup bunların ülke genelinde dağılımları dengeli olmadığından hemşireye olan ihtiyaç, olduğundan daha fazla hissedilmektedir.

Hemşirelik Bölümü Olan Üniversiteler ve İlgili Fakülteleri

 • KOÇ ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
 • DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ - ANKARA CEBECİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ - HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
 • GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ - HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
 • ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - BURSA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ - HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
 • KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ - FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
 • ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - ADANA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
 • EGE ÜNİVERSİTESİ - HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
 • OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ - ESKİŞEHİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
 • AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - ANTALYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - KONYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - DENİZLİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - KAYSERİ ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - MANİSA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - ÇANAKKALE SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • EGE ÜNİVERSİTESİ - İZMİR ÖDEMİŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • MERSİN ÜNİVERSİTESİ - İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ - MALATYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • DİCLE ÜNİVERSİTESİ - SİİRT SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - AYDIN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - ISPARTA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - BALIKESİR BANDIRMA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - EDİRNE SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • MUĞLA ÜNİVERSİTESİ - MUĞLA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ - KASTAMONU SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - GİRESUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - KÜTAHYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ - HATAY SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SAKARYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - ANTALYA AKSEKİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - GAZİANTEP SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • HALİÇ ÜNİVERSİTESİ - HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
 • NİĞDE ÜNİVERSİTESİ - NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • MUĞLA ÜNİVERSİTESİ - MUĞLA MARMARİS SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - AMASYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • FIRAT ÜNİVERSİTESİ - ELAZIĞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - TEKİRDAĞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - DÜZCE SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL BAKIRKÖY SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ - ÇORUM SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - AFYON SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - NEVŞEHİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ - KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - TRABZON SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - UŞAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ - ÇANKIRI SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • NİĞDE ÜNİVERSİTESİ - AKSARAY SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - KARAMAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - BURDUR SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
 • TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - KIRKLARELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ - KIRŞEHİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ - ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - ORDU SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - YOZGAT SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - SİNOP SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • HARRAN ÜNİVERSİTESİ - ŞANLIURFA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ - TOKAT SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ - ADIYAMAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - ERZİNCAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - KİLİS YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
 • YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • DİCLE ÜNİVERSİTESİ - DİYARBAKIR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • DİCLE ÜNİVERSİTESİ - MARDİN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • KAFKAS ÜNİVERSİTESİ - KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - MUŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - BİTLİS SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • HALİÇ ÜNİVERSİTESİ - HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
 • KOÇ ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Üst