Hazreti Yusuf Peygamberin Hayatı

Ömer
Yönetici
Hazreti Yusuf Peygamberin Hayatı Kısaca

Kuran'da adı geçen peygamberlerden biri. Yakub Peygamber'in oğludur. Nesebi Hz. İbrahim'e kadar varır. Kuran'da kendi adını taşıyan bir sure vardır.

Bu ayetlerde Hz. Yusuf'un hayatı şöyle anlatılır:

Hz. Yusuf, erkek kardeşlerine nazaran çok güzel ve son derece zeki idi. Babaları Hz. Yakub en çok Yusuf'u seviyordu. Babalarının kardeşlerine olan bu sevgisini ağabeyleri kıskanıyorlardı. Yusuf (a.s) bir gece rüyasında on bir yıldız, Güneş ve Ay'ın kendisine secde ettiklerini gördü. Bu rüyayı babasına anlattı. Babası Yusuf'a rüyasını ağabeylerine anlatmamasını tembihledi.

Ancak, ağabeyleri bundan haberdar oldular ve Yusuf'u öldürüp bir yere atmayı planladılar. Babalarından izin alarak, gezip eğlenmek bahanesiyle Yusuf'u alıp kırlara götürdüler. Onu bir kuyuya attılar, gömleğini da kana bulayarak, "Yusuf'u kurt kaptı" diye babalarına yalan söylediler.

Kuyunun yanından geçmekten olan bir kafile Yusuf'u buldu ve köle olarak satmak üzere alıp, Mısır'a götürdüler. Orada az bir fiyatla onu vezire sattılar. Vezirin hanımı Yusuf'a gayrimeşru teklifte bulundu. Yusuf (a.s) bunu kabul etmeyince, ona iftira edip kocasına şikayet etti ve hapse attırdı.

Hz. Yusuf yıllarca hapiste kaldı. Orada hükümdarın yardımcıları ile tanıştı. Onların gördükleri rüyaların yorumunu yaptı. Birisinin, kurtulup efendisinin hizmetine devam edeceğini, diğerinin ise öldüreceğini söyledi. Sonunda dediği çıktı.

Hz. Yusuf, kurtulana, kendisini efendisinin yanında anmasını istedi. Hükümdar bir gece rüyasında yedi zayıf ineğin yedi semiz ineği yediğini ve yedi yeşil başakla yedi kuru başak gördü. Bu rüyanın yorumunu yaptırmak istedi. Hz. Yusuf'un rüya yorumu yaptığını öğrendi ve onu hapisten çıkarıp, rüyasını anlattı.

Hz. Yusuf, yedi yıl bolluk olacağını, peşinden gelen yedi yılın ise kıtlıkla geçeceğini söyledi. Bunun üzerine hükümdar, Hz. Yusuf'u maliye bakanlığına getirdi.

Tarihi kaynaklara göre Yusuf (a.s) bolluk yıllarında bütün ambarları zahire ile doldurttu; kıtlık yılları gelince bu zahireyi halka dağıtmaya başladı.

Aynı kıtlık, Hz. Yusuf un babasının memleketi olan Ken'an diyarında da yaşandı. Yusuf (a.s)'un kardeşleri de zahire almak için iki kez Ken'an ilinden Mısır'a geldi.

Sonunda Yusuf (a.s) kardeşlerine kendini tanıttı ve onları Mısır'a davet etti. Ailesi Mısır'a vardığında Yusuf (a.s) anne ve babasını tahta oturttu. İsrailoğulları, Filistin'den Mısır'a gelip yerleşti.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
47B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Üst