Havyar yemek caiz midir?

deep Harbi Aktif Üye
Soru: havyar yemek günah mı dinen bir sakıncası varmıdır acaba?
Cevap: Bilindiği gibi havyar, balık yumurtasıdır. Allah Teâlâ kara hayvanlarının aksine, suda yaşayan hayvanların helal olduğunu -hiçbir istisna koşmaksızın- şöyle bildirmiştir:

“Deniz avı ve onun yiyeceği size de, yolculara da bir geçimlik olarak helal kılınmıştır…” (Maide, 5/96)

Buna göre balıklar ve yumurtaları da helaldir. Hz. Peygamberden nakledilen hadislere göre balığın ölüsü de yasak kapsamına girmemektedir. Hz. Peygambere deniz suyunun hükmü sorulmuş, O da şöyle cevap vermiştir:

“Denizin suyu temiz; meytesi/ölüsü de helâldir.” (Muvatta, Tahâret, 12, Sayd, 12; Ahmed b. Hanbel, 2/237, 361, 378, 393; İbn Mâce, Tahâret, 38; Ebû Dâvûd, Tahâret, 41; Tirmizî, Tahâret, 52; Nesâî, Tahâret, 46, Miyâh, 4, Sayd, 35)
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
18B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst