Hatim Duası

naif
Moderatör
Hatim Duası, Türkçe Hatim Duası, hatim duası oku
kurani kerim.jpg
Örnek Hatim Duası
Elhamdü lillahi rabbil âlemin. Essalatü vesselamü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeîn. Vagfü anna vağfirlena verhamna ente Mevlana fensurna alel kavmil kâfirin.

Ey vücüdu ile kaim, sıfatı ile zahir, esrarı ile mevcud olan Allah’ım. Bizleri âlemi ervahta “elestü birabbiküm” hıtabına muhatap tutarak Müslüman olarak yarattın. Bizlere ihsan ettiğin bu büyük lütfundan son nefes dâhil ayırma ya Rabbi!

Ya Rabbi! Mülk senin saltanat senin istediğine verir istediğinden alırsın. Sana iman ettik ‘amentü billâh’ sana hamd ederiz ‘elhamdülillah’ peygamberimizdir ‘Muhammed Mustafa rasulullah.’

Ya Rabbi! Günahkâr ellerimizi açtık, huzuruna geldik. Sen hâkimlerin hâkimisin. Kapına gelen kulunu boş çevirmezsin. İşte bizde buna dayanarak “inneke fe ala hulukîn azim” hutbesinin sahibi, iki cihan serveri peygamber efendimiz hürmetine, Kur’an-ı Kerimde geçipte ehline malum olan
İsm-i Azam hurmetine, zahidler şehitler yüzü suyu hurmetine bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımıza tevbe ettik, tevbelerimizi kabul eyle. Rahmet deryanın içinde affı mağfiret eyle!

Ya Rabbi! Kıldığımız namazları, tuttuğumuz oruçları, verdiğimiz sadakaları velhasıl bütün ibadetlerimizi “fe tekabbelüha rabbüha bikabûlin” ayeti kerimesinin sırrına mazhar eyle ya Rabbi!

Ya Rabbi! Şu meclisi maneviyyede meal hata velkusur okunan Kur’an-ı azimüşşan’dan, getirilen salatü selamlardan, yapılan hayrü hasenattan hasıl olan ecir ve sevab-ı evvelen bizzat hulesa-i kâinat, hakkında “levlake levlak, lema halaktül eflak” ve şanında “ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin” buyrulan ve halen medine’nin nurlu bucağında yatan, her an milyonlarca ismi anılan, kimseye nasip olmayıpta bizlere ümmet olmak nasip olan, derdimizin dermanı, başımızın tacı, gönlümüzün ilacı, iki cihan güneşi, bundan 1400 küsür sene evvel Hira’da tek başına “La İlahe İllallah” dagvasını yaymak sureti ile cihanı kaplamış olan zulmet perdesini parçalayarak beşeriyyeti zulmetten nura gark eden, insanlık aleminin reisi, kainatın efendisi, insü cinnin nebisi, Allahü teala’nın sevgilisi, Makam-ı Mahmudun sahibi, eşrefül Kainat – kainatın en şereflisi ve sahibül mucizat olan peygamber efendimiz hz. Muhammed Mustafa’nın mübarek ruhlarına acizhane, zelilhane, fakirhane fakat halishane olarak hediye eyledik vasıl eyle Ya Rabbi!

Ya Rabbi! Yine hâsıl olan sevabı peygamberlerin evveli Hz. Âdem sefihullah ve ahiri bizim peygamberimiz iki cihan serveri Muhammed Mustafa (sav) bu ikisi ve bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçti ise cümlesinin ruhu makamına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi!

Yine hâsıl olan sevabı; Medine’den İstanbul’a teşrif eden Eba Eyyüb-el Ensari hz. Ve İstanbul’u küffar elinden kurtaran ve tarihimizin sayfalarını altın yazılar ile süsleyen, hepimizin kıyamette şefaatcisi olan İstanbul’un fatihi Fatih Sultan Mehmet Han Hz. Ve diğer kıymetdâr ecdadımızın ruhlarına da hediye eyledik vasıl eyle Ya Rabbi!

Yine hâsıl olan sevabı; Eshab-ı Kiram, Eshab-ı Güzin, Ensar-ı Muhacirin, Ezvac-ı Tahiratın, tabiîn ve tebe-ı tabiîninde ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi!

Yine hâsıl olan sevabı, Havva anamıza ve bu ana kadar gelmiş geçmiş bütün annelerin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle Ya Rabbi!

Asılları kesilmiş, nesilleri tükenmiş, ruhuna bir Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış veyahut kalıpta dünya zevkine dalmış, yokmu bana da bir Fatiha diye inim inim inleyenlerinde ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi!

Hâsıl olan sevabı, ev sahibi kardeşimizin ve buraya toplanmış olan cemaati müsliminin annesinden babasından akraba-i taallükatından ölmüşleri var ise onlarında ruhu makamlarına hediye eyledik vasıl eyle Ya Rabbi!

Okunan kelamüllah’ın nuru ile kabirlerini pür nur, makamlarını cennet, derecelerini yüksek eyle. Taksiratlarını af edip seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. Hasbelbeşer kabir azabına dücar olan var ise azaplarını kaldırıver ya Rabbi!

Ya Rabbi! Bizleri sana layık kul, habibine layık ümmet, anne ve babalarımıza hayırlı evlat eyle!

Ya Rabbi! Bizlere habibinin ahlakından, hz. Ebu Bekir efendimizin cömertliğinden, Hz. Ömer efendimizin adaletinden, Hz. Osman efendimizin hayâsından, Hz. Ali efendimizin bahadırlığından, Eyüp as’ın sabrından, İbrahim as’ın bereketinden, Yusuf as’ın güzelliğinden, İsmail as’ın itaatinden ihsan eyle!

Bizlere Haticetül Kübra validemizin zevcelik, Fatıma validemizin kerimelik, Aişe validemizin haya asaletini ihsan eyle!

Bizleri dünyada peygamber efendimize ziyaretci, ahrette peygamber efendimizi bizlere şefaatci, cennetü alada peygamber efendimize, eshab-ı kiram, eshab-ı Güzin, eshab-ı kehf, ezvac-ı tahirat’a, Fatımatüz-Zehra validemize, Hasan ve Hüseyin efendilerimize komşu olmayı cümlemize nasip eyle!

Bizleri dünyada vatansız, kabirde kefensiz, ahrette imansız bırakma!

Yeni doğan bebeklerimize hayırlı uzun ömürler, askere gidenlere hayırlı teskereler, evlenenlere huzurlu seneler, ölüm döşeğinde can çekişenlere ruhlarını kolay vermeyi nasip eyle!

Namaz kılmayan Mü’min kardeşlerimize namaz sevgisi, oruç tutmayanlara oruç muhabbeti, tesettürü olmayanlara tesettür, hayâsı olmayanlara hayâ, sabrı olmayanlara sabır ziyadeliği ihsan eyle!

Ya Rabbi! Bütün geçmişlerimize rahmet, geleceklerimize selamet, cümlemize iyi akıbetler ihsan eyle!

Dinimizi, imanımızı, ordumuzu, yurdumuzu her türlü düşman şerrinden muhafaza eyle!

Ya Rabbi! Fakirlik gelmeden zenginliğin, hastalık gelmeden sıhhatin ve ihtiyarlık gelmeden gençliğin kıymetini anlamayı nasip eyle!

Kur’an-ı Kerim’in okunduğu yerleri şer ehlinin kötülüklerinden muhafaza eyle!
Ev sahibi kardeşimiz her ne niyet ile okuttu ise, niyetini halis, dualarını kabul, mekânlarını huzur, makamlarını cennet, derecelerini yüksek eyle! Taksiratını af edip seyyiatını hasenata tebdil eyle!

Bu gün buraya toplandığımız gibi yarın mahşer gününde peygamber efendimizin ‘liva-ül hamd’ sancağı altında toplanabilmeyi cümlemize nasip eyle!

Ya Rabbel Âlemin! Bizler dua etmesini bilmiyoruz. Dualarımızı peygamber efendimizin yapmış olduğu dualar hürmetine, Kâbe’de “lebbeyk allahümme lebbeyk” diyen hacılar hürmetine, mübarek gün ve geceler hürmetine kabul eyle!

Sübhane rabbike rabbil ızzeti amma yesıfün. Veselamün alel mürselin. Velhamdü lillahi rabbil âlemin.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
18B
Üst