Hasr Suresi Her Sabah Ve Aksam Okunursa !!!>>

Rebel Angel Harbi Kız
Eûzü billâhi's-semî'il-alîmi mine'ş-şeytâni'r-racîm. Bismillâhirrahmânirrahîm. Hüvellâhüllezî la ilahe illâ hû, Alimü'l-gaybi ve'ş-şehâdeti, hüve'r-rahmânü'r-rahîm. Hüvellahüllezî la ilahe illâ hû. EI-melikü'l-kuddûsü's-selâmü'l-mü'minü'l-müheyminü'l-azîzü'l-cebbâru'I-müte-kebbir. Sübhânallâhi amma yüşrikûn. Hüvellâhü'l-hâliku'l-bâriü'l-müsavviru, lehü'l-esmâü'l-hüsnâ. Yüseb-bihu lehû mâ fi's-semâvâti ve'1-ardi ve hüve'l-azîzü'l-hakîm.


Mânası: "O, görüleni de görülmeyeni de bilen, kendisinden başka ilâh olmayan Allah 'tır. O, acıyıcı olandır, acıyandır. O, kendisinden başka ilâh olmayan, hükümrân çok kutsal, esenlik veren, güvenlik veren, görüp gözeten, güçlü, buyruğunu her şey e geçiren, ulu olan Allah'tır. Allah putperestlerin koştukları eşlerden münezzehtir. O, vareden, güzel yaratan, yarattıklarına şekil veren, en güzel adlar kendisinin olan Allah'tır. Göklerde ve yerde olanlar O 'nü teşbih ederler. O güçlüdür, Hakimdir"

Kim sabahleyin üç defa:

Eûzü billâhi's-semî'il alîmi mine'ş-şeytâni'r-racîm diyerek Sûre-i Haşr'in sonundan üç âyet okursa Allah Teâlâ onun için yetmiş bin melek vazifelendirir, akşama kadar ona dua ederler, o gün ölürse şehîd olarak ölür, akşamleyin bunu yapan da aynı derecededir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
439B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
45B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Üst