Harun Reşit Dönemi

Ömer
Yönetici
Abbasi Devleti'nin 5. ve en tanınmış halifesi. Abbasi Devleti (750-1228 ) Hz. Muhammed (s.a.v.)'in amcası Abbas'ın soyundan gelen Ebul Abbas tarafından kurulmuş olan hanedanlıktır. Abbasilere en güçlü dönemini yaşatacak olan Harun Reşid, 763 yılında doğmuştur. Babası Muhammed Mehdi'nin ölümünün ardından önce ağabeyi Hadi halife olmuş onun ölümünün ardından ise Harun Reşid halifeliği devralmıştır. 786 ve 809 yılları arasında Abbasi Devleti'nin hükümdarlığını yapmıştır. Onun halifelik devri Abbasi Devleti'nin en ihtişamlı dönemi olmuştur.

Bizans Devleti üzerine bazılarına bizzat kendisinin de katıldığı ve büyük önem verdiği seferler yapmıştır. Bu seferler sonucunda Ereğli, Tuvana ve daha birçok kaleleri fethetmiştir. O dönemdeki Bizans imparatoru Nikeforos barış istemiş, yapılan antlaşma sonucunda Nikeforos vergi ödemeyi kabul etmiştir. Harun Reşid, fethettikten sonra Tuvana'da bir cami inşa ettirmiştir.

Niğde ve Aksaray'ı fethetmiş, böylece Ankara'ya dek ilerlemiştir. Kıbrıs'a çeşitli seferler yapmış, pek çok ganimet elde etmiştir. Onun döneminde İranlı Bermeki ailesinin hakimiyetine son verilmiştir.

Harun Reşid, görevine başladığında Yahya bin Halid el-Bermeki'yi vezirliğe getirmiş ve ona geniş yetkiler vermiştir. Harun Reşid döneminde Abbasi Devleti en parlak dönemini yaşamış, gerek askeri gerek ticari yönden gerekse bilim ve sanat alanında çok önemi adımlar atılmış, medeniyet onun döneminde çok ilerlemiş, halk huzur ve refah içinde yaşamıştır. Harun Reşid, ilim ve sanata çok önem veren bir hükümdar olmuştur. Onun döneminde Bağdat şehri dünyanın en tanınmış ve görkemli şehirlerinden birisi haline gelmiştir. Ayrıca Harun Reşid dönemindeYunanca, Farsça ve diğer birçok dilde yazılmış bilim, fen ve felsefe kitapları Arapça'ya çevrilmiştir. Harun Reşid, 809 yılında Horasan'a çıktığı sefer sırasında hastalanıp vefat etmiştir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
M
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Misafir
M
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst