Hammurabi Kimdir

deep Harbi Aktif Üye
HAMMURABİ (MÖ 1793-MÖ 1750)
Babillilerin Sami silsilesinin altıncı kralı. MÖ 1793 ile MÖ 1750 yılları arasında yaşamıştır. O dönemde krallığa varis olmak isteyen ve bunun için mücadele veren ittifaklar vardı. Hammurabi de bu ittifaklardan birinin başındaydı. Uzun mücadelelerden sonra başa geçti. Daha sonra çevre ülkeleri egemenliği altına alabilmek için savaşlar yaptı. Bir süre sonra Babil'de birliği sağladı ve Mezopotamya'nın tamamını ele geçirerek, Suriye ve Elam civarını kapsayan bir imparatorluk kurdu. Güneydeki büyük sülalere de egemen oldu. Egemenliği altında bulunan ülkeler arasında hukuk, dil ve kültür birliği sağladı. İmparatorlukta bayındırlık işlerine önem verdi. Ekonomi ve ticareti geliştirdi. MÖ 2050'ye doğru Babil kentine yerleşti. Ülkesini mutlak monarşi ile yönetti. Babil Krallığı'nı büyük bir imparatorluğa dönüştüren Hammurabi'dir. Aynı zamanda Babil İmparatorluğu'nun ilk imparatorudur. Hammurabi tarihte yer alan en eski yasa ve yönetim kuralları olan Hammurabi Kanunlarını hazırlatmıştır. Bu kanunları bir dikme taş üstüne kazdırmıştır. Arkeolog Jean Vincent Scheil'in 1901'de Irak'ta bulduğu ve Fransa'ya getirdiği Hammurabi Kanunlarının yazılı bulunduğu stel, halen Louvre Müzesi'nde sergilenmektedir. 2 metre civarındaki silindir şeklindeki bir taşın yüzeyine çivi yazısı ile yazılmış bulunan kanunlar, 282 maddeden oluşur, ancak içlerinden otuz madde şu an okunamayacak durumdadır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Üst