hacıbektaşa gelen varmı?

XİLAX HaRbİ KıZ
hacıbektaş

arkadaşlar nevşehirin güzelim tarihi ilçesi hacıbektaşa gelen yada merak eden varmı?
 
Son düzenleme:
XİLAX HaRbİ KıZ
Hacıbektaş ilçesinin ve bölgesinin; İç Anadolu'nun birbirine komşu ve yakın İl ve İlçelerinin tarihi le hemen hemen aynı olup, bu il ve ilçelerin tarihinden ve gerçeğinden farklı değildir. Aynı kaderi, tasayı ve kıvancı birlikte paylaşmışlardır.
ilçemizin tarihini Türklerin Anadolu'ya yurt edinmelerinden, yani 1071 tarihinden önceki ve sonraki diye anlatmamız daha doğru olacaktır. Türklerin Anadolu'ya yerleşmeden önceki Hacıbektaş ve çevresi­nin tarihini anlatmaya çalışırsak; Anadolu'nun tarihi incelendiğinde sayısız medeniyetlere beşiklik yapmış Dünyanın en zengin tarihine, kültürüne sahip büyük ve eşsiz kapalı ve açık, doğal müze özelliği taşır. Ha­cıbektaş Üçeside Anadolu Yarımadası'nın merkezinde bulunması ilçenin ve yöresinin çok çeşitli medeni yetlere sahne olduğunu ve çok zengin tarihe sahip olduğu görülmektedir.
1967 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih-Coğrarya Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kemal BALKAN başkanlığındaki bir heyet tarafından, Hacıbektaş ilçe Merkezinde bulunan Suluca Karahöyökün arkeologlar tarafından kazılması sonucunda; çeşitli kültür kalmtdannm bulunduğu elde edilen arkeolojik buluntularm M.ö. yıllara ve ötesine dayandığını göstermektedir. Bu kültür kalıntıları tarihi sırasına göre; Eski Tunç Çağı: M.Ö. 3000-2000, Asur Ticaret Kolonileri Çağı M.Ö. 1950-1800, Hitit Çağı M.Ö. 1800-1200, Firig Medeniyeti: M.Ö. 1200-650, Geç Hitit-Helenistik-Galat Çağı: M.Ö. 620-200, Geç Roma Devri: M.Ö. 2. yüzyıl M.S. 4. yüzyü olarak tesbit edilmiş ve buradan çıkarılan göz kamaştırıcı eserler arkeolojik buluntu lar, bu merkezin ne kadar zengin ve köklü medeniyetlere ev sahipliği yaptığım göstermektedir.
Hacı Bektaş Veli'nin Hacim Köy'e (Suluca Karahöyük) gelmeden önceki ilçenin tarihini böylece ta­saca özetledikten sonra, Türklerin Anadolu'yu yurt edindikten sonraki Hacıbektaş İlçesinin tarihi şöyle özetleyebılız.
Hacıbektaş İlçesi XIII. yüzyılın ilk yarısında 7 hanelik küçük bir köydür. Hacı Bektaş Veli Anadoluya Anadolu Selçuklu Devletinin kötü yönetimi sonunda Türk birlik ve beraberliğinin bozulma durumuna gelmesi yönetimin parçalanmaya yüz tuttuğu bir dönemde, Ahmet Yesevi Ocağı'nda görevlendirilerek Türk birlik ve beraberliğini yeniden inşa etmek amacıyla 7 hanelik Hacım Köyüne gelmiştir.Anadolu Selçuklularının 1243 yılında Moğollar tarafından yıkılması nedeniyle Hacıbektaş ve çevresi Kırşehir, Nevşehir Bölgesi Moğol hakimiyetine geçmiş, Moğollarla uzlaştırıcı konumda bulunan Nurettin Caca bu bölgeye tayin edilmiş, Yunus Mukremin tarafından kurulmuştur.

Hacı Bektaş Veli yaşamı ve kerametlerini konu alan Velayetnameye göre ise, Hacı Bektaş Veli Hora­san'dan Kırşehir'deki Suluca Karahöyük'e güvercin (barışçı ve mazlum yaratık) timsali üe geldiğini ve ilk mûridlerini burada toplayarak, toplantı yaptığı höyük olarak, yer olarak önemli bir manevi değer taşır. Ha­cı Bektaş Veli'nin Hacim Köy'e gelmesinden sonra burarım ismi Suluca Karahöyük olarak değişir.
İlçenin bulunduğu yer ve yöresine, Anadolu Selçuklu Beyliklerinden Dulkadiroğulları, Eretna ve Ka-ramanoğulları Beylikleri çeşitli zamanlarda birbirinden eldeğiştirerek hakim oldukları, tarihi kaynaklar­dan anlaşılmaktadır. Daha sonra Osmanlı Devleti hakimiyetine dahil olmuştur.
Ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin, Seyahatnamesi (c.5.s.54)'nde bahsettiğine göre; "Hacı Bektaş Veli'nin" izniyle devlet Ertuğmla doğrulup, nice fetih ve fütuhat ederek, az müddette "Söğütçük" nâm kasabada devlet oğlu "Osman Han" teveccüh etmiş, sikke ve hutbe ile "Padişâh-i Müstakil" olmuştur. Cümlesinden anlaşılacağına göre; Hacı Bektaş Veli'nin; Osmanlı Devletinin müstakil Devlet ve Padişahlık, olması, Yeni­çeri Ocağı'nın kuruluşu piri olması ve bu ordunun ilk nüvesini dualaması, Osmanlının kendi adına ilk pa­ra basımı komisyonu içerisinde bulunması bakımından çok büyük ve önemli katkısı olduğu görülmekte­dir.
Ünlü düşünür Hacı Bektaş Veli'nin gelmesiyle Suluca Karahöyük'ün çehresi değişir, önemi artar. Der­gahım burada kurması ve düşüncelerini buradan yayması Suluca Karahöyük'ün önemini gittikçe artırmış, felsefesi yurt sınırlarım aşmıştır. Hacı Bektaş Veli'nin Hak'ka yürümesiyle Suluca Karahöyük'ün ismi Hacıbektaş olarak değişir ve tarihe geçer. Hacıbektaş daha sonra önemli bir tarihi ve kültür merkezi haline gelmiştir.
Hacıbektaş yerleşim birimi olarak 1541 yılında Niğde'ye bağlı Nahiye (Bucak) durumundayken 1854 yılında Belediye teşkilatı kurularak bir belde, kasaba haline gelmiş, kasaba olduğu tarihten itibareı Hacıbektaş Kırşehir îline bağlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonra ilçeye yol, su, okul ve iletişim gibi alt yapıların gelme kasaba genişler ve büyür. Bu nedenle, Bakanlar Kurulu'nun 12.12.1947 tarih ve 21454 sayılı kararıyla 01.01.1948 tarihinde Hacıbektaş Kasabası, îlçe haline getirilir ve ilçe teşkilatı kurularak Kırşehir İline bağlı kalır.
Daha sonra 24.07.1954 tarihinde Nevşehir'in il olması nedeniyle Hacıbektaş ilçesi Kırşehir'den alınarak Nevşehir Hine bağlanmıştır. Küçük ve modern yapısıyla gelişmeye büyümeye açık bir ilçedir.
 
XİLAX HaRbİ KıZ
bi senelik konu hortlomış yaa:D :eek:
ama rayofhope unutulcak şenirmi hiçç :rolleyes::rolleyes::gozyasi:
nese bi ara tüm formu toplicam newsenir yolcusu kalmasıııııınnn
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
18
Görüntülenme
6B
Üst