Göğüm gızıla boyandı

nesrin Yeni Üye
Göğüm gızıla boyandı
Gardaş bugün göğüm gızıla boyandı
Gavmim hısmım uyurda
Hasmım gapıma dayandı
Her yanım kor ateşler içinde gardaş
Lakin
Ağustosta tutan buz menem

Sıladan ayrı düşen
Gurbet menem , yad menem, el menem
Bilirem ki artık üveyem
Her ne kadar desem de
"Öz menem, öz menem"

Naçar galmışam yar ile
Feryadım ah-u zar ile
Satılıram , satılıram gardaş
Üç guruş kar ile
Bezirgan dilinde söz menem

Dilim mahzun
İlim garip
Yurdum harap
Unutulan yüz menem

Çehrem yanıh
Hanem yanıh
Türküm yanıh
Yanan menem,köz menem..

Gara zındanlara atılıram
Ne suçum bilirem, ne günahım
Boğazdan çıkmadan ahım
Mazlumlar sürüsüne gatılıram
Irlanıram, horyat menem
Türkü menem ,söz menem

Kükrerem bazan delice
Hallarım Osman'ca Ali'ce
Benzerem iki başlı kılıca
! Şahan menem, baz menem

Ağıt olup yahılıram,
Köküm keserler yıhılıram
İbret olup bahılıram
Nazar değen göz menem

Aç bak hele bir tarihi
Süleymaniye, Erbil menem,
Diyala ve Musul menem
Altunköprü'yle hemhal olmuşam
Yani gardaş yani
Kerkük menem Türk- menem
TÜRKMEN'EM...... Kaynak: Yavuz Bal
 
Üst