Genel türk tarihi

SüKuN Harbi Aktif Üye
Genel türk tarihi
• Anayurtta kurulan ilk uygarlıklar
• Anav kültürü: orta asyanın en eski kültürüdür
• Afanasyevo kültürü: türklerin en eski kültürüdür.
• Andronova kültürü : orta asya kültürünün en geniş alana yayılanıdır.
• Karasuk kültürü: orta asya uygarlıklarında demir ilşk defa bu kültürüde işlenmiştir.
• Tagar kültürü: o bölgedeki kültürlerin en gelişmiş olanıdır.(abakan bölgesi)
• KÜLTÜR MERKEZLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
• Bozkır kültürü
• Göcler kac cesittir? Ve nelerdir?
• 2 çeşittirmilattan önce-milattansonra olmak üzere
milattan önceki türk göçleri: türklerin kalabalık gruplar halinde çin’in kuzey batısındaki kansu ve ordos bölgelerine göç etmişlerdir. Bir kısmıda iran üzerinden gecerek mezopotamyaya
MİLATTAN SONRAKİ TÜRK GÖÇLERİ
Daha çok güney ve batı yönlerine olmuştur. Güneye göç edenler çin içine yerleşerek çeşitli devletler kurdular.batıya süren türk göçleriyse ; orta macaristana kadar devam etti. Burada hunlar , avarlar , bulgarlar ,macarlar avrupada devletler kurdular. Bunların bir kısmı ise afganistan ve kuzey hindistan’a yerleserek akhunlar devletini kurdular.
Sonuçları:
Göç edilen yerler türklerin etkisi altına alınmıştır.
Büyük roma imp. Parcalanmasına yol acar. Yeni kültürler olusur.
İSKİTLER(SAKALAR)
Tarihteki önemli rolleri: türklerin tarihteki en önemli rolleri; altın ve gümüşten at koşum takımları kemer tokaları yapmlaraı.bütün asyaya egemen oluşlardır.
Hunların en onemli özellikleri nedir?
Türk-çin münasebetleri ilk defa bu dönemde başlamıştır.
METEHAN ‘IN TARİHTEKİ ÖNEMİ;
Türk topluluklarını ilk defa kendi yönetimi altıda toplamıştır
Orduya onem verilmiştir . örnek alınacak bir ordu kurmuştur.
METE-DÖNEMİNDE TÜRK ÇİN İLİŞKİLERİ
Çindeki iktidar mücadelerinden yaralanmıştır.
HUNLULARIN PARCALANMA SEBEBİ
Çinlilerin türkler üzerine uyguladıklaı politika.
Hunluların türkler üzerindeki etkisinin kaybolması.
İpek ve vergini kesilmesi.
KAVİMLER GÖÇÜ
Hunluların parcaşlanmasıyla goce baslamaları sonucunda;
Avrupa ya ve doguya ilerleyen türklerin göçü ile tüm kavimler göç etmeye başlamışlardır.
SONUÇLARI
1. Avrupa yüzyıla yakın bir süre karısıklık içinde kalmıstır.
2. bazı tarihcilere göre ilkçag sonu-orta cag baslangıcı sayılmaktadır
avrupadaki kavimlerin birbirleriyle kaynasması sonucu yeni kültürler oluşmuştur.
AVRUPA HUN TARİHTEKİ EN BELİRGİN ÖZELLİGİ NEDRİ?
Türk tarihinde ilk yazılı antlaşmayı yapmışlardır(bizanslılarla)
ATİLANIN İÇ VE DIŞ POLİTİKASI NEDir?
AKHUNLAR KİM TARAFINDAN NEREDE KURULUMUŞTUR?
Semerkant dolaylarında kün han tarafından kurulmuştur.
AKHUNLARIN TARİHTEKİ EN ÖNEMLİ ÖZELLİGİ NEDİR???
???
GÖKTÜRKLERİN TÜRK TARİHİNDEKİ ÖNEMİ NEDİR
VE YERİ NEDİR?
Türk adıyla kurulan ilk devlettir.
Orta asyada bulunan en geniş topraklara sahip olan türk devleti olarak tarihe geçmiştir.
GÖKTÜRKLER KİM TARAFINDAN NEREDE KURULMUŞTUR?
Bumin kagan tarafından ötükende kurulmuştur.
GÖKTÜRKLERİN YIKILIŞ SEBEBİ NEDİR?
Tapo kaganın budizmi kabul etmesi sonucu halkın ve diger boy beyinin tepkisini çekmiştir.
2.GÖKTÜRK DEVLETİ KİM TARAFINDAN KURULMUŞTUR?
kutluk kagan tarafından kurulmuştur
ÇİN POLİTİKASI
Çin hatunlarını türk beyleriyle evlendirilerek türklerin iç işlerine karısarak içeri ajan sokuyorlardı.
2.GÖKTÜRK KiM TARAFINDAN YIKILMIŞTIR
bilge kaganın ölümü üzerine yerine gecenler iyi idare edemediler devleti ve yıkıldı.
UYGURLARIN TARİTEKİ EN BELİRGHİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?
Çinliler tarafından kurulmuştur
TALAS SAVAŞI?
Uygurlarla ve müslüman araplarla yapılmıştır.
TÜRK HÜKÜMDARLARININ baska dinlere kabul olmaları sonucu türklerin hayatını ne yönden etkilemiştir?
Halkın yasayısına farklı bir yasayıs tarzı getirmesi halkı ayaklandırmıştır ve devlet zayırflamaktadır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst