Genel Muhasebe 1 Final Ders Notları

GENEL MUHASEBE DERSİ DERS NOTLARI
VİZE SONRASI

Katma Değer Vergisi ( KDV )

İşletmelerin ticari işlemlerinde ( mal veya hizmet alım satımlarında ) ortaya çıkan katma değer üzerinden vergi alınır. KDV işlemleri işletmelerde aylık olarak yapılır. İşletmenin bir ay içerisinde aldığı mal ve hizmetler karşılığında ödediği tutarın belli bir yüzdesi kadar KDV ödenir. Öte yandan işletmenin ay içerisinde yaptığı mal ve hizmet satışları karşılığında tahsil ettiği tutarın belli bir yüzdesi kadarda KDV tahsil edilir. Dolayısıyla bir ayın sonunda ödenen ve tahsil edilen KDV tutarları ortaya çıkar.

Ödenen KDV'ler ➡ 191 İndirilecek KDV Hesabı
Tahsil edilen KDV'ler ➡ 391 Hesaplanan KDV Hesabı

Ay sonunda;

391 Hesaplanan KDV > 191 İndirilecek Hesabından ise devletin işletmede parası kalmış demektir. Bu fark 360 ödenecek vergi ve fon hesabına aktarılır ve ilerleyen ayın 26'sına kadar ödenir.

391 Hesaplanan KDV < 191 indirilecek Hesabından ise işletmenin devletten alacağı var demektir. BU fark 190 Devreden KDV hesabına aktarılır ve izleyen ayın hesaplanan KDV'sinden düşülmek için bu hesapta tutulur.

ÖRNEK-

X İşletmesinin Ocak Ayı Ticari işlemleri ( + % 10 KDV )​
1​
Peşin mal alışı
36.000​
2​
Kredili mal satışı
29.000​
3​
Peşin mal satışı
30.000​
4​
Banka kredisiyle taşıt alımı
70.000​
5​
Kalorifer bakımı için ödeme
6.000​
6​
Kırtasiye malzemesi alımı
4.000​
7​
Senetle mal satışı
80.000​
8​
Çekle mal satışı
110.000​
9​
Reklam gideri ödemesi
7.000​
10​
Senetle mal alışı
8.000​
11​
% 10 KDV dahil 110.000 TL'ye mal alışı
110.000​

Altı çizgililer alacak sütununa tekabül ediyorBorçAlacak
1 Peşin Mal Satışı153
191
100
Ticari Mallar
İndirilecek KDV Hesabı
Kasa Hesabı
36.000
3.600
39.600
2 Kredili Mal Satışı120
600
391
Alıcılar Hesabı
Yurt İçi Satışlar Hesabı
Hesaplanan KDV Hesabı
31.90029.000
2.900
3 Peşin Mal Satışı100
600
391
Kasa Hesabı
Yurt İçi Satışlar Hesabı
Hesaplanan KDV Hesabı
33.00030.000
3.000
4 Taşıt Alımı254
191
300
Taşıtlar Hesabı
İndirilecek KDV Hesabı
Bankalar Hesabı
70.000
7.000
77.000
5 Bakım Ödemesi632
191
100
Genel Yönetim Giderleri Hesabı
İndirilecek KDV Hesabı
Kasa Hesabı
6.000
600
6.600
6 Kırtasiye Malzemesi632
191
100
Genel Yönetim Giderleri Hesabı
İndirilecek KDV Hesabı
Kasa Hesabı
4.000
400
4.400
7 Senetle Mal Satışı121
600
391
Alacak Senetleri
Yurt İçi Satışlar Hesabı
Hesaplanan KDV Hesabı
88.00080.000
8.000
8 Çekle Mal Alışı101
600
391
Alınan Çekler
Yurt İçi Satışlar Hesabı
Hesaplanan KDV Hesabı
121.000110.000
11.000
9 Reklam Gideri Ödeme631
191
100
Paz.Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı
İndirilecek KDV Hesabı
Kasa Hesabı
7.000
700
7.700
10 Senetle Mal Satışı153
191
321
Ticari Mallar Hesabı
İndirilecek KDV Hesabı
Borç Senetleri Hesabı
8.000
800
8.800
11 Peşin Mal Alışı153
191
100
Ticari Mallar
İndirilecek KDV Hesabı
Kasa Hesabı
100.000
10.000
110.000
12 - Diğer391
191
360
Hesaplanan KDV Hesabı
İndirilecek KDV Hesabı
Ödenecek Vergi ve Fon Hesabı
24.90023.100
1.800

191 İndirilecek KDV Hesabı391 Hesaplanan KDV Hesabı
BorçAlacakBorçAlacak
(1) 36.000(2) 2.2900
(4) 7.000(3) 3.000
(5) 600(7) 8.000
(6) 400(8) 11.000
(9) 700
(10) 800
(11) 10.000
23.10024.900

360 Ödenecek Vergi ve Fon Hesabı
BorçAlacak
(12) 1.800
1.800

Hesaplanan KDV : 24.900
İndirilecek KDV: 23.100
-
-----------------------------
1.800 TL (360 Ödenek Vergi ve Fon Hesabı)

Ticari Mal Hareketleri

Bir ticari malın fabrika çıkışı ile müşteri firmanın mağazasına girişine kadar olan süreçte bazı harcamalar yapılabilir. Nakliye, sigorta, gümrük vergisi, hamaliye gibi giderler alınan malın maliyetini arttırıcı unsurlardır. Bu sebeple bu tür harcamaların ticari mallar hesabına yazılarak malın maliyetine eklenmesi gerekir. Bu giderler için yapılan KDV ödemeleri ise yine ayrıca 191 indirilecek KDV hesabına yazılacaktır.

ÖRNEK.

X İşletmesinin Ticari işlemleri (KDV: % 10 )​
1
Peşin mal alışı
26.000 + KDV​
2
Malın nakliyesi için x nakliye firmasına ödenen tutar
3.000 + KDV​
3
Malın taşınmasındaki risklere karşı sigorta prim ödemesi
1.000​
4
Kredili mal satışı
32.000 + KDV​
5
Peşin mal satışı
7.000 + KDV​

Altı çizgililer alacak sütununa tekabül ediyorBorçAlacak
1 Peşin Mal Alışı153
191
100
Ticari Mallar
İndirilecek KDV Hesabı
Kasa Hesabı
26.600
2.600
28.600
2 Nakliyat Firması153
191
100
Ticari Mallar
İndirilecek KDV Hesabı
Kasa Hesabı
3.000
300
3.300
3 Prim Ödemesi153
100
Ticari Mallar
Kasa Hesabı
1.0001.000
4 Kredili Mal Satışı120
391
600
Alıcılar Hesabı
Hesaplanan KDV Hesabı
Yurt İçi Satışlar Hesabı
35.2003.200
32.000
5 Peşin Mal Satışı100
391
600
Kasa Hesabı
Hesaplanan KDV Hesabı
Yurt İçi Satışlar Hesabı
7.700700
7.000

Alış İadeleri

işletmenin aldığı malın bir kısmını değişik sebepler dolayısıyla iade etmesi durumunda iade işlemine uygun olarak kayıt yapılır. Ancak muhasebe kayıt düzeni açısından bir iade faturası düzenlenmesi gerekir. İşletmenin düzenlediği faturalarda kullandığı KDV genellikle hesaplanan KDV'dir. Ay sonunda faturaların ( satış ) toplamı ile hesaplanan KDV toplamı arasında oransal bir ilişkinin bulunması gerekir. Söz konusu oran KDV oranıdır. Bu oransal ilişkinin bozulmaması için iade ile ilgili muhasebe kaydından mal çıkışı sanki mal satılıyormuş gibi varsayılarak hesaplanan KDV kullanılarak yapılır.

ÖRNEK:

İşletme daha önce aldığı malın 50.000 TL'lik kısmını iade ederek tutarım peşin olarak almıştır. Yevmiye kaydını yapınız.
Altı çizgililer alacak sütununa tekabül ediyorBorçAlacak
1100
153
391
Kasa Hesabı
Ticari Mallar Hesabı
Hesaplanan KDV Hesabı
55.00050.000
5.000

Satış İşlemleri

İşletmelerin mal satışlarında bazen müşterinin mağazasına teslim şeklinde ek harcama gerektiren faaliyetler söz konusu olur. Rekabet, müşteri kazanma, müşteriyi sürekli klima gibi işletmenin satışını arttırmak amacıyla yaptığı her tür harcama 631 Pazarlama satış ve dağılım giderleri hesabına yazılır. Bunun yanı sıra benzer sebeplerle bazen müşterilere iskonto uygulanabilir. Müşterilere uygulanan bu tür iskontolar 611 satış iskontoları hesabına yazılır. Müşterilerin işletmeden aldıkları malın bir kısmını veya tamamını işletmeye iade etmeleri durumunda 610 satış iadeleri hesabına kayıt yapılır. Bu tür kayıtlar genellikle belli bir kotayı aşan müşterilere nakit olarak prim verilmesi şeklinde görülmektedir.

ÖRNEK:

X İşletmesinin Ticari İşlemleri (KDV: % 10 )​
1​
Peşin mal satışı
47.000 + KDV​
2​
Satılan malın taşıma gideri
3.500 + KDV​
3​
Satılan malın 4.000 TL'lik kısmı iade adilmiş tutan nakit
4.000 + KDV​
4​
Yıl sonunda bir müşteriye çok mal aldığı için 3.000 TL'Iik iskonto yapılarak tutan nakit olarak ödenmiştir
3.000 + KDV​

Altı çizgililer alacak sütununa tekabül ediyorBorçAlacak
1 Peşin Mal Alışı100
391
600
Kasa Hesabı
Hesaplanan KDV Hesabı
Yurt İçi Satışlar Hesabı
51.7004.700
47.000
2 Taşıma Gideri631
191
100
Paz. Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı
İndirilecek KDV Hesabı
Kasa Hesabı
3.500
350
38.500
3 Satış İadesi610
191
100
Satış İadeleri Hesabı
İndirilecek KDV Hesabı
Kasa Hesabı
4.400400
4.000
4 Satış İskontosu611
191
100
Satış İskontoları Hesabı
İndirilecek KDV Hesabı
Kasa Hesabı
3.000
300
3.300

Not: İskonto olarak yapılan ödemelerde ödemenin muhasebe kayıtlarına girebilmesi için bir belgenin bulunması gerekir. Bu belge müşteriden alınan hizmet faturasıdır.

ÖRNEK:

X İşletmesinin Ocak Ayı Ticari İşlemleri ( + % 10 KDV )​
11 OcakPeşin mal alışı35.000+ KDV
24 OcakAlış iadesi4.000+ KDV
311 OcakPeşin mal satışı44.000+ KDV
411 OcakSatılan malın gönderilmesi için X nakliyat firmasına ödeme5.000+ KDV
516 Ocak11 Ocak'ta yapılan satıştan iade3.000+ KDV
618 Ocak1 Ocak'ta alınan mal için satıcı firmanın iskonto uygulaması1.000
720 OcakKredili mal alışı30.000+ KDV
820 OcakAlınan malın taşınması için ABC nakliyat firmasına ödeme2.500+ KDV
923 OcakÇekle mal satışı16.000+ KDV
1026 OcakKredili mal satışı24.000+ KDV
1130 Ocak26 Ocak satışı için müşteri firmaya %10 iskonto uygulaması
( bedel müşteri firmanın hesabından düşülınüştür)
İskonto
1231 OcakÇekle mal alışı32.000+ KDV

istenen:
İşletmenin yevmiye kaydını yapınız?
KDV, ticari mal ve satış ile ilgili büyük defter kaydım yapınız ?
Brüt satış kârını ve faaliyet kârını hesaplayınız ?

Not: Dönem sonu mal mevcudu 50.000

153 Ticari Mallar Hesabı600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
BorçAlacakBorçAlacak
(1) 35.000(2) 4.00(3) 44.000
(7) 30.000(6) 1.000(9) 16.000
(8) 25.000(14) 44.500(10) 24.000
(12) 32.000
99.50049.50084.000

191 İndirilecek KDV391 Hesaplanan KDV
BorçAlacakBorçAlacak
(1) 3.500(13) 10.750(13) 8.800(2) 400
(4) 500(3) 4.400
(5) 300(9) 1.600
(7) 3.000(10) 2.400
(8) 250
(12) 3.200
10.75010.7508.8008.800

610 Satış İadeleri Hesabı611 Satış İskontoları Hesabı
BorçAlacakBorçAlacak
(5) 3.000(11) 2.400
3.0002.400

631 Paz. Sat. Dağ. Gid. Hesabı621 Satılan Malın Maliyeti
BorçAlacakBorçAlacak
(4) 5.000(14) 44.500
5.00044.500

190 Devreden KDV
BorçAlacak
(13) 1.950
1.950

Not: Mal alışı ile ilgili giderler ticari mallar hesabının borcuna satışlarla ilgili giderler ise 631 pazarlama satış ve dağıtım giderleri hesabına yazılır. Satışlarda ise iadeler 610 satış iadeleri iskontolar 611 satış iskontoları hesabına yazılır.

Altı çizgililer alacak sütununa tekabül ediyorBorçAlacak
1 Ocak
1 Peşin Mal Alışı
153
191
100
Ticari Mallar
İndirilecek KDV Hesabı
Kasa Hesabı
35.000
3.500
38.500
4 Ocak
2 Alış İadesi
100
153
391
Kasa Hesabı
Ticari Mallar
Hesaplanan KDV Hesabı
4.4004.000
400
11 Ocak
3 Peşin Mal Satışı
100
391
600
Kasa Hesabı
Hesaplanan KDV Hesabı
Yurt İçi Satışlar Hesabı
48.4004.400
44.000
11 Ocak
4 Satılan Malın Gön.
631
191
100
Paz. Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı
İndirilecek KDV Hesabı
Kasa Hesabı
5.000
500
5.500
16 Ocak
5 Satış İadeleri
610
191
100
Satış İadeleri
İndirilecek KDV Hesabı
Kasa Hesabı
3.000
300
3.300
18 Ocak
6 İskonto Uygulaması
100
153
Kasa Hesabı
Ticari Mallar
1.0001.000
20 Ocak
7 Kredili Mal Alışı
153
191
320
Ticari Mallar
İndirilecek KDV Hesabı
Satıcılar
30.000
3.000
33.000
20 Ocak
8 Nakliyat Firması Öde.
153
191
100
Ticari Mallar
İndirilecek KDV Hesabı
Kasa Hesabı
2.500
250
2.750
23 Ocak
9 Çekle Mal Satışı
101
391
600
Alınan Çekler
Hesaplanan KDV Hesabı
Yurt İçi Satışlar Hesabı
17.6001.600
16.000
26 Ocak
10 Kredili Mal Satışı
120
391
600
Alıcılar Hesabı
Hesaplanan KDV Hesabı
Yurt İçi Satışlar Hesabı
26.4002.400
24.000
30 Ocak
11 Satış İskontosu
611
120
Satış İskontoları Hesabı
Alıcılar Hesabı
2.4002.400
31 Ocak
12 Çekle Mal Alışı
153
191
103
Ticari Mallar
İndirilecek KDV Hesabı
Verilen Çekler
32.000
3.200
35.200
13391
190
191
Hesaplanan KDV Hesabı
Devreden KDV Hesabı
İndirilecek KDV Hesabı
8.800
1.950
10.750
14621
153
Satılan Malın Maliyeti Hesabı
Ticari Mallar Hesabı
44.50044.500

Hesaplanan KDV : 8.800 İndirilecek KDV : 10.750

Hesaplanan KDV < İndirilecek KDV olduğu için

+ 10.750 - 8.800 = 1.950 TL + 190 Devreden KDV

STMM Hesaplanması

Ticari Mallar Hesabının Borç Tarafı Toplamı​
99.500
-(Ticari Mallar Hesabının Alacak Tarafı Toplamı)​
-5.000
Satışa Hazır Malın Maliyeti​
94.500
Dönem Sonu Mal Mevcudu​
-50.000
STMM​
44.500

Brüt Satış Kârı = Net Satışlar - STMM
Net Satışlar = Satışlar - (İade + İskontolar)
Net satışlar = 84.000 - (3.000 + 2.400)
Net Satışlar = 78.600 TL
Brüt satış Kârı = 78.600 - 44.500 = 34.100
Faaliyet Kârı = Brüt Satış Kârı - Faaliyet Giderleri
Faaliyet Kârı = 34.100 - 5.000 = 29.100

ÖRNEK:

X İşletmesinin Ocak Ayı Ticari işlemleri ( + % 10 KDV )​
1
1 OcakKredili mal alışı
62.000+ KDV​
2
4 OcakAlış iadesi
6.000+ KDV​
3
11 OcakPeşin satış
48.000+ KDV​
4
11 OcakSatılan malın gön. için X nakliyat firmasına yapılan ödeme
7.000+ KDV​
5
16 Ocak11 Ocak'ta yapılan satıştan iade
6.000+ KDV​
6
18 Ocak1 Ocak'ta alınan mal için satıcı firmanın %10 iskonto uygula
İskonto​
7
20 OcakKredili mal alışı
54.000+ KDV​
8
20 OcakAlınan malın taşınması için ABC nakliyat firmasına ödeme
6.500+ KDV​
9
23 OcakÇekle mal satışı
58.000+ KDV​
10
26 OcakKredili mal satışı
60.000+ KDV​
11
30 Ocak
26 Ocak satışı için müşteri firmaya %15 iskonto uygulaması
( bedel müşteri firmanın hesabından düşülmüştür)​
İskonto​
12
31 OcakÇekle mal alışı
31.000+ KDV​
13
31 OcakOfis ve depo kirası
19.000​

istenen:
  1. İşletmenin yevmiye kaydını yapınız ?
  2. KDV, ticari mal ve satış ile ilgili büyük defter kaydım yapınız ⁹
  3. Brüt satış kanın ve faaliyet kârını hesaplayınız ?
Not: Dönem sonu mal mevcudu 31.000

ÇÖZÜM:

153 Ticari Mallar Hesabı600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
BorçAlacakBorçAlacak
(1) 62.000(2) 6.000(3) 48.000
(7) 54.000(6) 6.200(9) 58.000
(8) 6.500(10) 60.000
(12) 31.000(15) 110.300
153.50012.200
166.000

191 İndirilecek KDV391 Hesaplanan KDV
BorçAlacakBorçAlacak
(1) 6.200(14) 16.650(14) 17.200(2) 600
(4) 700(3) 4.800
(5) 600(9) 5.800
(7) 5.400(10) 6.000
(8) 650
(12) 3.100
16.65017.200

610 Satış İadeleri Hesabı611 Satış İskontoları Hesabı
BorçAlacakBorçAlacak
(5) 6.000(11) 9.000
6.0009.000

631 Paz. Sat. Dağ. Gid. Hesabı632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı
BorçAlacakBorçAlacak
(3) 7.000(13) 19.000
7.00019.000

621 Satılan Malın Maliyeti Hesabı360 Ödenecek Vergi ve Fon Hesabı
BorçAlacakBorçAlacak
(15) 110.300(14) 550
110.300550

Hesaplanan KDV : 17.200
İndirilecek KDV : 16.650

Hesaplanan KDV > İndirilecek KDV olduğu için

➡ 17.200 - 16.650 = 550 TL ➡ 360 Ödenecek Vergi ve Fon Hesabı

STMM Hesaplanması
Ticari Mallar Hesabının Borç Tarafı Toplamı​
153.500​
-(Ticari Mallar Hesabının Alacak Tarafı Toplamı)​
-12.200​
=Satışa Hazır Malın Maliyeti​
141.300​
Dönem Sonu Mal Mevcudu​
-31.000​
STMM​
110.300​

Brüt Satış Kârı = Net Satışlar - STMM
Net Satışlar = Satışlar - (iade + İskontolar)
Net satışlar = 166.000 - (6.000 + 9.000)
Net Satışlar = 151.000 TL
Brüt satış Kârı = 151.000 * 110.300 = 40.700
Faaliyet Kârı = Brüt Satış Kârı - Faaliyet Giderleri
Faaliyet Kârı = 40.700 - 26.000 = 14.700

Altı çizgililer alacak sütununa tekabül ediyorBorçAlacak
1 Ocak
1 Kredili Mal Alışı
153
191
320
Ticari Mallar
İndirilecek KDV Hesabı
Satıcılar
62.000
6.200
68.200
4 Ocak
2 Alış İadesi
100
153
391
Kasa Hesabı
Ticari Mallar
Hesaplanan KDV Hesabı
6.6006.000
600
11 Ocak
3 Peşin Mal Satışı
100
391
600
Kasa Hesabı
Hesaplanan KDV Hesabı
Yurt İçi Satışlar Hesabı
52.8004.800
48.000
11 Ocak
4 Satılan Malın Gön.
631
191
100
Paz. Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı
İndirilecek KDV Hesabı
Kasa Hesabı
7.000
700
7.700
16 Ocak
5 Satış İadeleri
610
191
100
Satış İadeleri
İndirilecek KDV Hesabı
Kasa Hesabı
6.000
600
6.600
18 Ocak
6 İskonto Uygulaması
100
153
Kasa Hesabı
Ticari Mallar
6.2006.200
20 Ocak
7 Kredili Mal Alışı
153
191
320
Ticari Mallar
İndirilecek KDV Hesabı
Satıcılar
54.000
5.400
59.400
20 Ocak
8 Nakliyat Firması Öde.
153
191
100
Ticari Mallar
İndirilecek KDV Hesabı
Kasa Hesabı
6.500
650
7.150
23 Ocak
9 Çekle Mal Satışı
101
391
600
Alınan Çekler
Hesaplanan KDV Hesabı
Yurt İçi Satışlar Hesabı
63.8005.800
58.000
26 Ocak
10 Kredili Mal Satışı
120
391
600
Alıcılar Hesabı
Hesaplanan KDV Hesabı
Yurt İçi Satışlar Hesabı
66.0006.000
60.000
30 Ocak
11 Satış İskontosu
611
120
Satış İskontolar Hesabı
Alıcılar Hesabı
9.0009.000
31 Ocak
12 Çekle Mal Satışı
153
191
103
Ticari Mallar
İndirilecek KDV Hesabı
Verilen Çekler
31.000
3.100
34.100
13632
100
Genel Yönetim Gideri Hesabı
Kasa Hesabı
19.00019.000
14391
191
360
Hesaplanan KDV Hesabı
İndirilecek KDV Hesabı
Ödenecek Vergi ve Fon Hesab
ı
17.20016.650
550
15621
153
Satılan Malın Maliyeti Hesabı
Ticari Mallar Hesabı
110.300110.300

Muhasebe Dersi Çalışma Sorusu - 1

X Ltd. Şti
01.01.2004 Tarihli Bilançosu

Aktif
Pasif
I. Dönen VarlıklarIII. Kısa Vadeli Kaynaklar
Kasa
130.000​
Satıcılar
45.000​
Alıcılar
45.000
Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı
45.000​
Ticari Mallar
95.000​
V. Öz Kaynaklar
Dönen Varlık Toplamı
270.00
Sermaye
310.00
II. Duran Varlıklar
Demirbaşlar
85.000​
Duran Varlık Toplamı
85.000
Aktif Toplam
355.000
Pasif Toplam :
355.000

X İşletmesinin Ocak Ayı Ticari işlemleri
11 OcakAçılış kaydı*********
24 OcakKredili mal alışı48.000 + %18 KDV
34 OcakAlınan malın taşıma gideri3.500 + %10 KDV
46 OcakPeşin satış67.000 + %18 KDV
517 OcakKırtasiye malzemesi alımı1.000 + %18 KDV
620 OcakKredili mal satışı26.000 + %18 KDV
721 Ocak6 Ocak satışından iade5.000 + %18 KDV
826 Ocak4 Ocak alışından iade3.000 + %18 KDV
927 OcakSatıcılara ödeme6.000
1029 OcakPeşin mal alışı41.000 + %18 KDV
1129 OcakAlınan mal için sigorta prim ödemesi3.000
1231 Ocak29 Ocak alışından iade1.000 + %18 KDV
1331 Ocak6 Ocak satışı için müşteriye iskonto4.000
1431 OcakDağıtım aracına bakım masrafı1.300 + %10 KDV
1531 OcakAy sonu mal mevcudu137.000

İstenenler:
  1. Tüm işlemlerin yevmiye ve büyük defter kayıtlarını yapınız.
  2. Mizan, Bilanço ve Gelir Tablosunu hazırlayınız.
Yevmiye Defteri
Altı çizgililer alacak sütununa tekabül ediyorBorçAlacak
01.01.20XX
1 Açılış Kaydı
100
120
153
255
320
500
Kasa Hesabı
Alıcılar Hesabı
Ticari Mallar
Demirbaşlar Hesabı
Satıcılar Hesabı
Sermaye
130.000
45.000
95.000
85.000
45.000
310.000
04.01.20XX
2 Kredili Mal Alışı
153
191
320
Ticari Mallar
İndirilecek KDV Hesabı
Satıcılar Hesabı
48.000
8.6400
56.640
04.01.20XX
3 Taşıma Gideri
153
191
100
Ticari Mallar
İndirilecek KDV Hesabı
Kasa Hesabı
3.500
350
3.850
06.01.20XX
4 Peşin Satış
100
391
600
Kasa Hesabı
Hesaplanan KDV Hesabı
Yurt İçi Satışlar Hesabı
79.06012.060
67.00
17.01.20XX
5 Kırtasiye Malzemesi
632
191
100
Genel Yönetim Giderleri Hesabı
İndirilecek KDV Hesabı
Kasa Hesabı
1.000
180
1.180
20.01.20XX
6 Kredili Mal Satışı
120
391
600
Alıcılar Hesabı
Hesaplanan KDV Hesabı
Yurt İçi Satışlar Hesabı
30.6804.680
26.000
21.01.20XX
7 Satış İadesi
610
191
100
Satış İadeleri Hesabı
İndirilecek KDV Hesabı
Kasa Hesabı
5.000
900
5.900
26.01.20XX
8 Alış İadesi
320
153
391
Satıcılar Hesabı
Ticari Mallar Hesabı
Hesaplanan KDV Hesabı
3.5403.000
540
27.01.20XX
9 Satıcılara Ödeme
320
100
Satıcılar Hesabı
Kasa Hesabı
6.0006.000
29.01.20XX
10 Peşin Mal Alışı
153
191
100
Ticari Mallar
İndirilecek KDV Hesabı
Kasa Hesabı
41.000
7.380
48.380
29.01.20XX
11 Sigorta Prim Ödemesi
153
100
Ticari Mallar
Kasa Hesabı
3.0003.000
31.01.20XX
12 Alış İadesi
100
153
391
Kasa Hesabı
Ticari Mallar Hesabı
Hesaplanan KDV Hesabı
1.1801.000
180
31.01.20XX
13 Satış İskontosu
611
100
Satış İskontosu Hesabı
Kasa Hesabı
4.0004.000
31.01.20XX
14 Dağıtım Aracı Bakımı
631
191
100
Paz. Sat. Dağ. Giderleri Hesabı
İndirilecek KDV Hesabı
Kasa Hesabı
1.300
130
1.430
31.01.20XX
15 Ay Sonu Mal Mevcudu
621
153
Satılan Malın Maliyeti Hesabı
Ticari Mallar Hesabı
49.50049.500
16391
190
191
Hesaplanan KDV Hesabı
Devreden KDV Hesabı
İndirilecek KDV Hesabı
17.460
120
17.580
17600
690
Yurt İçi Satışlar Hesabı
Dönem Kârı / Zararı Hesabı
93.00093.000
18690
610
611
621
631
632
Dönem Kârı / Zararı Hesabı
Satış İadeleri Hesabı
Satış İskontoları Hesabı
Satılan Malın Maliyeti Hesabı
Paz. Sat. Dağ. Giderleri Hesabı
Genel Yönetim Giderleri Hesabı
60.8005.000
4.000
49.500
1.300
1.000
19 Bilançoya Aktarma690
590
Dönem Kârı / Zararı Hesabı
Dönem Net Kârı
32.20032.200

100 Kasa Hesabı120 Alıcılar Hesabı
BorçAlacakBorçAlacak
(1) 130.000(3) 30.000(1) 45.000
(4) 79.060(5) 30.000(6) 30.680
(12) 1.180(7) 30.000
(10) 30.000
(9) 30.000
(11) 30.000
(13) 30.000
(14) 30.000
210.24073.74075.680

255 Demirbaş Hesabı320 Satıcılar Hesabı
BorçAlacakBorçAlacak
(1) 85.000(8) 3.540(1) 45.000
(9) 6.000(2) 56.640
85.0009.540101.640

153 Ticari Mallar Hesabı600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
BorçAlacakBorçAlacak
(1) 95.000(8) 3.000(17) 93.000(4) 67.000
(2) 48.000(12) 1.000(6) 26.000
(3) 3.500(15) 49.500
(10) 41.000
(11) 3.000
190.5004.00093.00093.000

191 İndirilecek KDV391 Hesaplanan KDV
BorçAlacakBorçAlacak
(2) 8.640(16) 17.580(1) 17.460(4) 12.060
(3) 350(6) 4.680
(5) 180(8) 540
(7) 900(12) 180
(10) 7.380
(14) 130
17.58017.58017.46017.460

500 Sermaye Hesabı590 Dönem Net Kârı
BorçAlacakBorçAlacak
(1) 310.000(19) 32.200
310.00032.200

610 Satış İadeleri Hesabı611 Satış İskontoları Hesabı
BorçAlacakBorçAlacak
(7) 5.000(18) 5.000(13) 4.000(18) 4.000
5.0005.0004.0004.000

631 Paz. Sat. Dağ. Gid. Hesabı632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı
BorçAlacakBorçAlacak
(14) 1.300(18) 1.300(5) 1.000(18) 1.000
1.3001.3001.0001.000

621 Satılan Malın Maliyeti Hesabı190 Devreden KDV Hesabı
BorçAlacakBorçAlacak
(15) 49.500(18) 49.500(16) 120
49.50049.500120

690 Dönem Kârı / Zararı HesabıKâr / Zarar Durumu
BorçAlacakGelir Toplamı:93.000
(18) 60.800(17) 93.000Gider Toplamı:-60.800
(19) 32.200Kâr:32.200
93.00093.000

Hesaplanan KDV : 17.460
İndirilecek KDV : 17.580

Hesaplanan KDV < İndirilecek KDV olduğu için
➡ 17.580 - 17.460 = 120 TL ➡ 190 Devreden KDV Hesabı

STMM Hesaplanması


Ticari Mallar Hesabının Borç Tarafı Toplamı​
190.500
<Ticari Mallar Hesabının Alacak Tarafı Toplamı)​
-4.000
=Satışa Hazır Malın Maliyeti​
186.500
Dönem Sonu Mal Mevcudu​
-137.000
STMM
49.500

X Ltd. Şti.
31.01.20XX Tarihli Bilançosu
Aktif
Pasif
I. Dönen VarlıklarIII. Kısa Vadeli Kaynaklar
Kasa
136.500​
Satıcılar
92.100​
Alıcılar
75.680​
Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı
92.100
Ticari Mallar
137.000​
V. Öz Kaynaklar
Devreden KDV
120​
Sermaye
310.000​
Dönen Varlık Toplamı
349.300
Dönem Net Kân
32.200​
II. Duran VarlıklarÖz Kaynak Toplamı342.200
Demirbaşlar
85.000​
Duran Varlık Toplamı
85.000
Aktif Toplam
434.300
Pasif Toplam
434.300

X Ltd. Şti.
31.01.20XX Tarihli Mizanı
TUTARLAR
KALANLAR
Hesap Kodu
Hesap isimleri
Borç
Alacak
Borç
Alacak
100​
Kasa
210.240​
73.740​
136.500​
-​
120​
Alıcılar
75.680​
-
75 680​
-​
153​
Ticari Mallar
190.500​
53.500​
137.000​
-​
190​
Devreden KDV
120​
-
120​
-​
191​
İndirilecek KDV
17.580​
17.580​
-​
-​
255​
Demirbaşlar
85.000​
-
85.000​
-​
320​
Satıcılar
9.540​
101.640​
-​
92.100​
391​
Hesaplanan KDV
17.460​
17.460​
-​
-​
500​
Sermaye
-​
310.000​
-​
310.000​
590​
Dönem Net Kim
-​
32.200​
-​
32.200​
600​
Yurt İçi Satışlar
93.000​
93.000​
-​
-​
610​
Satış İadeleri
5.000​
5.000​
-​
-​
611​
Satış İskontosu
4.000​
4.000​
-​
-​
621​
Satılan Malın Maliyeti
49.500​
49.500​
-​
-​
631​
Pazarlama Satış Dağıtım
1.300​
1.300​
-​
-​
632​
Genel Yönetim Giderler
1.000​
1.000​
-​
690​
Dönem Kârı Zararı
93.000​
93.000​
-​
-​
Toplam
852.920
852.900
434.300
434.300

X Ltd. Şti. 31.01.20XX Tarihli Gelir Tablosu
Brüt Satışlar93.000
-( Satış İndirimler )-( 9.000 )
( Satış İadeleri + Satış İskontoları )5.000 + 4.000
Net Satışlar84.000
-( STMM )-( 49.500 )
Brüt Satış Kârı34.500
-( Faaliyet Giderleri )-( 2.300 )
( Paz. Sat. Dağıtım + Genel Yönetim Gider )1.300 + 1.000
Faaliyet Kârı32.200
Dönem Kârı32.200

Muhasebe Dersi Çalışma Sorusu - 2

Karaca Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin
01.01.2004 Tarihli Bilançosu

Aktif
Pasif
I. Dönen VarlıklarIII. Kısa Vadeli Kaynaklar
Kasa
215.000​
Satıcılar
110.000
Alınan Çekler
40.000​
Borç Senetleri
90.000
Alıcılar
21.000​
Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı
200.000
Ticari Mallar
90.000​
V. Öz Kaynaklar
Dönen Varlık Toplamı
366.000
Sermaye
300.000
II. Duran Varlıklar
Demirbaşlar
134.000​
Duran Varlık Toplamı
134.000
Aktif Toplam
500.000
Pasif Toplam :
500.000

Karaca Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin
Ocak Ayı Ticari İşlemleri

1
1 OcakAçılış kaydı
2
2 OcakBanka kredisi ile demirbaş ( faks makinesi ) alımı
11.000 + %18 KDV​
3
4 OcakSatıcılara ödeme
30.000​
4
11 OcakKredili mal alışı
45.000 + %18 KDV​
5
1 1 OcakNakliye gideri ödemesi
1.200 + %10 KDV​
6
14 OcakPeşin satış
100.000 + %18 KDV​
7
19 OcakKırtasiye malzemesi alışı
4.000 + %10 KDV​
8
20 OcakPazarlama personeline maaş ödemesi
3.000​
9
20 OcakBanka hesabı açtırılması
40.000​
10
27 OcakAlacak tahsilatı
6.000​
11
29 OcakÇek tahsilatı
40.000​
12
30 OcakDepo kirası ödemesi
2.000​
13
31 OcakBanka hesabına faiz geliri tahakkuku
12.000​
14
31 Ocak14 Ocak satışından iade
5.000​
15
31 OcakDönem sonu mal mevcudu
70.000​

İstenenler:
  1. Tüm işlemlerin yevmiye ve büyük defter kayıtlarını yapınız.
  2. Mizan, Bilanço ve Gelir Tablosunu hazırlayınız.
ÇÖZÜM:

BorçAlacak
01.01.2004
1 Açılış Kaydı
100
101
120
153
255
320
321
500
Kasa Hesabı
Alınan Çekler
Alıcılar Hesabı
Ticari Mallar
Demirbaşlar Hesabı
Satıcılar Hesabı
Borç Senetleri
Sermaye
215.000
40.000
21.000
90.000
134.000
110.00
90.000
300.000
02.01.2004
2 Demirbaş Eşya Alımı
255
191
300
Demirbaşlar Hesabı
İndirilecek KDV Hesabı
Banka Kredileri Hesabı
11.000
1.980
12.980
04.01.2004
3 Satıcılara Ödeme
320
100
Satıcılar Hesabı
Kasa Hesabı
30.00030.000
11.01.2004
4 Kredili Mal Alışı
153
191
320
Ticari Mallar
İndirilecek KDV Hesabı
Satıcılar Hesabı
45.000
8.100
53.100
11.01.2004
5 Nakliye Gideri Ödeme
153
191
100
Ticari Mallar Hesabı
İndirilecek KDV Hesabı
Kasa Hesabı
1.200
200
1.320
14.01.2004
6 Peşin Satış
100
391
600
Kasa Hesabı
Hesaplanan KDV Hesabı
Yurt İçi Satışlar Hesabı
118.00018.000
100.000
19.01.2004
7 Kırtasiye Malzemesi
632
191
100
Genel Yönetim Giderleri Hesabı
İndirilecek KDV Hesabı
Kasa Hesabı
4.000
400
4.400
20.01.2004
8 Paz. Per. Maaş Ödeme
631
100
Paz. Sat. Dağ. Giderleri Hesabı
Kasa Hesabı
3.0003.000
20.01.2004
9 Banka Hesap Aç.
102
100
Bankalar Hesabı
Kasa Hesabı
40.00040.000
27.01.2004
10 Alacak Tahsilatı
100
120
Kasa Hesabı
Alıcılar Hesabı
6.0006.000
29.01.2004
11 Çek Tahsilatı
100
101
Kasa Hesabı
Alınan Çekler
40.00040.000
30.01.2004
12 Depo Kirası Ödemesi
632
100
Genel Yönetim Giderleri Hesabı
Kasa Hesabı
2.0002.000
31.01.2004
13 Faiz Geliri
102
642
Bankalar Hesabı
Faiz Geliri Hesabı
12.00012.000
31.01.2004
14 Satış İadesi
610
191
100
Satış İadeleri Hesabı
İndirilecek KDV Hesabı
Kasa Hesabı
5.000
900
5.900
15621
153
Satılan Malın Maliyeti Hesabı
Ticari Mallar Hesabı
66.20066.200
16391
191
360
Hesaplanan KDV Hesabı
İndirilecek KDV Hesabı
Ödenecek Vergi ve Fon Hesabı
18.00011.500
6.500
17600
642
690
Yurt İçi Satışlar Hesabı
Faiz Gelirleri Hesabı
Dönem Kârı / Zararı Hesabı
100.000
12.000
112.000
18690
610
621
631
632
Dönem Kârı / Zararı Hesabı
Satış İadeleri Hesabı
Satılan Malın Maliyeti Hesabı
Paz. Sat. Dağ. Giderleri Hesabı
Genel Yönetim Giderleri Hesabı
80.2005.000
66.200
3.000
6.000
19 Bilançoya Aktarma690
590
Dönem Kârı / Zararı Hesabı
Dönem Net Kârı
31.80031.800

100 Kasa Hesabı101 Alınan Çekler
BorçAlacakBorçAlacak
(1) 215.000(3) 30.000(1) 40.00040.000
(6) 118.00(5) 1.320
(10) 6.000(7) 4.400
(11) 40.000(8) 3.000
(9) 40.000
(12) 2.000
(14) 5.900
379.00086.620

102 Bankalar Hesabı120 Alıcılar Hesabı
BorçAlacakBorçAlacak
(9) 40.000(1) 21.000(10) 6.000
(13) 12.000

153 Ticari Mallar Hesabı255 Demirbaş Hesabı
BorçAlacakBorçAlacak
(1) 90.000(15) 66.200(1) 134.000
(4) 45.000(2) 11.000
(5) 1.200
136.200

320 Satıcılar Hesabı321 Borç Senetleri
BorçAlacakBorçAlacak
(3) 30.000(1) 110.000
(4) 53.100

191 İndirilecek KDV391 Hesaplanan KDV
BorçAlacakBorçAlacak
(2) 1.980(16) 11.500(16) 18.000(6) 18.000
(4) 8.100
(5) 120
(7) 400
(14) 900
11.50011.50018.00018.000

500 Sermaye Hesabı590 Dönem Net Kârı
BorçAlacakBorçAlacak
(1) 300.000(19) 31.800

600 Yurt İçi Satışlar Hesabı610 Satış İadeleri Hesabı
BorçAlacakBorçAlacak
(17) 100.000(6) 100.000(14) 5.000(18) 5.000
100.000100.0005.0005.000

621 Satılan Malın Maliyeti631 Paz. Sat. Dağ. Gid. Hesabı
BorçAlacakBorçAlacak
(15) 66.200(18) 66.200(8) 3.000(18) 3.000
66.20066.2003.0003.000

632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı642 Faiz Gelirleri
BorçAlacakBorçAlacak
(7) 4.000(18) 6.000(17) 12.000(13) 12.000
(12) 2.000
6.0006.00012.00012.000

300 Banka Kredileri360 Ödenecek Vergi ve Fon Hesabı
BorçAlacakBorçAlacak
(2) 12.980(16) 6.500
12.9806.500

690 Dönem Kârı / Zararı HesabıKâr / Zarar Durumu
BorçAlacakGelir Toplamı:112.000
(18) 80.200(17) 112.000Gider Toplamı:-80.200
(19) 31.800Kâr:31.800
112.000112.000

Hesaplanan KDV : 18.000
İndirilecek KDV : 11.500

Hesaplanan KDV > İndirilecek KDV olduğu için
➡ 18.000 - 11.500 = 6.500 TL ➡ 360 Ödenecek Vergi Fon Hesabı

STMM Hesaplaması
Ticari Mallar Hesabının Borç Tarafı Toplamı136.200
-(Ticari Mallar Hesabının Alacak Tarafı Toplamı)-
=Satışa Hazır Malın Maliyeti136.200
Dönem Sonu Mal Mevcudu-70.000
STMM66.200

Karaca Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin
31.01.20XX Tarihli Mizanı
TUTARLARKALANLAR
Hesap KoduHesap isimleriBorçAlacakBorçAlacak
100Kasa379.00086.620292.380-
101Alınan Çekler40.00040.000--
102Bankalar52.000-52.000-
120Alıcılar21.0006.00015.000-
153Ticari Mallar136.20066.20070.000-
191İndirilecek KDV11.50011.500--
255Demirbaşlar145.000-145.000-
300Banka Kredileri-12.980-12.980
320Satıcılar30.000163.100-133.100
321Borç Senetleri-90.000-90.000
360Ödenecek Vergi ve Fon-6.500-6.500
391Hesaplanan KDV18.00018.000-300.000
500Sermaye-300.000-31.800
590Dönem Net Kârı-31.800--
600Yurt İçi Satışlar100.000100.000--
610Satış İadeleri5.0005.000--
621Satılan Malın Maliyeti66.20066.200--
631Pazarlama Satış Dağıtım3.0003.000--
632Genel Yönetim Giderler6.0006.000--
642Faiz Gelirleri12.00012.000--
690Dönem Kârı Zararı112.000112.000--
Toplam1.136.9001.136.900574.380574.380

Karaca Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin
31.01.04 Tarihli Bilançosu
Aktif
Pasif
I. Dönen VarlıklarIlI. Kısa Vadeli Kaynaklar
Kasa
292.380​
Banka Kredileri
12.980​
Bankalar
52.000​
Satıcılar
133.100​
Alıcılar
15.000​
Borç Senetleri
90.000​
Ticari Mallar
70.000​
Ödenecek Vergi ve Fon
6.500​
Dönen Varlık Toplamı
420.380
Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı
242.580
II. Duran VarlıklarV. Öz Kaynaklar
Demirbaşlar
145.000​
Sermaye
300.000​
Duran Varlık Toplamı
145.000
Dönem Net Kârı
31.800​
Öz Kaynak Toplamı331.800
Aktif Toplam
574.380
Pasif Toplam
574.380

Karaca Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin
31.01.04 Tarihli Gelir Tablosu
Brüt Satışlar100.000
-( Satış İndirimler ) Alttakilerin toplamı-( 5.000 )
-( Satış İadeleri )5.000
Net Satışlar95.000
-( STMM )-( 66.200 )
Brüt Satış Kârı28.800
-( Faaliyet Giderleri )-( 9.000 )
( Paz. Sat. Dağıtım + Genel Yönetim Gider )3.000 + 6.000
Faaliyet Kârı19.800
Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar12.000
Faiz Gelirleri12.000
Dönem Kârı31.800

Hazırlayan: Deniz Sevim
 
Son düzenleme moderatör tarafından:

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst