Frigyalılar Hakkında Bilgi

Ömer
Yönetici
Frigyalılar Hakkında Tarihi Bilgi

Anadolu'ya göç eden Balkan kökenli boylardan biri. Siyasi bir topluluk olarak ilk kez MÖ 750'den sonra ortaya çıkmışlar ve özellikle Kral Midas döneminde tüm Orta ve Güneydoğu Anadolu'ya hakim bir krallık seviyesine ulaşmışlardı.

Tarihçi Herodot ile coğrafyacı Strabon'un açıklamalarına göre Frigler Avrupalıydı ve Anadolu'ya gelmelerinden önce "Brigler" olarak tanınmaktaydılar. İlk kralları Gordias adını ülkenin başkenti Gordion'dan almıştır. Tarihçi Arianos'a göre Gordias'ın oğlu Midas Friglerin en bilinen ve en ünlü kralıdır. Ne var ki bazı araştırmalara göre Frigyalılar bütün krallarına Midas adını veriyorlardı.

İlk başlarda Eskişehir, Afyon, Ankara ve Sakarya vadilerini içine alan bir bölgede yerleşen Frigler, daha sonraları Kütahya-Kızılırmak-Ankara-Denizli civarlarında hüküm sürdüler. Asurlar ile sürekli savaş halinde olan Frigler, Midas'ın tahta geçmesiyle beraber Asurlarla barış yaparak güneydoğu sınırlarını güvence altına aldılar. Batı ülkeleriyle iyi ilişkiler kuran Midas, fil dişi tahtını Yunanistan'daki Delfoi Apollon Tapınağı'na armağan ederek Yunanistan ile ilişkileri kuvvetlendirdi. Gordion'da yapılan kazılarda bulunan Yunan çanak-çömlekleri bu döneme ait örneklerdir.

Kral Midas'ın kurduğu bu iyi ilişkiler Kimmerlerin MÖ 700 yıllarına doğru Kızılırmak'a kadar gelmeleriyle bozuldu. Frig-Kimmer savaşı sonucunda Frigya tamamen yok oldu. Batıya kaçan Frigler, küçük beylikler halinde bir süre daha varlıklarını sürdürürlerse de, Lidyalıların egemenliğine girmek zorunda kaldılar.

Frigler Hint-Avrupa kökenli oldukları halde Helen ve Hitit etkileri altında kalmış ve Anadolu ağırlıklı bir kültür oluşturmuşlardı. Maden ve ağaç işçiliği ile dokumacılıkta ürettikleri eserler Helen piyasasında oldukça beğeni kazanmış ve Helenli ustalar tarafından taklit edilmişlerdi. Öte yandan Frigler, Helenleri müzik alanında da çok etkilemişlerdi.

Bu yazı harbiforum.net için internet dışı kaynaklardan istifade edilerek hazırlanmıştır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst